Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

eacayip adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Esma Durukal

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 TÜKETİCİLERİN ONLİNE SATIN ALMA DAVRANIŞINDA ONLİNE SATIŞ PROMOSYONLARI VE EHİZMET KALİTESİNİN ROLÜ
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜİİBFD

2023 Şirketlerin CRM ve Sosyal CRM Yeteneklerinin Best-Worst Yöntemi ile Ölçülmesi
Alanya Akademik Bakış Dergisi

2022 Metaverse ve Pazarlamaya Etkileri
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

2021 The Antecedents of theConsumers' Mobile Learning Intention during the Covid-19 Pandemic
International Journal of Social Science and Economics Invention

2021 Müşterilerin Mobil Ödeme Hizmetleri Kullanım Davranışlarını ve Kullanıcı Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
İzmir iktisat dergisi

2020 Müşterilerin Mobil Alışveriş Davranışının Utaut2 Modeli ile İncelenmesi
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
ESMA DURUKAL
2019 E-Ticaret Sitelerinde Algılanan Sosyal Medya Pazarlaması Faaliyetlerinin E-Sadakate Etkisi
İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
ESMA DURUKAL MUSTAFA DOĞANER ECE ARMAĞAN
2019 Havayolu Şirketinde Uygulanan Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetiminin E-Sadakate Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi
Journal of Current Researches on Business and Economics
ESMA DURUKAL ALGIN OKURSOY ECE ARMAĞAN
2019 Pazarlama 1.0’dan Pazarlama 4.0’a Doğru Değişim
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
ESMA DURUKAL
2019 Nesnelerin İnternetinin Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi Üzerindeki Rolü: Kavramsal Bir Çerçeve
Journal of Current Researches on Social Sciences
ESMA DURUKAL
2017 STRATEJİK MALİYET YÖNTEMLERİNİN OTELCİLİK SEKTÖRÜNDEUYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Turan-sam
MEHMET ERDEMİR GÜNDOĞMUŞ ONUR DURUKAL ESMA DURUKAL ÇAĞRI KÖROĞLU
2017 ANDROİD VE İOS İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP CİHAZLARIN HİZMETKALİTESİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK ALANARAŞTIRMASI
Turan-Sam
ONUR DURUKAL ESMA DURUKAL ÇAĞRI KÖROĞLU MEHMET ERDEMİR GÜNDOĞMUŞ
2017 BİREYSEL MÜŞTERİLERİN E-CRM ALGILAMALARINDA FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN ETKİSİ
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
ESMA DURUKAL YUSUF KADERLİ
2016 Gıda Sektöründeki Franchise İşletmelerindeki Satış Geliştirme Çabalarının Tüketici Satın Alma Kararına Etkisi Aydın İlinde Bir Uygulama
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
ESMA DURUKAL FATMA ÇAKIR
2016 FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN GÜNÜMÜZDEKİ ÖNEMİ
TURAN-SAM
ESMA DURUKAL YUSUF KADERLİ
2015 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ UYGULAMALARININ MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ
Ekev Akademi Dergisi
ECE ARMAĞAN ESMA ACAYIP
2015 BİST 30 DA YER ALAN ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ELECTRE YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
DAYANIŞMA DERGİSİ
YUSUF KADERLİ ÇAĞRI KÖROĞLU ESMA ACAYIP
2014 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİYÖNETİMİ VE ÇALIŞANLAR TARAFINDANDEĞERLENDİRİLMESİ
Ekev Akademi Dergisi
KAMİL BİRCAN ALGIN OKURSOY ESMA DURUKAL
2014 İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi Aydin İli Örneği Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises The Sample of Province Aydın
Journal of Business Research - Turk

2013 EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
HULUSİ DOĞAN ESMA DURUKAL ALİ BÜYÜKMERT
2013 IÇ VE DIS MÜSTERI TATMINI ILISKISINE YÖNELIK DIDIM BÖLGESI BES YILDIZLI OTEL ISLETMELERINDE BIR ARASTIRMA
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi

Ulusal Tam metin bildiri
Çeşme Termal Turizm İşletmelerinde İç Müşteri Tatminine Yönelik Bir Araştırma / 13. Ulusal Turizm Kongresi ,2012

Ulusal Tam metin bildiri
Akademik Kariyer ve Doçentlik Sınavı Adnan Menderes Üniversitesinde Bir Uygulama / 3. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı ,2013 .

