Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ecem.akan adu.edu.tr

Doç.Dr.
Ecem Akan

Ziraat Fakültesi
Süt Teknolojisi Bölümü
Süt Teknolojisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Pınarbaşı Uzunyayla Bölgesi Çerkes Peynirlerinin Bazı Fizikokimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2023 Effect of food matrix and fermentation on angiotensin-converting enzyme inhibitory activity and ß-glucan release after in vitro digestion in oat-based products
Food Research International

2022 The effect of aqueous extracts of some plants on in vitro antioxidant and antidiabetic activity of probiotic yogurt
Journal of Food Science and Technology

2022 The Effect of Fermentation Time and Yogurt Bacteria on the Physicochemical, Microbiological and Antioxidant Properties of Probiotic Goat Yogurts
Anais da Academia Brasileira de Ciências

2022 The metagenomic composition of water kefir microbiota
International Journal of Gastronomy and Food Science

2022 The effect of packaging materials on physicochemical, microbiological, and sensorial properties of Turkish whey (Lor) cheese with some plants
Journal of Food Processing and Preservation

2022 Viability of Probiotics, Rheological and the Sensorial Properties of Probiotic Yogurts Fortified with Aqueous Extracts of Some Plants
Anais da Academia Brasileira de Ciências

2022 Probiyotik Yoğurda Böğürtlen ve Yulaf Kepeği İlavesinin Lactobacillus acidophilus Canlılığı ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

2021 Oat bran fortified raspberry probiotic dairy drinks: Physicochemical, textural, microbiologic properties, in vitro bioaccessibility of antioxidants and polyphenols
Food Bioscience

2021 Use of Cornelian cherry, hawthorn, red plum, roseship and pomegranate juices in the production of water kefir beverages
Food Bioscience

2021 The effect of various herbs and packaging material on antioxidant activity and colour parameters of whey (Lor) cheese
International Journal of Dairy Technology

2021 The impact of medicinal and aromatic plant addition on antioxidant, total phenolic, antimicrobial activities, and microbiological quality of Mozzarella cheese
International Food Research Journal

2021 Benzoic acid formation and its relationship with microbial properties in traditional Turkish cheese varieties
Food Bioscience

