Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

duygu.polat adu.edu.tr

Arş.Gör.
Duygu Yeşilfidan

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Ergenlerde Öfke ve Madde Kullanımı İlişkisi: Sistematik Derleme
Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi

2023 Mental well-being as a predictor of quality of life in elderly agricultural workers
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2022 Sun protection behavior of agricultural workers and associated factors in West of Turkey
Journal of the Pakistan Medical Association

2022 Descriptors of living alone for elders: based on Turkey national data
BMC Geriatrics

2021 İşçilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlişkili Faktörler: Bir Hastane Örneği
Sağlık ve Toplum

2019 Türk Toplumunda Erkek Hemşirelere Bakış: Aydın İli Örneği
Hemşirelik Bilimi Dergisi
DUYGU YEŞİLFİDAN TUĞBA ASLAN SERKAN KARCIOĞLU SEDA OKTEN OLCAY TEKİNER GARBİ YAVUZ HAZAL YILDIZ
2019 Halk Sağlığı Hemşireliği Bakış Açısı İle Ergenlerde Obezite
Hemşirelik Bilimi Dergisi
DUYGU YEŞİLFİDAN FİLİZ ADANA
2019 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Medical Science
FİLİZ ADANA GÜLENGÜN TÜRK BELGİN YILDIRIM DUYGU YEŞİLFİDAN
2018 The Association Between Dental Anxiety and Oral Health Related Quality of Life Among Individuals with Mild Intellectual Disability
Meandros Medical and Dental Journal
SULTAN KELEŞ FİLİZ ABACIGİL FİLİZ ADANA DUYGU YEŞİLFİDAN PINAR OKYAY
2018 Aydın ili bir merkez ilkokulda göz tarama sonuçları
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi
BELGİN YILDIRIM FİLİZ ADANA NÜKHET KIRAĞ DUYGU YEŞİLFİDAN OSMAN KAPLAN
2017 The impact of health behaviours development training on healthy lifestyle behaviours amongst adolescents with obesity risk: A school example in a city in western Turkey
Journal of Pakistan Medical Association
DUYGU YEŞİLFİDAN FİLİZ ADANA
2016 Perimenstrual sympthoms of Aydin health faculty students and coping methods
TAF Preventive Medicine Bulletin
TUBA USLAY KESKİN DUYGU YEŞİLFİDAN FİLİZ ADANA PINAR OKYAY
2016 The views of a group of nursing students on nursing informatics and computer use
. Jurnal Medical Braşovean
HÜLYA ARSLANTAŞ FİLİZ ADANA RÜVEYDA YÜKSEL MUAZZEZ ŞAHBAZ SÜLEYMAN ÜMİT ŞENOCAK DUYGU YEŞİLFİDAN
Uluslararası Tam metin bildiri
18.07.2023 Göç ve İşçi Sağlığı / 4. Uluslararası "Acharaka" Tıp, Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
18.07.2023 Afetlerde Halk Sağlığı Hemşireliği Yaklaşımı / 4. Uluslararası "Acharaka" Tıp, Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
12.08.2023 Halk Sağlığı Hemşireliği Bakış Açısıyla Akılcı İlaç Kullanımı. / 10th Internatıonal Congress On Medıcıne, Nursıng, And Health Scıences In A Changıng World

Uluslararası Tam metin bildiri
14.08.2023 Bulaşıcı Hastalıklar Ve İş Sağlığı İlişkisi / 10th Internatıonal Congress On Medıcıne, Nursıng, And Health Scıences In A Changıng World

Uluslararası Tam metin bildiri
22.10.2023 Ebeveynlerin Çocukluk Dönemi Aşıları İle İlgili Tutumu ve Hemşirelik Yaklaşımı: Aşı Reddi, Aşı Karşıtlığı, Aşı Gönülsüzlüğü / 7. Uluslararası Hemşirelik Ve İnovasyon Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.10.2023 Helikopter Ebeveynlik / 10th INTERNATIONAL “BAŞKENT” CONGRESS ON MEDICINE, NURSING, AND HEALTH SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
03.07.2022 Deri Kanserinden Korunmada Hemşirelik Yaklaşımları / 6TH INTERNATIONAL CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, AND HEALTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD

