Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

burcu.yilmaz adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Burcu Hiçyılmaz

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Understanding material and energy use in the processes of decoupling CO2 emissions from economic growth
Environmental Science and Pollution Research

2023 Environmental Revenue and Expenditure of Turkish Municipalities: A Perspective From Club Convergence
JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY

2023 Material demand and material efficiency for sustainable development in the European Union countries: A stochastic frontier analysis
Sustainable Development

2022 Sanayide Karbonsuzlaşma: Malzeme Etkinliği Stratejilerinin Rolü
Çevre, Şehir ve İklim Dergisi

2022 Exports and Imports Relation: Panel Causality Analysis with Regional Data for Turkey
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

2022 Ara malları ithalatı, göreceli fiyat ve reel efektif döviz kuru ilişkisi: Türkiye örneği
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi

2022 Covid-19 ve Aşı Haberlerinin Borsa İstanbul Sektör Endekslerine Etkisi: Bir Olay Etüdü Analizi
Sosyoekonomi

2021 What Does Input Substitution Tell Us in Helping Decarbonization and Dematerialization? Industry Level Analysis for South Korea
Sustainable Production and Consumption
SEDAT ALATAŞ ETEM KARAKAYA BURCU HİÇYILMAZ
2020 Sectoral convergence in energy consumption from developing country perspective: The case of Turkey
Energy Efficiency
ETEM KARAKAYA SEDAT ALATAŞ BURCU HİÇYILMAZ
2019 Replication of Strazicich and List (2003): Are CO2 emission levelsconverging among industrial countries?
Energy Economics
ETEM KARAKAYA SEDAT ALATAŞ BURCU YILMAZ
2019 How production-based and consumption-based emissions accounting systems change climate policy analysis: the case of CO2 convergence
Environmental Science and Pollution Research
ETEM KARAKAYA BURCU YILMAZ SEDAT ALATAŞ
2018 Does Health Matter? Evidence from the EU15 and Turkey
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi/International Journal of Management Economics and Business
TUĞBA AKIN SEDAT ALATAŞ BURCU YILMAZ
2017 Türkiye’de Sanayi ve Tarım Sektörlerinde Seragazı Emisyonlarının Belirleyicileri: İndeks Ayrıştırma Analizi
Uluslararası İlişkiler
MUSTAFA ÖZÇAĞ BURCU YILMAZ EMRAH SOFUOĞLU
Uluslararası Özet bildiri
Avrupa Birliği Ülkelerinde Hanehalklarının Eylemlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları: Kulüp Yakınsama Analizi ile bir Değerlendirme / II. ULUSLARARASI ÇEVRE, ENERJİ VE EKONOMİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2023 The Rebound Effect of Resource Efficiency for the EU and its Major Trading Partners: A Stochastic Frontier Analysis / ENVIRONMENTAL AND ENERGY ECONOMICS: CLIMATE CHANGE MITIGATION AND ADAPTATION, GREEN TRANSITION, CIRCULAR ECONOMY CONFERENCE

Uluslararası Tam metin bildiri
15.05.2022 A Research for Climate Mitigation Potential of Materials: What Role Can Materıal Efficiency Play? / VI. International Conference on Economics

Uluslararası Özet bildiri
SEKTÖRLER COVİD-19 VE AŞI HABERLERİNE NASIL TEPKİ VERDİ?: BORSA İSTANBUL İÇİN BİR OLAY ETÜDÜ ANALİZİ / ICE-TEA 2021 The Seventh International Conference on Economics

Uluslararası Özet bildiri
Farklı Gelir Gruplarındaki Ülkelerin Kilit Sektörlerinin Karşılaştırılması / III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2016 ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ G8 ÜLKELERİ İÇİN YENİ NESİL PANEL VERİ ANALİZİ / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics

Ulusal Tam metin bildiri
What is the Significance of Improving Health Level in Accelerating Economic Growth / 15. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

2021 Contemporary Issues with Multidisciplinary Perspectives on Social Science , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Relationship Between the Vertical Specialization of Exports and Employment
HİÇYILMAZ BURCU, ÇAKIR MESUT
Peter Lang,Kaderli Yusuf, Çakır Engin
978-3-631-81593-9 Erişim Linki
2020 Küresel Ekonomiye Yön Veren Yeni Teknolojiler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bulut Bilişim ve Ekonomiye Potansiyel Etkileri
HİÇYILMAZ BURCU, ALATAŞ SEDAT
Akçağ,Pakdemirli Bekir, Gürsakal Necmi, Bayraktar Zülfikar, Takmaz Sefa
978-605-342-449-9
2016 Ekonomik Kriz ve Avrupa Birliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Avrupa Birliği'nde Enerji ve İklim Değişikliği Politikalarının Gelişimi
KARAKAYA ETEM,YILMAZ BURCU
Der Yayınevi,Pınar Gedikkaya Bal ve Rana İzci Connelly
10011