Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

nazan.ozturk adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Nazan Öztürk

Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
Evde Hasta Bakımı Pr.

CV (PDF)


2023 The Effect of Pilates Training on Physical Performance and Social Skills in Children with Autism: A Randomized Controlled Trial
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2023 Core Strength, Balance and Scapular Dyskinesia in Upper Extremity Sports: A Cross-Sectional Study
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

2023 Does Function Level of Individuals With Autism Spectrum Disorder Affect The Family Impact?
International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences

2023 The effect of abdominal massage and stretching exercise on pain and dysmenorrhea symptoms in female university students: A single-blind randomized-controlled clinical trial
Health Care for Women International

2022 Covid-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeyleri, Uyku Kalitesi ve Kas-İskelet Ağrıları Arasındaki İlişki
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2022 The effects of pilates on posture and physical fitness parameters in 5e6 years old children: A non-randomized controlled study
Journal of Bodywork & Movement Therapies

2022 Physical Fitness and Maternal Psychosocial Status in Children With Autism Attending a Regular Physical Activity Program
Focus on Autism and Other Developmental Disabilities

2021 The Relationship Between the Activity Level, Internet Addiction, and Depressive Symptoms of University Students During the Coronavirus Disease-2019 Outbreak Cross-Sectional Study
Meandros Med Dent J

2021 The Relationship Between the Activity Level, Internet Addiction, and Depressive Symptoms of University Students During the Coronavirus Disease-2019 Outbreak Cross-Sectional Study
Meandros Medical and Dental Journal

2021 A Comparative Analysis of Chewing Function and Feeding Behaviors in Children with Autism
Dysphagia

2020 Assessment of Postural Changes, Low Back Paın, Dısabılıty and Daılylıfe Actıvıtıes Accordıng to The State of Exercıse in Pregnancy
Jurnal Medical Brasovean
NAZAN ÖZTÜRK AYDEN ÇOBAN FATMA ÜNVER
2020 Investigation of Leisure Time, Life and Sleep Quality in University Students
Journal of Life Sciences
NAZAN ÖZTÜRK FATMA ÜNVER
2019 How Aware are Educators About Autısm?
Social Sciences Studies Journal
SELVİNAZ SAÇAN DERYA ADIBELLİ NAZAN ÖZTÜRK
2018 Examination of postural change according to the state of exercise in pregnancy in backache, disability and daily life activities
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine
FATMA ÜNVER KOÇAK AYDEN ÇOBAN NAZAN ÖZTÜRK
2017 The effects of different dose of exercise on some acute phase proteins and lipid profiles in rats
Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi
NAZAN ÖZTÜRK PINAR ALKIM ULUTAŞ
2016 Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Faktörler
Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
NÜKHET KIRAĞ HATİCE YILDIZ ELİF HAYAR GÖNÜL GÜDÜ EMİNE KANDEMİR HALİSE ÇINAR NAZAN ÖZTÜRK
Uluslararası Özet bildiri
09.11.2022 Üst Ekstremite Kullanılan Sporlarda Core Kuvveti, Denge ve Skapular Diskinezinin Değerlendirilmesi / 6th International Academic Sports Studıes Congress

Uluslararası Özet bildiri
12.12.2018 Examination of postural change according to the state of exercise in pregnancy in backache, disability and daily life activities / 12th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine

Uluslararası Özet bildiri
20.12.2022 Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Olan Bireylerin Fonksiyonellik Seviyeleri Ailelerin Etkilenmişlik Düzeyini Etkiler Mi? / Pediatrik Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.09.2023 Yaşlılarda Düzenli Boş Zaman Fiziksel Aktiviteleri ile Kırılganlık Düzeyi Arasındaki İlişki / 12th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences

Uluslararası Özet bildiri
01.09.2023 Determining The Relationship Between Veriıcal Jump and Muscle Architecture in Football Players / 9th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE

Uluslararası Tam metin bildiri
30.06.2023 Effects of Pılates in Cerebral Palsy / 4th INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
30.09.2022 Meme Kanserli Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkilerin Araştırılması / 10th International Medicine and Health Sciences Researches Congress

Uluslararası Özet bildiri
15.01.2023 THE EFFECT OF PILATES EXERCISES AND WHATSAPP TEXT MESSAGE BASED SUPPORT PROGRAM ON PREMENSTRUAL SYNDROME (PMS) SYMPTOMS: A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY / UNION OF THRACE UNIVERSITIES V. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
30.05.2022 THE EFFECT OF CALISTENIC EXERCISE ON AEROBIC CAPACITY, MUSCLE STRENGTH AND QUALITY OF LIFE IN HEMODIALYSIS PATIENTS: A SINGLE BLIND PLACEBOCONTROLLED RANDOMIZED STUDY / İSTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS –III

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2022 Investigation of The Effect of Physical Activity Level on Sleep Quality in Dialysis Patients / International Congress of Medical and Health Sciences Studies (ICOMESS 2022)

