Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Yrd.Doç.Dr.
EMRE ZAFER

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim DalıHakemli , ZAFER EMRE,DEMİRCAN SEZER SELDA,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ATAKUL TOLGA,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,YÜKSEL HASAN , Correlation Between Maternal Serum-Amniotic Fluid Anti-angiogenic Factors and Uterine Artery Doppler Indices,The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine,,2017
Hakemsiz , ZAFER EMRE , Kadın Sağlığı ve Gebelik,Bizim Eczacı,3,2017
Hakemli , ZAFER EMRE,Tanrıkulu Pakize,ATAKUL TOLGA,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,YÜKSEL HASAN , Status and awareness of cervical breast and colon cancer screening in a Turkish city,European Journal of Gynecologic Oncology,,
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,KÜÇÜK MERT,DEMİRCAN SEZER SELDA,ZAFER EMRE,YÜKSEL HASAN , The Maternal Body Fluids and Amniotic Fluid in Near Term Pregnancies,Gynecology Obstetrics and Rperoductive Medicine,2,2015
Hakemli , ZAFER EMRE,DEMİRCAN SEZER SELDA,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ATAKUL TOLGA,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,YÜKSEL HASAN , Correlation between maternal serum amniotic fluid anti angiogenic factors and uterine artery Doppler indices,The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine,11,2016
Hakemli , ZAFER EMRE,DEMİRCAN SEZER SELDA,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM , Antineoplastik Maruziyetinin Sağlık Çalışanlarının Üreme Sağlığı Üzerine Etkileri,Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi,2,2014
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ZAFER EMRE,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,DEMİRCAN SEZER SELDA,YÜKSEL HASAN , Servikal Biopsilerde Enfeksiyon Tanısı,Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi,,2015
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,ZAFER EMRE,DEMİRCAN SEZER SELDA,YÜKSEL HASAN , A ruptured 17 week right cornual gestation after failed termination of pregnancy,Pamukkale Medical Journal,1,2015
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,DEMİRCAN SEZER SELDA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,KÜÇÜK MERT,ZAFER EMRE , Arteriovenous Malformation in a BicornuateUterus Associated with Dilatation and Curettage A Case Report,Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports,,2015
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,KÜÇÜK MERT,ZAFER EMRE,DEMİRCAN SEZER SELDA,ODABAŞI ALİ RIZA , Wilson s disease presenting with HELLP syndrome A case report,Journal of Turkish Society of Obstetric and Gynecology,3,2015
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,KÜÇÜK MERT,ZAFER EMRE,DEMİRCAN SEZER SELDA,YÜKSEL HASAN , Second trimester abortion as a cause of maternal death a case report,Pan African Medical Journal,11,2015
Hakemli , ZAFER EMRE,DEMİRCAN SEZER SELDA,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,BIÇAKÇI BURCU , Poland Syndrome and Pregnancy,Meandros Medical Journal (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi),,
Hakemli , ZAFER EMRE,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,YANARBAŞ KANAY,TATAROĞLU CANTEN , Full Blown Eclampsia and HELLP Syndrome In a Case With Placental Mesenchymal Dysplasia,JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE,,
Hakemli , ZAFER EMRE,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,DURUM YASEMİN,TURGUT MEHMET , Neurofibromatosis type 1 case with cerebral involvement complicating pregnancy,Perinatal Journal,4,2016
