Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gamze.karadayi adu.edu.tr

Arş.Gör.
Gamze Karadayı Kaynak

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Relationship Obsessive Compulsive Disorder: A Systematic Review
Current Approaches in Psychiatry

2023 A Behavioral Approach to Enhance Functionality in Patients with Psychotic Symptoms: “I can Ride the Storm” Program
Journal of Psychiatric Nursing

2022 Kronik hastalıklarda öz yeterlilik algısı: Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalar üzerine bir derleme
Oltu Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences

2022 Problem-solving therapy can reduce psychological distress in patients with Cushing's disease: a randomized controlled trial
Pituitary

Uluslararası Özet bildiri
21.09.2023 GENÇ YETİŞKİNLERDE ROMANTİK İLİŞKİ İÇERİKLİ OBSESİF-KOMPULSİF BELİRTİLER: BİR SERİ ARACILIK MODELİ / II. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.07.2023 Sağlık Anksiyetesiyle İlgili Üstbilişsel İnançlar ve Koronovirüs Anksiyetesi İlişkisi: Partner Duyarlılığının Düzenleyici Rolü / X. Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
26.07.2023 İlişki İnançları ile Eş Tükenmişliği Arasındaki İlişkide Çatışma Çözüm Stillerinin Aracı Rolü / X. Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
26.07.2023 İlişkide Yakınlık: Bağlanma Stilleri ve İlişkide Otantikliğin Rolünün İncelenmesi / X. Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
İlişki doyumu üzerinde romantik ilişkide akılcı olmayan inançların, sürdürme stratejilerinin ve problem çözme becerilerinin rolü / 21. Ulusal Psikoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.01.2019 Planlanmış Davranış Teorisi kapsamında evliliği sürdürme ve benlik kurgularının etkisi. / III. Sosyal Psikoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
05.05.2017 Psikotik Belirtileri Olan Hastalarda İşlevselliğin Arttırılmasında Davranışçı Bir Yol: Zorlukları Yeniyorum Programı / VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu