Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

skalav adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Simge Kalav

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Development and evaluation of the efficacy of a web-based education program among cancer patients undergoing treatment with systemic chemotherapy: a randomized controlled trial
Supportive Care in Cancer

2021 Effects of Chronic Care Model-based interventions on self-management, quality of life and patient satisfaction in patients with ischemic stroke: A single-blinded randomized controlled trial
Japan Journal of Nursing Science

2021 Yeni Koronavirüs Hastalığı Pandemisinde Akut İskemik İnmede Hemşirelik Bakımının Yönetimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi

2021 Kronik Hastalıkların Yönetiminde Kronik Bakım Modeline Temellendirilmiş Girişimlerin Etkinliği
Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
SİMGE KALAV HİCRAN BEKTAŞ
2020 İnme Geçiren Hastalarda Ağız Hijyeni Uygulamalarının Etkisi:Sistematik Derleme
Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
SİMGE KALAV ARİFE ALTIN ÇETİN HİCRAN BEKTAŞ
2020 İki Farklı Fakültede Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Geleceğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi
EMİNE İLASLAN SİMGE KALAV ABDULLAH ESİRGENLER ŞİVA ABDULLAH FİDAN ER ESRA NUR TARHAN FERDA GÜNER
2019 İNME TANISI ALMIŞ HASTALARA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN BAKIM VERME YÜKÜ İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
SİMGE KALAV SABİRE YURTSEVER
2018 Tekrarlayan İnmenin Önlenmesinde Kronik Bakım Modeli: Özyönetim Destekli Bakım Yaklaşımları
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
SİMGE KALAV HİCRAN BEKTAŞ
2018 ROMATOİD ARTRİT SEMPTOM YÖNETİMİNDE HEMŞİRELERİN ROLLERİ
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
SİMGE KALAV HİCRAN BEKTAŞ
2018 Geriatri Hemşireliği Bakım Modelleri
Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
NURTEN TERKEŞ SİMGE KALAV HİCRAN BEKTAŞ
2017 Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme
Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
HİCRAN BEKTAŞ SİMGE KALAV
2016 ORAL AND DENTAL HEALTH RECOMMENDATIONS IN OLDER ADULTS
Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
SİMGE KALAV HİCRAN BEKTAŞ
2016 Dünya da ve Türkiye de Kardiyoloji Hemşireliği
Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi
SİMGE KALAV ZEYNEP CANLI ÖZER
2013 The relationship between care burden and social support in Turkish Alzheimer patients family caregivers Cross sectional study
Journal of Nursing Education and Practice
SABİRE YURTSEVER AYNUR ÖZGE AYSUN KARA ASLIHAN YANDIM SİMGE KALAV PINAR YEŞİL
Ulusal Özet bildiri
Yaşlılarda Düşme Riskinin Azaltılması / 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Geriatrik İnovasyonlar: Tedavi ve Bakım Uygulamalarındaki Yenilikler / 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
İnme Özyönetim Programlarının Etkisi: Kanıta Dayalı Uygulama Örnekleri / Uluslararası Hemşirelik Kongresi/INCARE

Ulusal Tam metin bildiri
Multiple Skleroz Tedavisinin Önemli Bileşeni: Beslenme ve Mikrobiyota / 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
Geriatrik Kanserli Hastalarda Sarkopeni ve Hemşirelik Yaklaşımı / 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
Romatoid Artritte Özyönetim Programlarının Semptomlar Üzerine Etkisi / 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
The Effect of Acupressure on Stroke Symptoms: Examples of Evidence-Based Practice / 7th Global Experts Meeting on Nursing & Nursing Practice

Ulusal Özet bildiri
11.10.2017 İnme Geçiren Hastalarda Ayna Terapisi Kullanımı / 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal Özet bildiri
19.04.2017 Sistemik Tedavi Uygulanan Kanserli Bireyler İçin Online Eğitim Programı Geliştirilmesi ve Programın Etkinliğinin Değerlendirilmesi - İkinci Aşama Sonuçları / 22. Ulusal Kanser Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
05.12.2017 The care innovation and transformation program / International Conference on Nursing

Uluslararası Özet bildiri
07.07.2017 Attempts to prevent falls after stroke / 4th International Conference on Neurodegenerative Disorders and Stroke

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2016 Acupressure effect on sleep disorders in the elderly / 1. Uluslararası 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2016 The effect of reflexology on fatigue in chronic diseases / 1. Uluslararası 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi

2023 Yoğun Bakım Hemşireliği (Güncellenmiş ve Geliştirilmiş 2. Baskı) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yoğun Bakımda Sinir Sistemi Sorunları ve Hemşirelik Yönetimi
BOYRAZ ÖZKAVAK SAKİNE, KALAV SİMGE
İstanbul Tıp Kitabevleri,Asiye DURMAZ AKYOL
978-625-8103-76-2
2022 Kronik Hastalıkların Yönetimi ve Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),KOAH YÖNETİMİ VE KANITA DAYALI HEMŞİRELİK UYGULAMALARI
ÇEVİK AKYIL RAHŞAN, KALAV SİMGE
Nobel Tıp Kitabevleri,YILMAZ KARABULUTLU ELANUR
978-605-335-760-5
2022 Kronik Hastalıkların Tedavi ve Bakımında Algoritmalar ve Klinik Karar Verme İç Hastalıkları Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Geçici İskemik Atak
BOYRAZ ÖZKAVAK SAKİNE, KALAV SİMGE
Hipokrat Yayıncılık,Elif Ünsal Avdal
978-625-7399-64-7
2021 TELESAĞLIK TEMEL BAŞVURU KİTABI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hemşirelikte Telesağlık
BEKTAŞ HİCRAN, KALAV SİMGE
Nobel Akademik Yayıncılık,Küçükparlak İlker, Karaş Hakan
978-625-439-191-0