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,DEMİRCAN SEZER SELDA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,KÜÇÜK MERT,ZAFER EMRE , Arteriovenous Malformation in a Bicornuate Uterus Associated with Dilatation and Curettage Case Report,Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports,1,2015
Hakemli , ZAFER EMRE,ERGÜN MEHMET ALİ,ALVER GÖKNUR,ŞAHİN FERİDE İFFET,YAVUZER ŞİNASİ,EKMEKÇİ ABDULLAH , Detection and Typing of Human Papillomavirus in Non Small Cell Lung Cancer,RESPIRATION,1,2004
Hakemli , ÖKTENLİ ÇAĞATAY,SAĞLAM MUTLU,ZAFER EMRE,GÜL DAVUT , Saethre Chotzen Syndrome Presenting with Incomplete Renal Fanconi Syndrome,Nephron,1,2002
Hakemli , ZAFER EMRE,MECK JEANNE,GERRAD LİORA,PRAS ELON,FRYDMAN MOSHE,REISH ORIT,AVNI ISAAC,PRAS ERAN , Autosomal dominant congenital cataract in a Libyan Jewish family cosegregation with a reciprocal chromosomal translocation t 3 5 p22 3 p15 1,MOLECULAR VISION,3,2008
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,DEMİRCAN SEZER SELDA,KÜÇÜK MERT,ZAFER EMRE,YÜKSEL HASAN,AKCAN ABDULLAH BARIŞ,OZAN TURGUT , Maternal serum concentrations of s Endoglin and IL 6 in pregnancy complicated by preterm premature membrane rupture,The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine,2,2016
Hakemli , DEMİRCAN SEZER SELDA,KÜÇÜK MERT,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ZAFER EMRE,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,BIÇAKÇI BURCU,YENİSEY ÇİĞDEM,YÜKSEL HASAN,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN , Comparison of maternal and umbilical cord blood HIF 1 and nitric oxide levels in early and late onset preeclamptic pregnancies,Gynecological Endocrinology,10,2015
Uluslararası
Özet bildiri
DEMİRCAN SEZER SELDA,KIRDAR SEVİN,KAÇAR DOGER Firuzan,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,ZAFER EMRE,BIÇAKÇI BURCU,YÜKSEL HASAN,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM
TEKLİ VE ÇOKLU HPV TİPLERİNİN SERVİKAL PATOLOJİLER ÜZERİNE ETKİSİ
25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology
21.05.2017 Erişim Linki
Ulusal
Özet bildiri
ZAFER EMRE
Damarsal Proteinler ve Gebelikte Oynadıkları Rol
16. Ulusal Perinatoloji Kongresi
01.10.2017
Uluslararası
Özet bildiri
DEMİRCAN SEZER SELDA,KIRDAR SEVİN,kaçar doger firüzan,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,ZAFER EMRE,BIÇAKÇI BURCU,YÜKSEL HASAN,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM
Tekli ve Çoklu HPV tiplerinin servikal patolojiler üzerine etkisi
25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology&15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology
17.05.2017
Uluslararası
Özet bildiri
İSMAYİLOVA ATLAZ,ZAFER EMRE,DABANKARA ABDÜLHAKİM,ÖZDEMİR EZGİ,KAPLAN İSA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,DEMİRCAN SEZER SELDA
Konjenital Uterin Anomali ve Longitudinal Vajinal Septum Rezeksiyonu Olgusu
25. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi & 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
03.05.2017
Ulusal
Tam metin bildiri
ZAFER EMRE
cfDNA Testleri AC veya CVS Yerine Geçer mi?
Kadın Hastalıkları ve Doğum Pratiğinde İyi Klinik Uygulamalar
Uluslararası
Tam metin bildiri
ZAFER EMRE,YENİSEY ÇİĞDEM,EKEN MERYEM,AYDIN EZGİ,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,YÜKSEL HASAN
Maternal Serum Amniyon Sıvı VEGF ve Nitrik OksitDüzeyleri ile Uterin Arter Doppler İlişkisi
Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi
04.12.2016 Erişim Linki
Ulusal
Tam metin bildiri
ZAFER EMRE
Gebelikte Demir Eksikliği Anemisi Olmayan Kadınlara Profilaktik Demir Desteği Gerekli midir?