2021 Taze ve Örgü Peynirlerinde Doğal Yolla Meydana Gelen Benzoik Asit Miktarının Belirlenmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2021 An evaluation of the in vitro antioxidant and antidiabetic potentials of camel and donkey milk peptides released from casein and whey proteins
Journal of Food Science and Technology
ECEM AKAN
2021 Farklı starter kültür kullanımının yoğurtların tekstürel ve viskozite özelliklerine etkisi
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2021 Use of kombucha culture in the production of fermented dairy beverages
LWT-Food Science and Technology
PINAR ŞARKAYA ECEM AKAN ÖZER KINIK
2021 Changes in benzoic acid content of goat milk kefir produced using different kefir cultures
Mljekarstvo
ECEM AKAN oktay yerlikaya ÖZER KINIK
2020 The influence of plant addition to some physicochemical, textural, microstructural, melting ability and sensory properties of Mozzarella cheese
Mljekarstvo
OKTAY YERLİKAYA ECEM AKAN ÖZGE YILDIZ BAYRAM AYŞE DEMET KARAMAN ÖZER KINIK
2020 İzmir Tulum Peyniri Üretiminde Peynir Altı Suyu Kültürünün Kullanımı
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
BAŞAK TULUKOĞLU ECEM AKAN ÖZER KINIK
2020 The influence of plant addition to some physicochemical, textural, microstructural, melting ability and sensory properties of Mozzarella cheese
Mljekarstvo
oktay yerlikaya ECEM AKAN ÖZGE YILDIZ BAYRAM AYŞE DEMET KARAMAN ÖZER KINIK
2019 A traditional cheese from Greece to Turkey: Armola
International Journal of Dairy Technology
MELİSA YOLDAŞ ÖZER KINIK ECEM AKAN oktay yerlikaya
2018 A Study on the Change in Postpartum Immunoglobulins of Goats and Kids
Journal of Animal Production
NEDİM KOŞUM TURĞAY TAŞKIN ÖZER KINIK ÇAĞRI KANDEMİR ECEM AKAN
2018 Effect of Supplementation with Green and Black Tea on Microbiological Characteristics, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Drinking Yoghurt
Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences
GÜLFEM ÜNAL CEM KARAGÖZLÜ ÖZER KINIK ECEM AKAN AYŞE SİBEL AKALIN
2018 The Supplementary Effect of Black and Green Tea Infusion on Antimicrobial Activities of Kefir
Food and Health
CEM KARAGÖZLÜ GÜLFEM ÜNAL AYŞE SİBEL AKALIN ECEM AKAN ÖZER KINIK
2018 Effect of Some Pro and Prebiotics on Fatty Acid and Organic Acid Composition of Symbiotic Goat Cheese
Carpatian Journal of Food Science and Technology
HARUN KESENKAŞ PELİN GÜNÇ ERGÖNÜL ECEM AKAN ÖZER KINIK
2018 Effect of Mineral Salt Replacement on Properties of Turkish White Cheese
Mljekarstvo
ECEM AKAN ÖZER KINIK
2017 The effects of black and green tea on antioxidant activity and sensory characteristics of kefir
AGRO FOOD INDUSTRY HI-TECH
CEM KARAGÖZLÜ GÜLFEM ÜNAL AYŞE SİBEL AKALIN ECEM AKAN ÖZER KINIK
2017 Importance of Salt in Dairy Products and Sodium Reduction Strategies in Food and Dairy Products
AGRO FOOD INDUSTRY HI-TECH
ECEM AKAN OKTAY YERLİKAYA ÖZER KINIK
2017 Süt Bazlı İçecekler ve Diğer İçeceklerde Probiyotik Canlılığı Üzerine Gıda Matriksinin Etkisi
Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi
ECEM AKAN ÖZER KINIK
2017 The effect of using pro and prebiotics on the aromatic compounds, textural and sensorial properties of symbiotic goat cheese
Mljekarstvo
ÖZER KINIK HARUN KESENKAŞ PELİN GÜNÇ ERGÖNÜL ECEM AKAN
2016 Influence of Supplementation with Green and Black Tea on Viscosity and Sensory Characteristics of Drinking Yoghurt
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
GÜLFEM ÜNAL CEM KARAGÖZLÜ ÖZER KINIK ECEM AKAN AYŞE SİBEL AKALIN
2016 İnsan Sağlığı ve Beslenme Fizyolojisi Açısından Çinkonun Önemi
AKADEMİK GIDA
VİLDAN AKDENİZ ÖZER KINIK OKTAY YERLİKAYA ECEM AKAN
2016 Keçi Sütünden Üretilen Sinbiyotik Beyaz Peynirde Enterococcus faecium Bifidobacterium longum ve Lactobacillus paracasei ssp paracasei Sayılarının Değişimi
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,
HARUN KESENKAŞ ÖZER KINIK ABDULLAH KEMAL SEÇKİN PELİN GÜNÇ ERGÖNÜL ECEM AKAN
2015 Gıda Üretimi ve Depolanması Sırasında Probiyotiklerin Canlılıklarını Etkileyen Faktörler
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ
ECEM AKAN ÖZER KINIK
2015 Çiğ Süt Üretiminde Gıda Güvenliği Açısından Karar Destek Sistemlerinin Önemi
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ
ECEM AKAN ÖZER KINIK
2015 Keçi Sütü Kalitesinde Yeni Gelişmelere Bir Bakış
GIDA VE YEM BİLİMİ TEKNOLOJİSİ DERGİSİ
ECEM AKAN ÖZER KINIK
2015 Keçi Sütü ve Keçi Sütü Ürünlerinin Fonksiyonel Özellikleri
SÜT DÜNYASI DERGİSİ
YERLİKAYA OKTAY ECEM AKAN ÖZER KINIK
2014 Biyofilm oluşum mekanizması ve biyofilmlerin gıda güvenliğine etkisi
Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi
ECEM AKAN ÖZER KINIK
2014 Kanser Türleri Üzerine Endogen Süt Bileşenlerinin Koruyucu ve Tetikleyici Etkisi
ANALİZ 35

