Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

esin.ergin adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Esin Ergin

Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Hareket Ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Effects of the Goal Parameters of the Football Teams Coming in the First Four and Last Three Places in the Bundesliga 2020-2021 Season on the League Ranking
International Journal of Sport Culture and Science

2022 The Effect Of 8-Week Core Training On Agility, Strength Performance And Tennis Skills On 10-14 Year Old Tennis Players
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisİ

2022 The Effect of Core Training on Agility, Explosive Strength and Balance in Young Female Volleyball Players
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi

2021 Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere Göre Görsel Reaksiyon Sürelerinin Karşılaştırılması
Akdeniz Spor Bilimleri Değişimin

2021 Exercise in the COVID-19 Process: Traditional Review
Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

2021 Correlation of epicardial adipose tissue and skinfold thickness in professional male soccer players
Turkish Journal of Sports Medicine
ALPER KARTAL ESİN ERGİN HASAN GÜNGÖR SERCAN ÇAYIRLI SAMUEL ABRAHAM BABU
2020 The Effect of 8-Week Balance Training on the Agility, Strength, Balance Performance and Tennis Skills of 10-14 Year-Old Tennis Players
Journal of Educational Issues
ESİN ERGİN ENGİN ARSLAN
2020 Investigation of the effect of 6-week CrossFit exercises on anaerobic endurance and anaerobic strength in male basketball players
African Educational Research Journal
ALPER KARTAL ESİN ERGİN
2020 The Acute Effect of Foam Rolling on Strength and Flexibility in Volleyball Players
International Journal of Applied Exercise Physiology
ESİN ERGİN
2020 Effect of exercise on left atrial mechanical functions in professional wrestlers
International Journal of the Cardiovascular Academy
HASAN GÜNGÖR ALPER KARTAL SAMUEL ABRAHAM BABU SERCAN ÇAYIRLI ESİN ERGİN
2020 COVID-19 Pandemik Salgın Döneminde Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite Önerileri
Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi
ALPER KARTAL ESİN ERGİN Hande Dilan Kanmış
2020 Success Analysis of the 2019-2020 Season English Premier League Champion Liverpool Football Club: You'll Never Walk Alone
Ambient Science
ALPER KARTAL ESİN ERGİN
2020 Besinsel Destek Kullanımı: Voleybol Örneği
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi
GÜLBİN RUDARLI NALÇAKAN Didem Akıncı YELİZ YOL ESİN ERGİN
2020 Menstrual Cycle and Sporting Performance Perceptions of Elite Volleyball Players
International Journal of Applied Exercise Physiology
ESİN ERGİN ALPER KARTAL
2020 ACTN3 R577X Polymorphism Does Not Influence Explosive Leg Muscle Power in Elite TurkishVolleyball Players
International Journal of Applied Exercise Physiology
ESİN ERGİN NURTEN DİNÇ HAYRİYE SELDA YÜCEL FATMA TANELİ MEHMET BURAK DURMAZ
2020 Investigation of the Effect of 6-week Yoga Exercises on Balance, Flexibility, and Strength in Soccer Players
International Journal of Human Movement and Sports Sciences
ALPER KARTAL ESİN ERGİN
2019 2018 Fifa Dünya Kupası Şampiyonu Fransa Milli Takımının Başarı Analizi
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
ALPER KARTAL ESİN ERGİN
2019 The Effect of 8-Week Core Training on Balance, Agility and Explosive Force Performance
Universal Journal of Educational Research
NURTEN DİNÇ ESİN ERGİN
2018 Dinlenilen farklı tempo müziklerin futbolcularda aerobik ve anaerobik performansa etkisinin incelenmesi
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
ALPER KARTAL ESİN ERGİN
2017 Düzenli Egzersiz Yapan Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi
Ulusal Spor Bilimleri Dergisi
NURTEN DİNÇ MEHMET HİLMİ GÖKMEN ESİN ERGİN
2017 Left Atrial Mechanical Functions in Professional Soccer Players: A Pilot Study
Journal Of Education and Training Studies
ALPER KARTAL HASAN GÜNGÖR REŞAT KARTAL ESİN ERGİN
2011 FARKLI GERME EGZERSİZLERİNİNÜST VE ALT EKTREMİTE KUVVET PARAMETRELERİNE AKUT ETKİLERİ
Spor Hekimliği Dergisi
ESİN ERGİN SELDA BEREKET YÜCEL
Uluslararası Özet bildiri
14.12.2012 Atletik performans ve GNB3 C825T mutasyonu / 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
07.10.2022 Üst Ekstremite Kullanılan Sporlarda Core Kuvveti, Denge ve Skapular Diskinezinin Değerlendirilmesi / 6. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
24.03.2019 Profesyonel Futbolcularda Deri Altı Yağ Kıvrım Kalınlıklarının, Epikardiyal Yağ Dokusu Üzerine Etkisinin İncelenmesi / II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2020 2019-2020 Sezonu İngiltere Premier Lig Şampiyonu Liverpool Futbol Takımının Başarı Analizi: Asla Yalnız Yürümeyeceksiniz / IV. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.11.2017 Elit Güreşçilerde Sol Atriyum Mekanik Fonksiyonlarının İncelenmesi / Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.11.2016 Farkı Kategorilerde Yarışan Ritmik Cimnastikçilerin Panche Denge Elementi Faz Sürelerinin Karşılaştırılması / Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.11.2018 Dinlenilen Farklı Tempo Müziklerin Futbolcularda Aerobik ve Anaerobik Performansa Etkisinin İncelenmesi / 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.11.2018 Ritmik Cimnastikte Penche Denge Elementinin Pedografik,Kassal Ve Biyomekaniksel İncelenmesi / 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.11.2018 Elit Türk Kadın Voleybolcularda Patlayıcı Kuvvet Performansı Ve Güç/Kuvvetle Bağlantılı Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / 16.Uluslararsı Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
14.04.2019 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıklarının Fiziksel Aktivite Düzeyine Olan Etkisinin İncelenmesi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Örneği / 2. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
16.11.2019 6 Haftalık Yoga Egzersizlerinin Futbolcularda Denge,Esneklik, Kuvvet ve Vücut Kompozisyonuna Etkisinin İncelenmesi / 17.Uluslararsı Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
14.03.2020 The Relationship Between the Physical Fitness Levels and Academic Achievments of the Secondary School Students at the Ages 10-13 / International Academic Conference on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science