Uluslararası Tam metin bildiri
15.05.2022 Araştırmalar Işığında Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu ve İlişkili Faktörler / 9. Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
15.05.2022 Sağlık Okuryazarlığının Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerindeki Yeri / 9. Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
12.06.2022 Stres Yönetimi ve Hemşirelik / V. International "Başkent" Congress On Physical, Social And Health Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
12.06.2022 Sağlık Hizmetleri Sunumunda Yaşlı Ayrımcılığı / V. International "Başkent" Congress On Physical, Social And Health Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
12.06.2022 Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite / V. International "Başkent" Congress On Physical, Social And Health Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
12.06.2022 Çocuklarda Ev Kazaları ve Korunma / V. International "Başkent" Congress On Physical, Social And Health Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
12.06.2022 Human Papilloma Virüsü (Hpv) Ve Serviks Kanseri / V. International "Başkent" Congress On Physical, Social And Health Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
12.06.2022 Madde Bağımlısı Ailelerde Çocuk İhmalinin Nedenleri ve Sonuçları / V. International "Başkent" Congress On Physical, Social And Health Sciences

Uluslararası Özet bildiri
07.01.2021 Tarım İşçilerinin Güneşten Korunma Davranışları ve İlişkili Faktörler: Türkiye Örneği / 2. ULUSLARARASI 3. ULUSAL HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
07.01.2021 Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığı: 2010-2020 / 2. ULUSLARARASI 3. ULUSAL HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
06.04.2019 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SERVİKAL KANSERE İLİŞKİN TUTUMLARI / ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH SYMPOSIUM IN HEALTH SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
06.04.2019 LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA İLİŞKİN ALGILARI: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ / ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH SYMPOSIUM IN HEALTH SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
06.04.2019 ÇOCUK GELİŞİMCİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OBEZİTEYE İLİŞKİN ALGILARI:NİTELİKDEL BİR ARAŞTIRMA / ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH SYMPOSIUM IN HEALTH SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
06.04.2019 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİ / ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH SYMPOSIUM IN HEALTH SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
06.04.2019 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER / ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH SYMPOSIUM IN HEALTH SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
19.10.2019 KAZALAR VE KAZALARDAN KORUNMA / 2.Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.10.2019 GÖÇ, SAĞLIK VE HEMŞİRELİK / 2.Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.10.2019 TÜRKİYE’xxDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖZDEN GEÇİRME:2015-2019 / 2.Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.10.2019 ARAŞTIRMALARIN IŞIĞINDA TÜRKİYE’xxDE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI / 2.Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.10.2019 TÜRKİYE’xxDE İLKOKUL ÇOCUKLARINDA ENÜREZİS SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİNE YÖNELİK GÖZDEN GEÇİRME:2010-2019 / 2.Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.10.2019 PALYATİF BAKIMDA BİREY, AİLE VE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ / 2.Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.10.2019 TÜRKİYE’xxDE NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN BAKIM VERİCİLERİNİN BAKIM VERME YÜKÜ: 2010-2019 / 2.Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
27.09.2018 Association Between Dental Caries andBody Mass Index in Preschool Children / TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
07.12.2018 Türkiye’de Gençlerde İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Destek Düzeyi Üzerine Yapılmış Çalışmalara İlişkin Bir Gözden Geçirme / Uluslararası Eğitimde Güncel Sorunlar ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
07.12.2018 İnternet Bağımlılığı / 1. Uluslararası Güncel Sorunlar ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
07.12.2018 Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Değişkenler: Gözden Geçirme / 1. Uluslararası Güncel Sorunlar ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2018 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI:PİLOT BİR ÇALIŞMA / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.04.2018 Üniversite öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili faktörler. / 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.04.2018 Hemşirelik öğrencilerinin merhamet ve duyarlı sevgi düzeyleri ilişkili faktörler / 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 ÇALIŞAN ADÖLESANLARDA KİŞİSEL HİJYEN UYGULAMALARI / Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslar arası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 OBEZİTE AÇISINDAN RİSKLİ ERGENLERE VERİLEN OLUMLU SAĞLIK DAVRANIŞLARIGELİŞTİRME EĞİTİMİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE ÜZERİNEETKİSİ / Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslar arası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖZ SAĞLIK DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI: AYDIN ÖRNEĞİ / Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslar arası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 AYDIN İLİ BİR MERKEZ İLKOKULDA GÖZ TARAMA SONUÇLARI / Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslar arası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
04.05.2017 The Effect of Health Behaviour Education on Life Style Behaviours : University Example / 3th Annual International Conference on Nursing

Uluslararası Özet bildiri
04.05.2017 Healthy Lifestyle Behaviours of First Year Students in Nursing School / 3th Annual International Conference on Nursing