2014 Psikrotrof Bakterilerin Çiğ Süt ve Süt Ürünleri Kalitesine Etkisi
Akademik Gıda

Uluslararası Özet bildiri
19.02.2022 Deve Sütü Peptitlerinin Potansiyel Sağlık Etkileri / 5. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi/5th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Ulusal Özet bildiri
19.04.2014 Gıda ve İçecek Üretiminde Geleneksel Biyoteknoloji / 4. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU

Ulusal Özet bildiri
19.04.2014 Geleneksel Çiğ Süt Peynirlerinin Mikrobiyal Güvenliği Ve Patojen Gelişiminin Sınırlandırlandırılmasında Minimal Teknoloji Uygulamaları / 4. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU

Ulusal Özet bildiri
19.04.2014 Geleneksel Süt Ürünlerinde Simbiyotik Yaşam: Bakteri - Maya İnteraksiyonları / 4. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU

Ulusal Tam metin bildiri
19.04.2014 Geleneksel Süt Ürünlerinde Mikrobiyal Güvenliğin Sağlanması / 4. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU

Ulusal Özet bildiri
25.05.2017 Geleneksel Peynirlerin Zengin ve Farklı Mikrobiyatasının Sağlık Üzerine Olası Olumlu Etkileri / 1. ULUSAL SÜTÇÜLÜK KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
25.05.2017 Sütte ß-kazein A1 ve A2 Varyantı ve Sağlık İlişkisi / 1. ULUSAL SÜTÇÜLÜK KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
28.09.2021 Use of Paraprobiotics and Postbiotics in Dairy Technology / 31st International Scientific- Expert Conference of Agriculture and Food Industry

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2021 Yulaf Ürünlerinin Süt Teknolojisi Alanında Kullanımı / 5. Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
26.10.2018 Peynir Altı Suyu ve Türkiye'de Değerlendirilmesi / International Congress of Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Özet bildiri
06.06.2018 EFFECTS OF LACTIC ACID BACTERIA ONLACTOSE P.INTOLERANCE, DIARRHEALDISEASE AND ALLERGY / International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”

Uluslararası Özet bildiri
Probiyotik Armola Peynirlerinin Antimikrobiyal Aktivitesi / 6. Gıda Güvenliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.05.2018 Güvenli Süt Ürünü Üretiminde ve Korunmasında Laktik Asit Bakterilerinin Rolü / 6. Gıda Güvenliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
08.05.2018 Medical Plants and Nutraceuticals: Food Applications and Their Interactions with Food Ingredients / I. International Agricultural Science Congress

Uluslararası Özet bildiri
08.05.2018 An Alternative to Cow Milk: Vegetable Based Milk Types / I.International Agricultural Science Congress

Uluslararası Özet bildiri
09.05.2018 Importance of Bacillus thermoamylovorans in Dairy Technology / I.International Agricultural Science Congress

Uluslararası Özet bildiri
09.05.2018 Functional Metabolites Producing from Lactic Acid Bacteria / I.International Agricultural Science Congress

Uluslararası Özet bildiri
10.06.2017 Risk Assesment of Patulin in Apple in Apple and Apple Products / The International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”

Uluslararası Özet bildiri
08.06.2017 Biotechnological Production of Lactic Acid by Lactic Acid Bacteria / The International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture"

Uluslararası Özet bildiri
08.06.2017 Functional Properties of Whey Based Bioactive Peptides Obtained from Different Milk Types / The International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture"

