Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

cennetarman adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Cennet Arman Zengi

Köşk Meslek Yüksekokulu
Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
Yerel Yönetimler Pr.

CV (PDF)


2023 SOSYAL MEDYA EKONOMİSİ VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
SMAC

2023 Sosyal Medya Ekonomisinin Ülke Ekonomilerine Etkileri Üzerine Bir İnceleme
MEDİAARTS

2023 SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZ SÜREÇLERİNDE LİDERLERİN KRİZ SÖYLEMLERİ
Stratejik Dusunce Enstitusu

2018 TÜRKİYE’DE MEDENİ DURUMUN KADIN İSTİHDAMINA ETKİSİ (EFFECT OF MARITAL STATUS OF WOMEN EMPLOYED IN TURKEY )
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
CENNET ARMAN ZENGİ
2018 TEORİK AÇIDAN DAVRANIŞSAL İKTİSATA BİR BAKIŞ
TURAN : Stratejik Arastirmalar Merkezi Kars
CENNET ARMAN ZENGİ
Ulusal Özet bildiri
11.09.2023 BEHAVIORAL ECONOMICS AND SUSTAINABLE CONSUMPTION / 14TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
10.09.2016 TÜKETİM HARCAMALARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ FACTORS EFFECTING CONSUMER SPENDING: EXAMPLE OF AYDIN CASE / eurefe’2016

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 Yüksek Teknolojili Ürün İhracatının Belirleyicileri: G-7 Ülkeleri için Panel Veri Analizi / EUREFE’17 International Congress

2023 FİNANS: TEORİ VE YAKLAŞIMLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE FİNANSAL SAĞLIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ARMAN ZENGİ CENNET
FİLİZ KİTABEVİ,KAVAS, YUSUF BAHADIR,MEDETOĞLU,BATUHAN
978-975-368- 868-0
2022 ENDÜSTRİ 4.0 BAĞLAMINDA GELECEĞİ ANLAMAK , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ENDÜSTRİ 4.0 ÇAĞINDA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ANLAMAK
ARMAN ZENGİ CENNET, ARMAN KEVSER
PARADİGMA AKADEMİ,EMİNE KILIÇASLAN
978-605-72872-2-9
2022 ENDÜSTRİ 4.0 BAĞLAMINDA GELECEĞİ ANLAMAK , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ENDÜSTRİ 4.0 ÇAĞINDA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ANLAMAK
ARMAN ZENGİ CENNET, ARMAN KEVSER
paradigma akademi,KILIÇASLAN, Emine
978-605-72872-2-9
2022 ekonomi ve finans konularına teorik yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DAVRANIŞSAL İKTİSATIN FİNANSAL DAVRANIŞLARIMIZA ETKİSİ ÜZERİNE TEORİK BİR İNCELEME
ARMAN ZENGİ CENNET
ekin yayınevi,doç.dr. şahin karabulut
978-625-8117-40-0 Erişim Linki
2022 İLGİLENİM YAKLAŞIMIYLA DAVRANIŞSAL İKTİSAT , Bilimsel Kitap , Tümü,
ARMAN ZENGİ CENNET, ATEŞ İSMET
paradigma akademi,arman
978-625-8118-05-6