Uluslararası Özet bildiri
06.05.2020 5-6 Yaş Çocuklarında Platesin Postür ve Fiziksel UygunlukParametrelerine Etkisi:Kontrollü Bir Çalışma / 5th.International Health Science andFamily Medicine Congress

Uluslararası Özet bildiri
17.12.2019 A COMPARATIVE ANALYSIS OF CHEWING FUNCTION AND FEEDING BEHAVIORS IN CHILDREN WITH AUTISM / 9 th ESSD Congress

Uluslararası Özet bildiri
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA PİLATES EGZERSİZLERİNİN MOTORBECERİLER VE DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ / Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
11.11.2019 Postmenopozal Kadınlarda Kor Stabilizasyon Egzersizlerinin Osteoporozu Önleme ve Denge Üzerine Etrkisi / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
11.11.2019 Pelvik Taban Egzersizlerinin Gebelerde Üriner İnkontinans Üzerine Etkisi / 2. Uluslararası Tarım,Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.06.2019 Ofis Çalışanlarında Masa Başı Egzersizin Önemi / 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
19.06.2019 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BOŞ ZAMAN ALIŞKANLIĞI, YAŞAM VEUYKU KALİTESİNİN İNCELENMESİ / 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
19.06.2019 Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu ve Egzersiz / 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
19.06.2019 Kronik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Ağrı ve Depresyonun Yaşamkalite ile İlişkisi / 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
19.06.2019 Huzurevinde ya da Aile ile Kalmanın Depresyon ve Yaşamkalitesi Üzerine Etkisi / 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
05.06.2018 Scapular Dyskınesıs In Elite Overhead Athletes / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
06.09.2018 Kinezyo Bantlamanın Propriosepsiyon Üzerine Etkisi / 1st International Health Sciences and Life Congress

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2018 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA PİLATES EGZERSİZLERİNİN MOTORBECERİLER VE DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ / Uluslararası IV. Çocuk 342 Gelişimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.08.2017 Eğitimciler otizmin ne kadar farkında? / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
29.05.2018 Total Diz Replasmanında Telerehabilitasyon / 1 st International Health Sciences and Life Congress

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 Kanseri Önleme ve Tedavi Etmede Egzersiz / 1 st International Health Sciences and Life Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
29.05.2018 Osteoartrit İle Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişki / 1 st International Health Sciences and Life Congress

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Meslek Eğitiminde Etkinlik, Uygulama Alanlarında Etkinlik, Nitelikli Sağlık Personeli / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Mesleki Eğitimde Etkinlik, Uygulama Alanlarında Etkinlik, Nitelikli Sağlık Personeli / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 osteoartritli hastalarda ağrı, fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki / ı. uluslararası sağlık bilimleri kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Mesleki Eğitimde Etkinlik, Uygulama Alanlarında Etkinlik... Nitelikli Sağlık Personeli / 1. ULuslararası ADÜ SağlıkBilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Eğitimciler Otizmin Ner Kadar Farkında? / 1. Uluslararası ADÜ Sağlık Bilimleri Kongresi

Ulusal Poster
Ratlarda Farklı Dozlardaki Egzersizin Bazı Akut Faz Proteinleri ve Lipid Profiline Etkileri / 27. Ulusal Biyokimya Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.12.2017 Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Faktörler / 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

