Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

mehmet.ozdemir adu.edu.tr

Prof.Dr.
Mehmet Özdemir

Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü
Sporda Psikososyal Alanlar Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 A Research onThe Intention of Sports Management Students forPurchasing Sports Goods Online
Journal of Population Therapeutics & Clinical Pharmacology

2023 A Study on Glass Ceiling Printing in Working Women
The Online Journal of Recreation and Sports

2023 Examining Innovation and Entrepreneurship in the Sports Sector
Journal of Educationand Recreation Patterns (JERP)

2023 Rekreatif Amaçlı Yüzme Sporu Yapan 8-14 Yaş Arası Çocukların Mutluluk, Boş Zaman Tutumu ve Yaşam Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi
The Online Journal of Recreation and Sports

2023 Examining The Attitudes Of Amateur Football Players Towards Football
Turkish Journal of Sport and Exercise

2023 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SOSYALLEŞME SÜRECİNDEKİ SPOR AKTİVİTELERİNİN ROLÜ
Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor Dergisi

2021 Determination of Weight Loss Methods and Their Effects in Wrestlers Participating in the Senior Women's Turkish Wrestling Championship
PJMHS (Pakistan Journal of Medical & Health Sciences)

2020 AN ANALYSIS ON THE EFFECTS OF TABLE-TENNIS SPORTS ON THEDISTRACTION OF SECONDARY-EDUCATION STUDENTS
The Online Journal of Recreation and Sport

2020 DETERMINATION OF LEVELS OF ANXIETY OF PARENTS OF THEINDIVIDIUALS WITH DOWN’S SYNDROME PARTICIPATINGATHLETICS CHAMPIONSHIP IN TURKEY
The Online Journal of Recreation and Sport

2020 Effect of Plyometric Training on Vertical Jump Performance (A Meta-Analysis Study)
International Journal of Applied Exercise Physiology

2020 Morphometric Effect of Erythropoietin Used as Doping and Swimming Exercise in Female Rats in Puberty on Humerus and Femur Bones
Research on Humanities and Social Sciences

2020 MORPHOMETRIC EFFECT OF METHANOLONE ENANTHATE ON SCAPULA IN ADOLESCENT RATS
The Online Journal of Recreation and Sport

2020 Effect of Sports in Self-Control Self-Management Levels of Students
Turkish Journal of Sport and Exercise

2018 Sports Injuries in 15-17 Year-old Male Athlete StudentsParticipating on School Teams
Turkish Journal of Sport and Exercise

2018 A Research on Professional Anxiety Levels of 3 and 4 Grade Students of Faculty of Sport Sciences of Selcuk University
Turkish Journal of Sport and Exercise

2017 Evaluation of Some Physical and Motoric Characteristics of Athletes With Down Syndrome
Journals Relevant To "Shs Web Of Conferences, 37, 1031,

2017 The effects of 8 week exercise program on reaction time performance of hearing impaired students at 11\u201314 years of age
SHS Web of Conferences

Uluslararası Tam metin bildiri
30.05.2022 ÇETİNKAYA ERKAN, UZUN Melisa CANSU, BUYRUKOĞLU ERHAN, ÖZDEMİR MEHMET / 3. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.05.2022 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILIMINA ENGEL OLAN FAKTÖRLER İLE SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILIMI KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ / 3. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.12.2022 Çalışan Kadınlarda Cam Tavan Baskısı Üzerine Bir Araştırma (Aydın İl Örneği). / Sempozyum

Uluslararası Tam metin bildiri
19.12.2022 Fiziksel Aktivite Düzeyinin Cinsiyet Özelliği Açısından İncelenmesi (Bir Meta-Analiz Çalışması) / 6. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.12.2022 Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Ortaokul Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesii / 6. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Ulusal Özet bildiri
17.02.2022 SPOR ŞENLİKLERİNE KATILAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAZI FİZYOLOJİK VE KONDÜSYONEL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / 5. ULUSLARARASI TARIM,ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
24.09.2019 YÜZME SPORUNA DEVAM EDEN HAFİF ZİHİNSEL ENGELLİBİREYLERİN ÖZ GÜVENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: (NİTEL BİRÇALIŞMA) / II. International Physical Education, Sport, Recreation and Dance Congress,