Uluslararası Özet bildiri
24.10.2017 OBEZİTE AÇISINDAN RİSKLİ ERGENLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER / 1. ULUSLARARASI,4. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2016 The effect of under graduate degree in nursing on the opinion and social distance of the students for psychiatry patients / IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2016 Ortaöğretim öğretmenlerinin ruhsal hastalıklara ilişkin inanç ve sosyal mesafe durumları / IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Ulusal Poster
Hemşirelik Öğrencilerinin Deri Kanseri ve Güneşten Korunma Hakkındaki Bilgi Düzeyleri / 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Ulusal Poster
Hafif Zihinsel Engeli Olan Öğrencilerde Okul Sağlığı Taraması / 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Ulusal Poster
Ergenlerde Akran ve Sanal Zorbalığın Yaygınlığı ve Risk Faktörleri / 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
The Viewpoints of a Group of Nursing Students on Nursing Informatics / First Annual International Conference on Nursing

Ulusal Poster
Perimenstural Semptomlarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı Kesitsel Bir Çalışma Aydın / 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal Poster
13 15 Yaş Grubu Çocuklarda Skolyoz Sıklığı Pilot Çalışma / 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal Poster
Aydın İlinde Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bir İlkokulda Obezite Sıklığının İncelenmesi / 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Are There Gender Difference in Students Perceptions of Status of Women in Science / Women in Science and Technology

2023 Hemşirelik ve Ebelik Alanında Gelişmeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Meslek Hastalıkları
ÖZKAN MERVE, ADANA FİLİZ, YEŞİLFİDAN DUYGU, ÖZVURMAZ SAFİYE
Planatus,GÜNGÖR Salim, ATİK Dilek
978-625-6971-98-1 Erişim Linki
2023 Afetler ve Halk Sağlığı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Afetlerde Risk İletişimi ve İnfodemi Yönetimi
ADANA FİLİZ, YEŞİLFİDAN DUYGU
Hipokrat Yayıncılık,Okyay Pınar, Öntaş Eray
978-625-6429-24-6 Erişim Linki
2023 Ülkelerarası Kültürel Farklılıklar ve Kültürlerarası Hemşirelik Yaklaşımları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bosna Hersek
ADANA FİLİZ, YEŞİLFİDAN DUYGU
Holistence Publications,TANRIVERDİ Gülbu , BİRKÖK Mehmet Cüneyt
978-625-6942-35-6
2022 SAĞLIK BİLİMLERİNDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR - EKİM 2022 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı
BÜKECİK NECATİ, YEŞİLFİDAN DUYGU
Serüven Yayınevi,
978-605-4517-92-3 Erişim Linki
2022 Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 3 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Omaha Sistemi
ŞAYLAN GÜNCE, YEŞİLFİDAN DUYGU, ÖZVURMAZ SAFİYE
Bilgin Kültür Sanat Yayınları,Recep AKKAYA
978-625-7799-59-1 Erişim Linki
2022 Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 3 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Olağanüstü Durumlar ve Afetlerde Hemşirelik
HASSOY DİLEK, YEŞİLFİDAN DUYGU, ÖZVURMAZ SAFİYE
Bilgin Kültür Sanat Yayınları,Recep AKKAYA
978-625-7799-59-1 Erişim Linki
2020 SAĞLIK BILIMLERI ALANINDA AKADEMIK ÇALIŞMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TARIM İŞÇİLERİNİN SAĞLIK RİSKLERİ
ADANA FİLİZ, YEŞİLFİDAN DUYGU, KOÇ NAZİFE
Gece Kitaplığı,Prof. Dr. Cem EVEREKLİOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Çağatay KARACA
978-625-7938-95-2 Erişim Linki
2020 Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TARIM İŞÇİLİĞİ İLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI
ADANA FİLİZ, GÜLMEZ GENCAY, YEŞİLFİDAN DUYGU
Gece Kitaplığı,Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Doç. Dr. Metin Ünlü
978-625-7243-49-0 Erişim Linki
2019 GÜNCEL HEMŞİRELİK ÇALIŞMALARI II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ÖFKE, ÖFKE İFADE TARZLARI VE ÖFKE İLE BAŞETME
ADANA FİLİZ,YEŞİLFİDAN DUYGU
Akademisyen Kitapevi,FATMA ETİ ASLAN
978-605-258-xxx-x
2018 Sosyal Bilimlere Multidisipliner Bakış , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı: Türkiye Gerçeği
ADANA FİLİZ,YEŞİLFİDAN DUYGU,SEVİMOĞLU MELEK YASEMİN
Güven Plus Danışmanlık AŞ Yayınevi,Ayhan Aytaç,Gülsen Demir, Mustafa Talas, Bekir Kocadaş
978-605-81042-6-6