Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ayse.yilmaz adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Ayşe Yılmaz

Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Relationship between Satisfaction, Interaction, E-learning Readiness, and Academic Achievement in Online Learning
Open Praxis

2023 Pre-service Teachers' Interaction Tool Preferences in Blended Learning and Their Views on Google Classroom
Research on Education and Psychology

2023 Conducting Social Studies Course with Distance Education: Reviewing the Literature and Experiences of Classroom Teachers
Participatory Educational Research (Per)

2022 Why do open and distance education students drop out? Views from various stakeholders
International Journal of Educational Technology in Higher Education

2022 Academics’ Intentions to Use Open Educational Resources (OERs) in Professional Development
ACTA Educationis Generalis

2022 Can simidi mi kâbus mu? Ebeveynler acil uzaktan eğitim hakkında ne düşünüyor?
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

2020 Engagement in Distance Education Settings: A Trend Analysis
Turkish Online Journal of Distance Education
AYŞE YILMAZ Philip Banyard
2019 Sosyal Medyada Ters Beyin Fırtınası:Öğretmenlerin Yaratıcı Düşünmeye Yönelik Farkındalıklarına Etkisi
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
AYŞE YILMAZ SERÇİN KARATAŞ
2019 Distance and Face-To-Face Students’ Perceptions Towards Distance Education: A Comparative Metaphorical Study
Turkish Online Journal of Distance Education
AYŞE YILMAZ
2018 Öğretmen Görüşlerinin Teknoloji Kabulü Bağlamında İncelenmesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
VOLKAN KUKUL MERTCAN ÜNAL SERÇİN KARATAŞ EBRU KILIÇ ÇAKMAK AYŞE YILMAZ ESRA ÖMEROĞLU
2018 Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Geliştirilen Animasyonların Değerlendirilmesi: Algılanan Öğrenme, Kullanılabilirlik ve Katılım
Türk Akademik Yayınlar Dergisi
VOLKAN KUKUL MERTCAN ÜNAL SERÇİN KARATAŞ EBRU KILIÇ ÇAKMAK AYŞE YILMAZ
2017 Lisansüstü Öğrencilerinin Siber Aylaklık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Karma Bir Çalışma
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
AYŞE YILMAZ
2017 Evaluating MOOCs According to Instructional Design Principles
Journal of Learning and Teaching in Digital Age
AYŞE YILMAZ MERTCAN ÜNAL HASAN ÇAKIR
2017 Student Opinions Towards Blended Learning Environment Created According To Individual And Collaborative Study Preferences
Journal of Learning and Teaching in Digital Age

2017 Development and validation of perceptions of online interaction scale
Interactive Learning Environments
AYŞE YILMAZ SERÇİN KARATAŞ
2017 Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
AYŞE YILMAZ EMİNE SU TONGA HASAN ÇAKIR
2017 Interaction in distance education environments: A trend analysis
The Quarterly Review of Distance Education
SERÇİN KARATAŞ AYŞE YILMAZ CEMAL HAKAN DİKMEN UĞUR FERHAT ERMİŞ ONUR GÜRBÜZ
2016 Öğretmenlerin Sanal Müzelere Dair Görüşlerinin İncelenmesi
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
SERÇİN KARATAŞ AYŞE YILMAZ GÜLSÜM KAPANOĞLU MURAT MERİÇELLİ
2014 Öğretmen Adaylarının Cep Telefonlarını Eğitsel Amaçlı Kullanım Durumları ve Mobil Öğrenmeye İlişkin Görüşleri
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
İBRAHİM GÖKDAŞ FULYA TORUN AYŞE YILMAZ
Uluslararası Özet bildiri
Can Simidi Mi Kabus Mu? Ebeveynler Acil Durum Uzaktan Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? / 8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
05.04.2019 Açık ve Uzaktan Öğretim: Öğrenciler ne İstiyor? / THE INTERNATIONAL VIRTUAL SYMPOSIUM OF INNOVATIONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
05.04.2019 Açık ve Uzaktan Öğretim: Öğrenciler ne İstiyor? / THE INTERNATIONAL VIRTUAL SYMPOSIUM OF INNOVATIONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
05.04.2019 Açık ve Uzaktan Öğretim: Öğrenciler ne İstiyor? / THE INTERNATIONAL VIRTUAL SYMPOSIUM OF INNOVATIONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
05.04.2019 Açık ve Uzaktan Öğretim: Öğrenciler ne İstiyor? / THE INTERNATIONAL VIRTUAL SYMPOSIUM OF INNOVATIONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
08.12.2017 A Qualitative Approach to Teachers’ Attitude and Experiences Towards Playing Video Games: Shall We Play? / 3rd International Congress on Education Sciences and Learning Technology

Uluslararası Özet bildiri
17.12.2017 Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Sanal Öğrenme Topluluklarının Uygulama Topluluğu Bağlamındaİncelenmesi / 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium

Uluslararası Özet bildiri
17.12.2017 İlkokul Öğretmenlerinin Siber Aylaklık Durumlarının İncelenmesi / 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium

Uluslararası Özet bildiri
17.12.2017 Eğitimde Teknoloji Kullanımı: “Beacon”Lar / 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2015 Çevrimiçi öğrenme ortamlarında ders alan öğrencilerin etkileşim aracı tercihleri. / 9. Uluslararası Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
18.09.2014 Vitamin eğitim yazılımının temel işlevlerinin ve matematik dersi modülünün kullanılabilirliği. / 8. Uluslararası Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri.

Uluslararası Özet bildiri
06.06.2013 Öğretmen adaylarının mobil teknolojileri kullanım biçimleri ve öğrenme süreçlerine engel olma durumları hakkındaki görüşleri. / 7.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
23.05.2013 Sınıf öğretmeni adaylarının bilişim teknolojilerine yönelik öz yeterlik algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. / XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
06.02.2016 Öğretmenlerin Sanal Müzelere Dair Farkındalıklarının ve Görüşlerinin İncelenmesi / International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology

Uluslararası Özet bildiri
13.08.2016 Lisansüstü Öğrencilerinin Siber Aylaklık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi / 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu

2023 Eğitimde Yeni Paradigmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eğitimde Etkileşimi Sağlamak: Buz Kırıcılar
YILMAZ AYŞE
Nobel,Güneş Ahmet Melih, Yünkül Eyup
978-625-397-387-2
2022 Handbook of Research on Advancing Teaching and Teacher Education in the Context of a Virtual Age , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Teacher-Student Interaction Within the Context of Online Teaching and Learning
YILMAZ AYŞE
IGI Global,Zimmerman, Aaron Samuel
9781668484074 Erişim Linki
2020 Açık ve Uzaktan Öğrenme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Temel Kavramları, Kuramları ve Felsefesi
YILMAZ AYŞE,KARATAŞ SERÇİN
Pegem Akademi,Serçin KARATAŞ Ebru KILIÇ ÇAKMAK
9786257052900
2020 Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenen Bağlılığı
YILMAZ AYŞE,KARATAŞ SERÇİN
Pegem Akademi,Kılıç Çakmak, Ebru Karataş, Serçin
978-625-7052-24-5
2017 Strategy Guide Book , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÖMEROĞLU ESRA,DAĞLIOĞLU HACER ELİF,SARICI BULUT SAFİYE,KILIÇ ÇAKMAK EBRU,KARATAŞ SERÇİN,SABANCI OSMAN,TURUPCU DOĞAN AYSUN,KUKUL VOLKAN,YILMAZ AYŞE,ŞAHİN MELEK GÜLŞAH
Pegem A.,
978-605-241-134-6 Erişim Linki