Uluslararası Özet bildiri
01.06.2019 Lise Öğrencilerinin Spor Yapma Durumlarına Göre Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) / 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Welness Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.08.2018 Yüzme sporuna devam eden hafif zihinsel engelli bireylerinyaşam becerilerindeki değişikliklerin değerlendirilmesi / ERPA International Congresses on Education 201 8

Uluslararası Tam metin bildiri
10.08.2018 EVALUATING PROBLEM SOLVING SKILLS AND GOAL COMMITMENT AMONG ORIENTEERING ATHLETES / 3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
08.09.2018 Taekwondo Sporcularının Boş Zaman Yönetimlerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi / 3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD - 2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
12.09.2018 Evaluating problem solving skills and goal commitment among orienteering athletes / IBAD-2018 3rd International Scientific Researh Congress on Humanities and Social Sciences

Uluslararası Özet bildiri
Yüzme Sporuna Devam Eden Hafif Zihinsel Engelli BireylerinYaşam Becerilerindeki Değişikliklerin Değerlendirilmesi / ERPA 2018 International Congresses on Education

Uluslararası Özet bildiri
15.05.2018 TÜRKİYE ATLETİZMDE ŞAMPİYONASINA KATILAN DOWNSENDROMLU BİREYLERİNEBEVEYNLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ / III. INES Education and Social Science Congress

Uluslararası Özet bildiri
15.05.2018 Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3 ve 4 Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma / III. INES Education and Social Science Congress (ESS-2018)

Uluslararası Özet bildiri
Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Egzersiz Davranış Biçimlerinin Değerlendirilmesi / Uluslararası Herkes için Spor ve Wellness Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.06.2013 GAZİANTEP AŞIRTMALI ABA GÜREŞİNDE ADAP VE ERKAN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / INTERNATIONAL BALKAN SYMPOSIUM IN SPORT SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
18.11.2017 Yıldız (15-17 Yaş) Kız Güreşçilerde Beslenmenin Uyku Kalitesine Etkisi / 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
22.11.2017 Sport Injury Varieties in Male Students, between 15 and 17 Ages, Who Do Sport Activities in School Teams and Studies about These Injuries According to Various Factors / INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS INES 2017

Uluslararası Özet bildiri
22.11.2017 Zihinsel Engelli Bireylerde Fiziksel Aktivitenin Sosyal Uyum ve Beceri Gelişimine Etkisi / International Academic Research Congress INES 2017

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2017 The Effect of Physical Activity on physical Activity on Socialization Of Students Who Need Special Education / III. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2017 The Effect of Physical Activity on Socialization of Students Who Need Special Education / III. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
11.07.2017 Atletizm ile Uğraşan Down Sendromlu Sporcuların Bazı Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi / ERPA International Congresses on Education 201 7

Uluslararası Tam metin bildiri
11.07.2017 11-14 Yaş Aralığındaki İşitme Engelli Öğrencilerde 8 Haftalık Egzersiz Programının Reaksiyon Zamanı Performansına Etkisi / ERPA International Congresses on Education 201 7

Ulusal Tam metin bildiri
Methenolone Enanthate nin Ergenlik Dönemindeki Ratların Kalplari Üzerine Olumsuz Etkilerinin İncelenmesi Morfometrikal Çalışma / VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi,

Ulusal Tam metin bildiri
20.09.2011 İşitme Engelli Sporcularda ve Sedanterlerde Sürekli Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması / 1. Uluslararası Katılımlı Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi

Ulusal Poster
17 20 Yaş Grubundaki Güreşçilerde ve Sedanterlerdeki İskelet Osteoblastik Aktivite Dağılımlarının Karşılaştırılması / 7. Ulusal Anatomi Kongresi konferansı dahilinde

