Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

emre.kara adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Emre Kara

Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Response of an Invasive Plant Species (Cynanchum acutum L.) to Changing Climate Conditions and Its Impact on Agricultural Landscapes
Land

2022 Crude Fiber, Ether Extract, and Some Mineral Contents of the Corn Silage Grown at Different Weed Densities
Turkish Journal of Range and Forage Science

2022 Silage Quality of Corn Grown at Different Weed Densities
Turkish Journal of Range and Forage Science, Society of Range and Forage Science

2022 Forage Yield and Quality Performances of Some Sorghum Genotypes in Mediterranean Ecological Conditions
Adnan Menderes University

2022 Measurement of Green Field Performances in Turfgrass Cultivars with Smartphone Applications in Mediterranean Climate
Acta Scientific Agriculture

2022 Effects of suppression applications of summer asphodel (Asphodelus aestivus Roth.) on yield, quality and vegetation change in Aegean rangelands
Turkish Journal Of Field Crops

2021 Farklı Biçim Devresinin ve Arpa Kırması Uygulamalarının Tek yıllık Yem Bitkileri Karışımının Silaj Özelliklerine Etkileri
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

2020 Effects of mowing height and biogas digestate as a soil amendment on green quality of strong creeping red fescue (Festuca rubra var. rubra)
Turkish journal of range and Forage Science

2019 The Effects of Secondary Metabolites of Rangeland andPasture Plants on the Animal Health in MediterraneanEcological Conditions
Journal of US-China Medical Science
EMRE KARA MUSTAFA SÜRMEN
2019 Katı Biyogaz Atığı Uygulamalarının Sorgum ve Sorgum x Sudanotu Melezi Bitkilerinde Yem Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi
EMRE KARA MUSTAFA SÜRMEN HÖRÜNAZ ERDOĞAN
2019 EVALUATION OF SOLID BIOGAS FERMENTATIONRESIDUE AS A SOURCE OF ORGANIC FERTILIZER ONBERSEEM CLOVER (Trifolium alexandrinum L.)
Turkish Journal of Field Crops
MUSTAFA SÜRMEN EMRE KARA
2018 Yield and quality characteristics of rangelands which have different slopes in Aydın ecological conditions
DERİM
MUSTAFA SÜRMEN EMRE KARA
2018 EFFECTS OF DIFFERENT SEED SIZES AND SHAPES ON FORAGE YIELD AND QUALITY OF FODDER MAIZE
Scientific Papers Series. A. Agronomy
EMRE KARA MUSTAFA SÜRMEN
2017 Yield and Quality Features of Buckwheat-Soybean Mixtures in Organic Agricultural Conditions
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
MUSTAFA SÜRMEN EMRE KARA
Uluslararası Tam metin bildiri
25.03.2023 Chlorophyll (spad) content of perennial ryegrass / red clover mixtures under different cutting / 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE and RURAL DEVELOPMENT

Uluslararası Tam metin bildiri
25.03.2023 Biomass potential and chlorophyll (spad) content of sweet sorghum as effected by sowing density and deficit irrigation / 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE and RURAL DEVELOPMENT

Uluslararası Tam metin bildiri
25.10.2023 Winter cover crops as green manure in Mediterranean conditions: the effects on yield of silage maize / IV-International Rural Areas and Ecology Congress Within The Framework of Sustainable Development

Uluslararası Tam metin bildiri
25.10.2023 Early period features of silage sorghum as affected by deficit irrigation and nitrogen fertilizer / IV-International Rural Areas and Ecology Congress Within The Framework of Sustainable Development

Uluslararası Tam metin bildiri
02.11.2023 Possibilities of using annual forage crops as green manure / International Ege agriculture Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
02.11.2023 Economic analysis of different organic fertilizer applications in double-annual forage crop rotations / International Ege Agriculture Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
18.10.2022 Forage Legumes under Drought and Salinity Conditions / 2nd International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
12.11.2022 IMPACTS OF BIOGAS DIGESTATE, VERMICOMPOST AND MANURE APPLICATIONS ON SOME YIELD COMPONENTS OF ALFALFA (Medicago sativa L.) PRODUCTION / 5. INTERNATIONAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
18.09.2022 Estimation of Green Canopy Cover and Color Properties with Smartphone Applications in Biogas Digestate Applied Turfgrasses / 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON RANGELAND & FORAGE CROPS

Uluslararası Özet bildiri
31.05.2021 Effects of Liquid Biogas Digestate Doses on Yield and Quality of Italian Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) / 3rd Bioenergy Studies Symposium

Uluslararası Özet bildiri
31.05.2021 Effects of Solid Biogas Digestate Doses on Yield and Quality of Italian Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) / 3rd Bioenergy Studies Symposium

Uluslararası Özet bildiri
27.02.2020 Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirilecek Tek Yıllık Baklagil VeBuğdaygil Yem Bitkileri Karışımlarının Verim Ve KaliteÖzelliklerinin Belirlenmesi / 1. Uluslararası Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.06.2019 FARKLI YEM BEZELYESİ (Pisum sativum ssp. arvense L.) VE YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L.) ÇEŞİTLERİNİN AYDIN EKOLOJİSİNDE TOHUM VERİM ÖZELLİKLERİ / International Congress on Agriculture and Forestry Research