Uluslararası Özet bildiri
22.04.2020 An Investigation Of The Communication Levels Of Individuals Going/Not Going To The GYM / 3rd Cultural Informatics, CommunicationMedia Studies International Conference

Uluslararası Özet bildiri
16.11.2019 Voleybolcularda Foam Roller Uygulamasının Esneklik ve Kuvvete Akut Etkisi / 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
23.11.2017 Futbol Sakatlıklarına Etki Eden Parametrelerin Prospektif Analizi / Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
14.12.2017 8 Haftalık Core Antrenmanının Dinamik Denge, Çeviklik vePatlayıcı Kuvvet Performansına Etkisi / Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
04.11.2016 Elit Futbolcularda Sol Atrium Mekanik Fonksiyonlarının İncelenmesi Pilot Çalışma / 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
04.11.2016 Elit Türk Kadın Voleybolcularda ACTN3 R577X Polimorfizmi ve Patlayıcı Kuvvet Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

2020 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Genel Antrenman Bilimi: Hareketlilik, Esneklik ve Koordinatif Yeti Antrenmanı I
ERGİN ESİN
Anadolu Üniversitesi Yayınları,Prof.Dr.Selda Bereket Yücel
987-975-06-3904-3
2020 13-14 Yaşlar İçin Voleybolda Antrenman , Bilimsel Kitap , Tümü,
YÜCEL HAYRİYE SELDA,RUDARLI NALÇAKAN GÜLBİN,ERGİN ESİN,Yarkın Gençer,Bedestenlioğlu Mehmet,Hidayetoğlu Kazım
Spor Yayınevi ve Kitapevi,A.Dilşad Mirzeoğlu
978-605-06511-0-2
2020 Voleybolda Germe Egzersizleri , Bilimsel Kitap , Tümü,
ERGİN ESİN
Nobel Bilimsel Eserler,
987-625-7203-66-1
2018 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ VE BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Egzersiz Fizyolojisi
ERGİN ESİN
ERGÜN YAYINEVİ,YAVUZ TAŞKIRAN
978-605-9543-27-9