2023 Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yaşlılarda Boş Zaman Aktiviteleri
ÖZTÜRK NAZAN
Platanus Publishing,Dilek ATİK
978-625-6971-12-7
2022 Evde Hasta Bakım İlke ve Uygulamalar II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Omurga ve Üst Ekstremite Kas İskelet Sorunu Olan Çocuk ve Aile Merkezli Bakım
ÖZTÜRK NAZAN, ERSUNGUR ECEM
Akademisyen Yayınevi,Öztürk Nazan,Balmumcu Ayça,Ersungur Ecem
978-625-8259-96-4
2022 Evde Hasta Bakım İlke ve Uygulamalar II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Alt Ekstremite Kas İskelet Sorunu Olan Çocuk ve Aile Merkezli Bakım
ÖZTÜRK NAZAN
Akademisyen Yayınevi,Öztürk Nazan,Balmumcu Ayça,Ersungur Ecem
978-625-8259-96-4
2021 Evde Hasta Bakımı İlke ve Uygulamaları - I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hastanın Mobilizasyonunu Sağlama ve Düşmeler
ÖZTÜRK NAZAN
Akademisyen Yayınevi,Öztürk Nazan,Balmumcu Ayça,Ersungur Ecem
978-625-8037-71-5
2021 Evde Hasta Bakımı İlke ve Uygulamaları - I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hastaya Verilen Yatak Pozisyonları ve Uygulamaları
ÖZTÜRK NAZAN
Akademisyen Yayınevi,Öztürk Nazan,Balmumcu Ayça,Ersungur Ecem
978-625-8037-71-5
2021 Halk Sağlığında Güncel Derlemeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üniversite Öğrencileri ile Sağlık Personellerinin Mesleki Bilgi ve Beceri Eğitimine Yönelik Görüşleri
GERÇEK ÖTER EMİNE, SAÇAN SELVİNAZ, YILDIZ HATİCE, YÜCEYILMAZ HİLAL, ÇİNAR HALİSE, ÖZTÜRK NAZAN, BALMUMCU AYÇA, DOĞAN PEKİNCE GÜLFER, TURAN GÖKÇE SİBEL
Akademisyen Kitabevi,Prof. Dr. Ferdi TANIR
978-625-7354-96-7 Erişim Linki
2020 Fizyoterapide Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çocuklarda Fiziksel Aktivitenin Yeri
ÖZTÜRK NAZAN
Akademisyen Kitabevi A.Ş.,
978-625-7707-89-3
2020 Fizyoterapide GüncelYaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bel Ağrısı ile Kor Stabilizasyon Arasındaki İlişki
ÖZTÜRK NAZAN
Akademisyen Kitabevi A.Ş.,
978-625-7707-89-3
2020 Innovations in Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Community Based Rehabilitation in Cerebral Palsy
ÖZTÜRK NAZAN
Cambridge Scholars Publishing,Nelya Lukpanovna Shapekova,Bilal Ak,Afsun Ezel Esatoğlu
1-5275-5524-0 Erişim Linki
2020 Advances in Health Sciences Research , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Importance of Early Intervention and Physiotherapy Rehabilitation in Risky Babies
ÖZTÜRK NAZAN
ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS,Plamen Milchev CHERNOPOLSKINelya Lukpanovna SHAPEKOVABilal AKBehire SANÇAR
978-954-07-5049-1 Erişim Linki
2019 HEALTH SCIENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE EFFECT OF THE LEARNING TYPE ON THE BASIC AND ADVANCED LIFESUPPORT EDUCATION GIVEN TO FIRST AND EMERGENCY AID PROGRAM STUDENTS
GERÇEK EMİNE,ŞAKİROĞLU MEHMET,DOĞAN PEKİNCE GÜLFER,ÇİNAR HALİSE,ÖZTÜRK NAZAN,BALMUMCU AYÇA,YÜCEYILMAZ HİLAL,TURAN GÖKÇE SİBEL,ERSUNGUR ECEM,TEK ERDAL
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,TUNCAY ÖZGÜNEN
978-605-258-625-9
2019 Current Approaches in Physiotherapy , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Core Stability
ERSUNGUR ECEM,ÖZTÜRK NAZAN
Akademisyen Kitabevi A.Ş.,Nazan Öztürk
978-605-258-768-3
2019 Current Approaches in Physiotherapy , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Obstetric Rehabilitation
ÖZTÜRK NAZAN,ERSUNGUR ECEM
Akademisyen Kitabevi A.Ş.,Nazan Öztürk
978-605-258-768-3
2019 Health Sciences II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Effect Of The Learning Type On The Basic And Advanced Life Support Education Given To First And Emergency Aid Program Students
GERÇEK EMİNE,ŞAKİROĞLU MEHMET,DOĞAN PEKİNCE GÜLFER,ÇİNAR HALİSE,ÖZTÜRK NAZAN,BALMUMCU AYÇA,YÜCEYILMAZ HİLAL,TURAN GÖKÇE SİBEL,Tek Erdal,ERSUNGUR ECEM
Akademisyen Kitapevi A.Ş.,Tuncay Özgünen
978-605-258-625-9
2019 Recent Studies in Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Physiotherapy and Telerehabilitation
ÖZTÜRK NAZAN,ERSUNGUR ECEM
St. Kliment Ohridski University Press,Sofia,
978-954-07-4760-6
2019 Recent Studies in Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kinesiophobia and Quality of Life
ERSUNGUR ECEM,ÖZTÜRK NAZAN
St. Kliment Ohridski University Press,Sofia,
978-954-07-4760-6
2018 CULTURE AND SOCIETY , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),CEREBRAL PALSY AND OCCUPATIONAL THERAPY
YANA METEHAN,ÖZTÜRK NAZAN
Academy for European Culture “Orpheus Lira” – Sofia “Publications”,
978-605-68150-0-3-5
2018 Recent Researchesin Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Autism and Sport
ÖZTÜRK NAZAN
Cambridge Scholars publishing,
1-5275-1332-7
2017 Developments in Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Geriatrics Rehabilitation and Exercises
ÖZTÜRK NAZAN
ST.Kliment Ohrıdskı Unıversıty press sofıa,Bülent Özdemir,Nelya L. Shapekova,Bilal Ak,Hicran Yıldız,Fugen Özcanarslan, Lyudmila ıvanova
978-954-07-4344-8