Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

didem.tezsurucu adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
DİDEM TEZSÜRÜCÜ COŞANSU

Söke İşletme Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 AHP Temelli BSC Yöntemi ile Firma Performans Değerlendirmesi
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2022 Financial Performance Analysis of Retail Trade Firms Registered in BIST with FUCOM Based VIKOR Method
Alphanumeric Journal

2016 Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi VZAHP ile Analitik Hiyerarşi Prosesi AHP Metotlarının Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Uygulanması ve Sonuçlarının Karşılaştırılması
Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal
DİDEM TEZSÜRÜCÜ ALGIN OKURSOY
2015 AHS VZA Yöntemi ile Tedarikçilerin Performans Değerlendirmesi Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBED)
DİDEM TEZSÜRÜCÜ ÇİĞDEM SOFYALIOĞLU
2014 Veri Zarflama Analizi ile Göreli Etkinliklerin Karşılaştırılması Türkiye deki İllerin Kültürel Göstergelerine İlişkin Bir Uygulama
Yönetim ve Ekonomi
ALGIN OKURSOY DİDEM TEZSÜRÜCÜ
2013 Online Social Capital and Disaster Response a Research Agenda
Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi
DİDEM TEZSÜRÜCÜ ŞEBNEM ADA
2013 Teknoloji Yönetimi ve Rekabet
Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi
AYBARÇ UĞUR DİDEM TEZSÜRÜCÜ
2013 Yükseköğretimde Değişim Kalite Arayışları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
DİDEM TEZSÜRÜCÜ SİBEL AYBARÇ BURSALIOĞLU
2010 Altı Sigma Metodolojisi ve Otomotiv Sektöründe Bir Örnek Olay İncelemesi
Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
DİDEM TEZSÜRÜCÜ TUNAİL İLKER
Uluslararası Özet bildiri
13.02.2023 CNC Machine Selection with Fuzzy TOPSIS Method / 8. Uluslararası Başkent Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Kongreleri

Uluslararası Özet bildiri
30.01.2023 Evaluation of Commercial Loan Demands with BWM (Best-Worst Method) Based ARAS Method / 12. Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırmalar Kongreleri

Uluslararası Özet bildiri
09.06.2022 SWARA ve WASPAS Yöntemleri Kullanılarak Tedarikçi Firma Seçimi / Üretim ve Tedarik Zinciri Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
01.06.2016 Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP) ile Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Metotlarının Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Uygulanması ve Sonuçlarının Karşılaştırılması / 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.04.2015 The Level of Information Technologies in the Logistics Sector / VI. European Conferance on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
VZAHP ve TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Bir Tekstil Firmasında Personel Seçimi Uygulaması / 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
Deciding the FOREX Brokarege Firm by Using TOPSIS / XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
30.04.2016 Exploring Reverse Logistics Activities on Waste Management for Aegean Region Marinas of Turkey / VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2013 Enerjide Bağımlılıktan Yeşil Girişimciliğe Türkiye Ekonomisinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı / 4. Uluslar Arası Girişimcilik Kongresi (UGK’12)

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2013 Kırgızistan ve Türkiye'deki Fiili Girişimcilerin Girişimcilik Hakkındaki Görüşleri Üzerinde Bir Araştırma / 4. Uluslar Arası Girişimcilik Kongresi (UGK’12)

Uluslararası Tam metin bildiri
01.04.2011 Farklı Eğitim Düzeyindeki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusundaki Görüş Farklılığının Araştırılması / Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2011 Gelişmekte Olan Ülkelerde Cinsiyet ve Eğitimin Girişimcilik Üzerindeki Etkisi / 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (UGK’10)

2023 Personel Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme: Seçilmiş Yöntemlerle Excel Çözümlü Uygulama Örnekleri , Bilimsel Kitap , Tümü,
TEZSÜRÜCÜ COŞANSU DİDEM
Ekin Basım Yayın Dağıtım,
978-625-6952-83-6
2022 Teori ve Uygulamalarla Güncel İşletme ve Ekonomi Araştırmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tedarik Zincirindeki Risklerin Önceliklendirilmesi: SWARA ve BWM Yöntemleri İle Uygulama Örneği
TEZSÜRÜCÜ COŞANSU DİDEM
Ekin Yayınevi,Kırlı Mustafa
978-625-6952-10-2
2022 Üretim Yönetimi Alanında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Uygulanması , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BWM Temelli CODAS Yöntemi ile Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Hizmet Sağlayıcı Seçimi
TEZSÜRÜCÜ COŞANSU DİDEM
Gazi Kitapevi,Tezsürücü Coşansu Didem, Bircan Kamil
978-625-365-053-7
2022 Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),FUCOM ve EDAS Yöntemlerinin IT Personeli Seçim Sürecinde Kullanılması
TEZSÜRÜCÜ COŞANSU DİDEM
Kriter Yayınevi,Çamlı Ahmet Yavuz
978-625-6968-20-2
2021 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TOPSIS Yöntemi ile FOREX Piyasasında Aracı Kurum Seçimi
TEZSÜRÜCÜ COŞANSU DİDEM, OKURSOY ALGIN
Ekin Basım Yayın Dağıtım,Aybarç Sibel, Kırlı Mustafa
978-625-8024-47-0
2020 Çivi Yazısından Dijital Kodlamaya: İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bütünleşik SWARA-TOPSIS Yöntemiyle Avrupa Birliği Ülkelerinin Seçilmiş Sosyo-Ekonomik Göstergelere Göre Gelişmişlik Sıralaması
TEZSÜRÜCÜ COŞANSU DİDEM
Ekin Basım Yayın Dağıtım,Aybarç Sibel, Kırlı Mustafa
978-625-7210-90-4
2019 İşletme Disiplini Ekseninde Güncel Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin İşletmelerin Karar Süreçlerinde Kullanılması Ve Örnek Bir Uygulama
TEZSÜRÜCÜ COŞANSU DİDEM
Detay Yayıncılık,Kırlı Mustafa, Aybarç Sibel
978-605-254-180-7
2016 Research on Business , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Exploring Reverse Logistics Activities on Waste Management for the Agean Region Marinas
TEZSÜRÜCÜ DİDEM,ÇULLU BATUHAN,BİRCAN KAMİL,SİPAHİ GÜNEŞ AÇELYA
Peter Lang International Academic Publisher,Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Rasim Yilmaz and Günther Löschnigg
9783631696538 Erişim Linki
2015 Current Approaches in Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Level of Information Technologies in the Logistics Sector
SİPAHİ GÜNEŞ AÇELYA,TEZSÜRÜCÜ DİDEM,BİRCAN KAMİL
Peter Lang International Academic Publisher,Yilmaz Rasim , Löschnigg Günter , Arslan Hasan , Icbay Mehmet Ali
978-3-631-66608-1 Erişim Linki