Uluslararası Tam metin bildiri
01.06.2019 FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ ÇİM BİTKİLERİNDE ÇİMLENME VE ERKEN FİDE DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ / International Congress on Agriculture and Forestry Research

Uluslararası Özet bildiri
01.06.2019 ORGANİK GÜBRE KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLEN KATI BİYOGAZ ATIĞI DOZLARININ SORGUM VE SORGUM x SUDANOTU MELEZİ BİTKİLERİNDE YEM VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ / International Congress on Agriculture and Forestry Research

Uluslararası Özet bildiri
01.06.2018 The Study of SHE Plant Diversity Analysis of Rangelands with Different Slopes in Aydın Province / INTERNATIONAL SYMPOSIUM ECOLOGY 2018

Uluslararası Özet bildiri
01.06.2018 EFFECTS OF DIFFERENT SEED SIZES AND SHAPES ON FORAGE YIELD AND QUALITY OF FODDER MAIZE / Agriculture For Life, Life For Agriculture

Uluslararası Özet bildiri
05.07.2018 The Effects Of Different Solid Biogas Fermentatiton Residue Doses as Organic FertilizerSource on Forage Yield and Quality of Common Vetch / International Symposium Ecology 2018

Ulusal Özet bildiri
01.04.2015 Aydın ili Koçarlı İlçesi Çakmar Köyü'nde Farklı Eğimdeki Mera Kesimlerinin Vejetasyon Özellikleri / İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.09.2017 Effects of Global Climate Change on Grassland Vegetation Biodiversity and Forage Quality / 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Yield and Quality Features of Buckwheat-Soybean Mixtures in Organic Agricultural Conditions / 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium

Uluslararası Özet bildiri
03.11.2017 CHANGE CHARACTERISTICS OF CHLOROPHYL CONTENTS IN DIFFERENT TIMES OF DIFFERENT FORAGE CROPS MIXTURES / IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE)

Uluslararası Özet bildiri
03.11.2017 YIELD AND QUALITY CHARACTERISTICS OF RANGELANDS WHICH HAVE DIFFERENT SLOPES IN AYDIN ECOLOGICAL CONDITIONS / IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE)

Uluslararası Özet bildiri
01.05.2017 THE EFFECTS OF SECONDARY METABOLITES ON THE ANIMAL HEALTH IN RANGELAND AND PASTURE PLANTS IN MEDITERRANEAN ECOLOGICAL CONDITIONS / I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants ” Natural an Healthy Life

Uluslararası Özet bildiri
26.07.2017 The Effects of Military Coups in Agriculural Sector in Turkey / Uluslarası Darbe Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2016 DEVE GÜREŞ ALANLARININ ÇİM ALAN TESİSİ / FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CULTURE OF CAMEL-DEALING ANDCAMEL WRESTLING

Uluslararası Özet bildiri
08.10.2015 Yield and quality features of field pea Pisum arvense L varieties which were harvested at different phenological stages / 3rd International Conference on Phenology

2023 Tarım, Orman ve Su Bilimlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Tarımda Dijitalleşme Sürecinde Yaşanan Gelişmeler
ORHAN BARAN Fatma, KARA EMRE, SÜRMEN MUSTAFA
Duvar Yayınevi,
978-625-6507-40-1 Erişim Linki
2022 New Trends in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BIOCHAR APPLICATION AND DROUGHT STRESS TOLERANCE IN PLANTS: OVERVIEW AND IMPLICATIONS
YAVAŞ İLKAY, SÜRMEN MUSTAFA, KARA EMRE, Hussain Saddam
Duvar Yayınları,Nilda ERSOY
978-625-8261-58-5
2022 International Research in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TOLERANCE CHARACTERISTICS OF TURFGRASSES
KARA EMRE
Serüven Yayınevi,Prof. Dr. Taner AKAR
978-625-6399-25-9 Erişim Linki
2022 Resilient Agriculture with the Help of Crop Diversification , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Responses of C3 and C4 Grasses to Environmental Factors Related to Global Climate Change
YAVAŞ İLKAY, KARA EMRE, SÜRMEN MUSTAFA
İKSAD Publishing House,DÖNDÜ BİLGİN, FEYZA
978-625-8323-39-9 Erişim Linki
2022 Environment and Climate-smart Food Production , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),High-Quality Fertilizers from Biogas Digestate
SÜRMEN MUSTAFA, KARA EMRE
Springer,Galanakis, Charis
978-3-030-71571-7 Erişim Linki
2021 SUSTAINABLE FORAGE PRODUCTION AND ECOLOGICAL SAFETY , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Effects of harvest time on yield, quality and chlorophyll content in different maize genotypes
SÜRMEN MUSTAFA, KARA EMRE
İKSAD,DEMİROĞLU TOPÇU GÜLCAN, SEYDOŞOGLU SEYİTHAN
78-625-7636-89-6 Erişim Linki