Ulusal Tam metin bildiri
24.05.2013 Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Ayakkabı Marka Tercihleri Ve Marka Sadakatleri İle İlgili Bir Araştırma / 12. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 2013

Ulusal Tam metin bildiri
Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi Ve Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi / 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2013

Uluslararası Tam metin bildiri
Üniversitede Verilen Girişimcilik Eğitiminin Öğrencilerin Düşüncesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Söke Meslek Yüksekokulu Uygulaması / 5. Uluslararası Girişimcilik Kongresi,2013

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2021 E-TİCARET PAZAR YERLERİNDE E-HİZMET KALİTESİNİN EMEMNUNİYETE ETKİSİ / IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
23.10.2019 Y KUŞAĞININ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİ İNTERNET ÜZERİNDENSATIN ALMA NİYETİ VE DAVRANIŞININ GENİŞLETİLMİŞ ONLİNEALIŞVERİŞ MODELİYLE İNCELENMESİ / INTERNATIONALBLACK SEA COASTLINECOUNTRIES SYMPOSIUM-3

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 PAZARLAMA VE MUHASEBE AÇISINDAN YENİ BİR YAKLAŞIM: STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ / PEFA 2018

Uluslararası Tam metin bildiri
29.05.2018 TÜRKİYE GENELİ VE TR 32 BÖLGESİ İÇİN KONUT FİYATENDEKSİ İLE KONUT SATIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİNANALİZİ / PEFA 2018

Uluslararası Tam metin bildiri
29.05.2018 VARLIK FONU ALGISININ ODAK GRUP GÖRÜŞME TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ / PEFA 2018

Uluslararası 
E-DEVLET HİZMET KALİTESİNİN E-DEVLET EĞİTİM FARKLILIKLARI DİKKATE ALINARAK E-MEMNUNİYETE ETKİSİ / 2. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.08.2017 STRATEJİK MALİYET YÖNTEMLERİNİN OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA / eurefe 2017

Uluslararası Özet bildiri
20.09.2017 AYDIN İLİNDE KONUT FİYATLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK KAPİTALİZASYON ORANLARININ VE BRÜT KİRAÇARPANLARININ TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / EUREFE’xx2017

Uluslararası Özet bildiri
20.09.2017 ANDROID VE IOS İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP CİHAZLARIN HİZMET KALİTESİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASIVE UYGULANAN REKABET STRATEJİLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI / EUREFE’xx2017

Uluslararası Özet bildiri
Ülkelerin Tasarruf Oranlarıyla FinansalOkuryazarlık Seviyesi Arasındaki İlişkininİncelenmesi Üzerine Bir Araştırma / EUREFE’xx16 AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİ

2022 Handbook of Research on Interdisciplinary Reflections of Contemporary Experiential Marketing Practices , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Customer Online Shopping Experience
DURUKAL ESMA
IGI GLOBAL,AKEL GÖKHAN
9781668443828 Erişim Linki
2021 Kamu ve Özel Sektörde Blokzincir Teknolojisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Blokzincir Teknolojisi
DURUKAL ESMA
NOBEL YAYINLARI,DURUKAL ONUR
978-625-7589-91-8
2021 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İÇİN DİJİTAL ORTAMDA PAZARLAMA , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dijital Ortamda Pazarlama ve Ürün
DURUKAL ESMA
NOBEL YAYINLARI,AKAR ERKAN, ÖZBEK AHMET
978-625-7363-67-9
2019 Termal Turizm İşletmelerinde İç ve Dış Müşteri Tatmini İlişkisi: Çeşme Bölgesi İşletmelerinde Uygulama , Bilimsel Kitap , Tümü,
DURUKAL ESMA
hiperyayın,
978-605-281-455-0
2019 E-CRM Elektronik Ortamda Müşteri İlişkileri Yönetimi , Bilimsel Kitap , Tümü,
DURUKAL ESMA,ARMAĞAN ECE
theKİTAP,
978-605-7950-57-7