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2017 Geleneksel Fermente Süt İçeceği Kefirin İnsan Sağlığı ve Beslenmesindeki Yeri / I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2017 Süt ve Ürünlerinde Fitanik Asit İçeriği ve Fitanik Asit Tüketiminin İnsan Sağlığı Açısından Önemi / I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2017 Sütteki Osteopontinin Biyolojik Rolü, Fonksiyonel Özellikleri ve İnsan Sağlığına Etkisi / I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.05.2017 An Important Implementation for the Development of Bioactives of Medical Plants: Fermentation / 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants

Ulusal Özet bildiri
21.05.2016 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DOĞRU BESLENME ÖNERİLERİ / BESLENME SAĞLIK İÇ İÇE SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
11.06.2016 The Effects of Heat Treatment Techniques on Milk Components in Terms of Food Security and Human Nutrition / The International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture

Ulusal Özet bildiri
07.10.2016 Süt Ürünleri ve Süt Ürünleri Harici Gıda Ürünlerinde Probiyotik Kullanım Olanakları ve Depolama Süresince Probiyotik Canlılığı / 12. Gıda Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Gıda Ürünlerinin Alerjenitesi Üzerine Çeşitli İşlem Teknolojilerinin Etkisi / 12. Gıda Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Aflatoksin M1 Oluşumu ve Değişimine Süt Ürünleri Üretim Aşamalarının Etkisi / 12. Gıda Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Çiğ Süt Peynirlerinin Mikrobiyolojik Açıdan Yararları ve Yol Açtığı Riskler / 12. Gıda Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Fonksiyonel Gıdaların İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesinde Yeni Bir Bakış Fonksiyonel Gıda Bileşenlerinin Oluşturabileceği Riskler / 12. Gıda Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Fermente Gıdalar ve Pestisit Kalıntılar Pestisitlerin Transformasyonu Fermentasyon ve Gıda Kalitesine Etkisi / 12. Gıda Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2015 Effect of Black and Green Tea on Some Characteristics of Kefir and Drinking Yoghurt During Storage / The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus

Uluslararası Özet bildiri
04.10.2015 New Trends Ecofood Tourism Traditional Fermented Foods / The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus

Uluslararası Özet bildiri
04.10.2015 Recent Techniques for Detecting Food Allergens in Traditional Foods / The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus

Uluslararası Özet bildiri
07.05.2015 Süt Ürünlerinde Somatik Hücrelerin Gıda Güvenligi ve Teknolojisi Açısından Önemi / 5.Gıda Güvenliği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
07.05.2015 Kalite ve Güvenlik Açısından Peynirde Mikrobiyal Etkileşimler / 2. İÇ ANADOLU TARIM VE GIDA KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
Gıda Endüstrisinde Tuz Azaltma Stratejileri / 2. İÇ ANADOLU TARIM VE GIDA KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
30.04.2015 Probiyotik Gıdaların Üretim ve Depolama Sırasında Canlılığını Etkileyen Faktörler ve Canlılığın Sürdürülmesi İçin Alınacak Önlemler / 2. İÇ ANADOLU TARIM VE GIDA KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
07.05.2015 Gıda Güvenliğinde Gıda Alerjenitesini Azaltmada Kullanılan Son Teknikler / 5. Gıda Güvenliği Kongresi

2020 ORGANİK SÜT , Ders Kitabı , Tümü,
UYSAL HARUN RAŞİT, AKPINAR ASLI, YERLİKAYA OKTAY, AKAN ECEM
SİDAŞ MEDYA,
9786055267599
2020 Organik Süt , Bilimsel Kitap , Tümü,
UYSAL HARUN RAŞİT, AKPINAR ASLI, YERLİKAYA OKTAY, AKAN ECEM
SİDAŞ YAYINLARI,-
6055267599
2020 Organik Süt , Bilimsel Kitap , Tümü,
UYSAL HARUN RAŞİT,AKPINAR ASLI,Oktay YERLİKAYA,AKAN ECEM
Sidaş Medya,
978-605-5267-59-9