Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

yunus.korkom adu.edu.tr

Arş.Gör.
Yunus Korkom

Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Fitopatoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Evaluating DNA barcoding using cpDNA matK and rbcL for species identification and phylogenetic analysis of Prunus armeniaca L. (Rosaceae) genotypes
Springer Science and Business Media LLC

2022 Occurrence of twig blight and branch dieback of walnut caused by Botryosphaeriaceae species in Turkey
Journal of Plant Diseases and Protection

2022 Evaluation of biocontrol potential of native Trichoderma isolates against charcoal rot of strawberry
Journal of Plant Pathology

2021 Effects of Some Trichoderma Isolates Against Charcoal Rot Disease of Melon and Plant Growth
Journal of Turkish Phytopathology

2020 Çilek Üretim Alanlarından İzole Edilen Trichoderma İzolatlarının Çilekte (cv. Rubygem) Macrophomina phaseolina ’ya Karşı Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
YUNUS KORKOM AYHAN YILDIZ
Ulusal Özet bildiri
17.11.2018 Çileklerde Macrophomina phaseolina’a Karşı Bazı Fungisit ve Antagonistik Bakterilerin Etkisi / Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.06.2019 Çilek Üretim Alanlarından İzole Edilen Bazı Trichoderma İzolatlarının Çilekte Kömür Çürüklüğü Hastalığına Etkinliğinin Belirlenmesi / HASAT Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Çileklerde Macrophomina phaseolina’a Karşı Bazı Fungisit ve Antagonistik Bakterilerin Etkisi / Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Aydın İli Ceviz Üretim Alanlarında Görülen Sürgün ve Meyve Yanıklıklarının Saptanması / III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
08.09.2016 Aydın İli Çilek Üretim Alanlarından Trichoderma spp. İzolosyonu ve Çilekte Siyah Kök Çürüklüğüne (Macrophomina phaseolina Goid.) Etkinliğinin Belirlenmesi / Uluslararası KatılımlıTürkiye VI. Bitki Koruma Kongresi

Ulusal Özet bildiri
22.04.2016 Trichoderma harzianum’un ve Bazı Mikorizal Fungusların Glayölde (Gladiolus sp.) Rhizoctonia solani Kühn. ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi / VI. Süs Bitkileri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
08.02.2016 Çilekte Kurşuni Küf Hastalığı Botrytis cinerea Karşı Bombus Arıları ile Biyolojik Mücadele / 2.Doğu Karadeniz Organik Tarım Kongresi

Ulusal Özet bildiri
08.02.2016 Aydın İli Tarım Alanlarından Elde Edilen Trichoderma spp Pamukta Çökertene Etkisi / 2.Doğu Karadeniz Organik Tarım Kongresi

2023 Architectural Sciences and Urban Agriculture-II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Drought Stress Is A Global Problem In Sustainable Agriculture: Response Of Plant, Role Of Fungal Endophytes
KORKOM YUNUS
Iksad Publications,Türker, H. Berk., Gül, Atila
978-625-367-299-7 Erişim Linki
2023 Edible Berries - New Insights , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Native Trichoderma Strains Biocontrol Potential against Soil-Borne Pathogens: Strawberry
KORKOM YUNUS
Intechopen,Nesibe Ebru Yaşa Kafkas and Hüseyin Çelik
978-1-83769-531-7 Erişim Linki