Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

yildiz.yildirim adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Yıldız Yıldırım Görgülü

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 A New Weighting Method in Meta-Analysis: The Weighting with Reliability Coefficient
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology

2023 How Do Different Weighting Methods Affect the Overall Effect Size in Meta-Analysis? : An Example of Science Attitude in Türkiye Sample
International Journal of Psychology and Educational Studies

2023 Examining the Achievement Test Development Process in the Educational Studies
Participatory Educational Research (Per)

2023 Examining the Achievement Test Development Process in the Educational Studies
Participatory Educational Research (Per)

2023 Examining the Achievement Test Development Process in the Educational Studies
Participatory Educational Research (PER)

2022 The Relationships between Teacher and Student Qualities in TIMSS 2019: A Path Analysis Model
Psycho-Educational Research Review

2022 Exploring the Effect of Video Games on Gifted Children’s Spatial Orientation and Entrepreneurial Skills
International Journal of Educational Researchers

2020 A Meta-Analytic Reliability Generalization Study of the Oxford Happiness Scale in Turkish Sample
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Pyschology

2020 A Meta-Analytic Reliability Generalization Study of the Oxford Happiness Scale in Turkish Sample
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology
VİLDAN BAĞCI YILDIZ YILDIRIM GÖRGÜLÜ ŞEREF TAN
2018 The Examination of Item Difficulty Distribution, Test Length and Sample Size in Different Ability Distribution
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
MELEK GÜLŞAH ŞAHİN YILDIZ YILDIRIM GÖRGÜLÜ
2017 PISA 2012 Türkiye Örnekleminde Okul Özelliklerinin Matematik Okuryazarlığına Etkisi
İlköğretim Online
YILDIZ YILDIRIM GÖRGÜLÜ MELEK GÜLŞAH ŞAHİN ELİF SEZER
2016 The Examination of The Variables Affecting Mathematics Behavior and Mathematics Literacy by Multi Group Hybrid Model in the Sample of PISA 2012 Turkey
TED EĞİTİM VE BİLİM
MELEK GÜLŞAH ŞAHİN YILDIZ YILDIRIM
Uluslararası Özet bildiri
08.10.2023 Nitel Araştırmalarda Puanlayıcı Özelliklerinin İncelenmesi / 7. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
16.10.2023 The Relationships Between Raw Score And Weighted Score By Item Difficulty Index in The TIMSS 2019 Mathematics Test / IV. International Applied Statistics Congress

Uluslararası Özet bildiri
28.09.2023 Öğretmenlerin İş Doyumları, Stres Kaynakları ve Geri Bildirim Verme Sıklıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi : TALIS 2018 Türkiye Örneği / 12. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
16.06.2023 İlkokul Dönemi Aday Bildirim Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Xth International Eurasian Educational Research Congress (EJER)

Uluslararası Özet bildiri
İlkokul Dönemi Aday Bildirim Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Xth International Eurasian Educational Research Congress (EJER)

Uluslararası Özet bildiri
25.09.2022 Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçeklemede Uyarıcıların Yargıcılara Hangi Sırada Sunulduğu Ölçekleme Sonuçlarını Etkiler mi? / 8. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2021 Meta Analizde Ağırlıklandırma ve Ağırlıklandırmama Durumları Genel Etki Büyüklüğünü Nasıl Etkilemektedir? / 7. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2021 Madde Tepki Kuramına Dayalı Test Eşitlemede Ortak Madde Oranının ve Madde Ayırt Ediciliğinin Eşitleme Hatasına Etkisi / 7. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2021 Çok Boyutlu BOBUT Uygulamaları İçin Parametre Kestirim Yöntemlerinin Karşılaştırılması / 7. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.10.2019 Eğitimde Başarı Testi Geliştirme Sürecinin İncelenmesi / İzmir Demokrasi Üniversitesi- I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2017 TIMSS 2015’e Katılan Ülkelerin 8. Sınıf Matematik Alt Testi Bağlamında Okul İklimi Değişkenlerine Göre Kümeleme Analizi ile İncelenmesi / 8. Uluslarası Eğitim Yönetimi Forumu

Uluslararası Özet bildiri
20.04.2017 PISA 2015 Sonuçlarına Göre Fen Okuryazarlığında Kullanılan Öğretme Stratejileri: Türkiye, Finlandiya ve Singapur / 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.04.2017 Yol Analizinde Kayıp Veri İle Başa Çıkma Yöntemlerinin Uyum İndekslerine Etkisi / 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.04.2017 Ölçme ve Değerlendirme Uzmanlarının Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Biriminin Bulunmasına Yönelik Görüşleri / 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.06.2014 Langer Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması / 4. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal Özet bildiri
01.10.2016 PISA 2012 Türkiye Örnekleminde Okul Özelliklerinin Matematik Okuryazarlığına Etkisi / V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

2023 Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),OKUL İKLİMİNİN TÜRKİYE’DEKİ DEĞİŞİMİ: PIRLS 2001 VE 2021 ÖRNEĞİ
YILDIRIM GÖRGÜLÜ YILDIZ
Serüven Yayınevi,Pekdağ Bülent
978-625-6760-22-6 Erişim Linki
2023 Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),META-ANALİZDE GRİ LİTERATÜR
YILDIRIM GÖRGÜLÜ YILDIZ
Gece Kitaplığı,Bay Erdal, Zahal Onur
978-625-425-207-5 Erişim Linki
2023 Eğitim Bilimleri Alanında Gelişmeler 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Veri Üretiminde WinGen 3.0 Programının Kullanımı
YILDIRIM GÖRGÜLÜ YILDIZ
Platanus Publishing,Sönmez Sinan
978-625-6971-82-0 Erişim Linki