Ulusal Sözlü Bildiri
Osmanlıda Güreş Tekkelerinin Sosyal ve İdari Yapılanmasının Toplum Üzerindeki Etkileri / 700. Yılı MünasebetiyleOsmanlıda Spor Sempozyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
Osmanlı Devletind Kılıç ve Kılıç Oyunları / 700. Yılı MünasebetiyleOsmanlıda Spor Sempozyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
Modern Güreşin Osmanlı Devletine Girişinde II Abdülhamit ve Altınçağ Güreşçilerinin Rolü ve Önemi / 700. Yılı MünasebetiyleOsmanlıda Spor Sempozyumu

Uluslararası Poster
The effect of testosterone being from prohibited substanstances over live and organ weight of the rats in puberty / International scıentıfıc conference, Perspectives in physical education and sport,11thedition

Uluslararası Poster
Türk Güreş Hakemlerinin Mesleki Düzeyleri ve Yaşam Doyumu Arasındaki ilişkinin incelenmesi / 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Methanolone enanthate nin ergenlik cagindaki ratlarda skapula gelisimine etkisinin morfometrik yonden degerlendirilmesi / 12. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Doping Olarak Kullanılan Testosteron un Puberta Dönemindeki Erkek ve Dişi Ratların Humerus ve Femur Üzerindeki Morfometrik Etkileri / 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.

Uluslararası Sözlü Bildiri
Osmanlı İmparatorluğu nda Sporda Sosyal Güvenlik / Uluslararası II. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu

Uluslararası Sözlü Bildiri
Türk Spor Klüplerinin Temeli Olan Alplik Ahilik Vakıf Ve Tekke Teşkilatları / Uluslararası II. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu,

Uluslararası Sözlü Bildiri
Modern Güreşin Öncüleri Cihan Pehlivanları / Uluslararası II. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu

Uluslararası Poster
Güreşçilerde Görülen Kulak Yaralanmalarında Tedavi Şekilleri ve Değerlendirilmesi / 3. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Erken Yaşlarda Ağırlık Çalışmasının Boy Uzamasına Etkisi / 3. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi

2023 SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK DEĞERLENDİRMELER-3 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Genel Olarak Spor Organizasyonu
BUYRUKOĞLU ERHAN, ÖZDEMİR MEHMET, ÇETİNKAYA ERKAN
DUVAR,Doç. Dr. Mehdi DUYAN, Doç. Dr. Servet REYHAN
978-625-6507-03-6
2022 SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR 3 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPORCULARDA OMUZ EKLEMİ ÇIKIKLARI
ÖZDEMİR MEHMET, ÇETİNKAYA ERKAN, VURAL GÜLEN
SERÜVEN YAYIN EVİ,MEHMET SÖYLER, AYDIN PEKEL
978-625-7721-77-6
2022 Sporda Akademik Çalışmalar 11 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPOR BILIMLERI FAKÜLTESINDEKI ÖĞRENCILERIN SERBEST ZAMAN ETKINLIKLERINE KATILIMINA ENGEL OLAN FAKTÖRLER İLE SERBEST ZAMAN ETKINLIKLERINE KATILIMI KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLERIN İNCELENMESI
BUYRUKOĞLU ERHAN, ÖZDEMİR MEHMET, ÇETİNKAYA ERKAN, UZUN Melisa CANSU
Gece Yayın evi,Doç. Dr. İdris KAYANTAŞ, Prof.Dr. Bilal DEMİRHAN
978-625-430-510-8
2022 Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar 11 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),REKREASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ SPORTIF REKREASYON EL AKTIVITELERE KATILIMININ SAĞLIK ÜZERINDEKI ETKILERI
ÇETİNKAYA ERKAN, UZUN Melisa CANSU, ÖZDEMİR MEHMET, BUYRUKOĞLU ERHAN
Gece Yayın evi,Doç. Dr. İdris KAYANTAŞ, Prof.Dr. Bilal DEMİRHAN
978-625-430-510-8
2022 SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR 10 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPOR VE GİYSİ
ÇETİNKAYA ERKAN, BUYRUKOĞLU ERHAN, ÖZDEMİR MEHMET, VURAL GÜLEN
GECE YAYINEVİ,PROF.DR. YUNUS YILDIRIM, ÖĞR.GÖR. ORHAN ŞENER
978-625
2022 Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar-7- , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Otizmli ve Down-Sendromlu Bireyler ÜzerineRekreatif Aktivitelerin Etkisi
ÖZDEMİR MEHMET, ÇETİNKAYA ERKAN, VURAL GÜLEN, ÇÖPÜR HARUN
Duvar Yayınları,Doç. Dr. Erkan ÇETİNKAYA, Dr. Rafet ÜNVER
978-625-8109-4
2019 Spor Bilimlerinde Akademik Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gen Dopingi
ÖZDEMİR MEHMET,Yeşilçufa Tuğba,ŞAHİN SÜLEYMAN
Akademisyen Kitabevi,Şahin Süleyman, Özaltaş Hüseyin Nasip
9 786052 58539 9
2019 SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Engelli Çocuklarda Ergoterapide Oyun
ÖZDEMİR MEHMET,TOPUZ RAMAZAN,BOZKURT İBRAHİM,ÇAĞLAYAN HAKAN SALİM
Akademisyen Kitabevi,Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ILKIM, Dr. Öğr. Üyesi Özgür KARATAŞ
978-605-258-295-4
2019 Sporda Akademik çalışmalar-3 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (Kayseri İli Örneği)
ULUCAN HAKKI,KUYULU İHSAN,BELTEKİN ENES,ÖZDEMİR MEHMET
Akademisyen Yayınevi,Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ILKIM Dr.Öğr.Üyesi Faruk AKÇINAR
978-605-258-760-7
2019 SPORDA YENİ AKADEMİK ÇALIŞMALAR - 4 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sporcu İçecekleri
KURUMEŞE MUSTAFA,BOZKURT İBRAHİM,ÖZDEMİR MEHMET
Akademisyen Kitabevi A.Ş.,Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ILKIM, Dr.Öğr.Üyesi Davut ATILGAN
978-605-258-761-4
2019 SPORDA YENİ AKADEMİK ÇALIŞMALAR - 3 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sporcu Beslenmesi ve Karbonhidratlar
AKGÜL FATİH,BOZKURT İBRAHİM,ÖZDEMİR MEHMET
Akademisyen Kitabevi A.Ş.,Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ILKIM, Dr.Öğr.Üyesi Faruk AKÇINAR
978-605-258-760-7
2019 Farklı Alanlarda Sporda Bilimsel Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eklemler ve Çeşitleri .
ÖZDEMİR MEHMET,ŞAHİN SÜLEYMAN,BOZKURT İBRAHİM
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,Doç. Dr. Süleyman ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ
9 786052 58540 5
2019 SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Engelli Çocuklarda Ergoterapide Oyun
ÖZDEMİR MEHMET,TOPUZ RAMAZAN,BOZKURT İBRAHİM,ÇAĞLAYAN HAKAN SALİM
Akademisyen Kitabevi,Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ILKIM, Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR KARATAŞ
978-605-258-295-4
2019 SPORDA YENİ AKADEMİK ÇALIŞMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ENGELLİLİK VE PARALİMPİK OYUNLARI
ILKIM MEHMET,ÖZDEMİR MEHMET
Akademisyen Kitabevi,Mehmet ILKIM Özgür KARATAŞ
978-605-258-294-7
2018 SPORDA BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sporda Kullanılan Yasaklı Maddeler
ÖZDEMİR MEHMET,BOZKURT İBRAHİM,CİVAN ADEM
GECE AKADEMİ,Prof. Dr. Kadir PEPE Dr. Öğrt. Üyesi Özgür KARATAŞ
978-605-288-886-5
2018 SPORDA BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Doping olarak Kullanılan Testosteron’un Sentezlenmesi
ÖZDEMİR MEHMET,BOZKURT İBRAHİM,CİVAN ADEM
Gece Akademi,Prof. Dr. Kadir PEPE Dr. Öğrt. Üyesi Özgür KARATAŞ
978-605-288-886-5
2004 Spor Yaralanmalarından Koruma ve Rehabilitasyon İlkeleri , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Spor Yaralanmalarından Koruma ve Rehabilitasyon İlkeleri
ÖZDEMİR MEHMET
Çizgi,Yrd.Doç.Dr. Özden TAŞKIN
975-8867-05-9