Türk Perinatoloji Derneği Gebelikte Anemi ve Trombofili Çalıştayı
Ulusal
Tam metin bildiri
DEMİRCAN SEZER SELDA,BIÇAKÇI BURCU,YAVAŞOĞLU İRFAN,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ATAKUL TOLGA,ZAFER EMRE,YÜKSEL HASAN
GEBELİKTE ORAK HÜCRELİ ANEMİ VE B THALESSEMİ TAŞIYICILIĞI BİRLİKTELİĞİNİN İKİ OLGU SUNUMU EŞLİĞİNDE YÖNETİMİ
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
Ulusal
Tam metin bildiri
ATAKUL TOLGA,AYDIN EZGİ,DEMİRCAN SEZER SELDA,ÜNSAL ALPARSLAN,ZAFER EMRE,TURAN ÖZGÜR DENİZ,YÜKSEL HASAN
POSTMENAPOZAL KANAMA İLE BAŞVURAN RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGU SUNUMU
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
Ulusal
Tam metin bildiri
ZAFER EMRE,ISMAYILOVA ATLAZ,TURAN ÖZGÜR DENİZ,ATAKUL TOLGA,EKEN MERYEM,YÜKSEL HASAN
KANAMALI KORPUS LUTEUM VE EKTOPİK GEBELİK AYIRICI TANISI
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,
Ulusal
Tam metin bildiri
ZAFER EMRE,ISMAYILOVA ATLAZ,EKEN MERYEM,YÜKSEL HASAN
SEZERYAN SKAR EKTOPİK GEBELİĞİNDE LOKAL METOTREXAT ENJEKSİYONU
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği X. Ulusal Kongresi
Ulusal
Tam metin bildiri
ZAFER EMRE,BIÇAKÇI BURCU,ATAKUL TOLGA,KAÇAR DÖGER FÜRUZAN,CENGİZ MERVE,YÜKSEL HASAN
Clinical Reflection of Before and After Surgery Tumor Grade Discrepancy in Endometrial Cancer
Türk Jinekoloji Onkoloji Derneği, 15. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 2016
Ulusal
Tam metin bildiri
ZAFER EMRE,DEMİRCAN SEZER SELDA,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,YÜKSEL HASAN
İkinci Trimesterde Anjiojenik Protein Düzeyleri ile Uterin Arter Doppler İndeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
ZAFER EMRE
Hysteroscopy and Distending Media
“Balkan Basic Training in Minimal Invasive Gynaecological Surgery” Workshop
Ulusal
Tam metin bildiri
ZAFER EMRE
Gebelikte Kalıtsal Hemoglobinopatiler
Aydın Üreme Sağlığı Sempozyumu
Ulusal
Tam metin bildiri
ZAFER EMRE
In Utero Ortam ve Genetik ile Serebral Palsi İlişkisi
Fetal Distress, TJOD Aydın Toplantısı
Uluslararası
Özet bildiri
Mavromatis Blanche,Metin Özdemirli,Hartmann Dan Paul,Meck Jeanne,ZAFER EMRE,R Slack,Bruce Cheson
A prognostic model using ZAP 70 CD38 and cytogenetics to better predict need for early therapy and response to treatment in chronic lymphocytic leukemia CLL
47th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology
16.11.2005
Uluslararası
Poster
PIUREK AIMEE,ZAFER EMRE,MECK JEANNE,NINA SCRIBANU,BOLES DEBRA
POSTNATAL DETECTION OF NONMOSAIC TETRASOMY 18p IN AN INFANT WITH MULTIPLE CONGENITAL ABNORMALITIES CHARACTERIZED BY G BANDING AND FISH
AMERICAN SOCIETY OF HUMAN GENETICS MEETING,
11.01.2016
Uluslararası
Poster
NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,ZAFER EMRE,KÜÇÜK MERT,DEMİRCAN SEZER SELDA
ULTRASONOGRAPHY GUIDED TRANSVAGINAL GESTATIONAL SAC ASPIRATION IN METHOTREXATE RESISTANT CAESAREAN SCAR PREGNANCY CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE
X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS
30.04.2014
Uluslararası
Poster
NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,DEMİRCAN SEZER SELDA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,KÜÇÜK MERT,ZAFER EMRE,YÜKSEL HASAN
ARTERIOVENOUS MALFORMATION IN A BICORNUATE UTERUS ASSOCIATED WITH DILATATION AND CURETTAGE A CASE REPORT
X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS, ANTALYA
30.04.2014
Uluslararası
Poster
ZAFER EMRE,DEMİRCAN SEZER SELDA,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,TATAROĞLU CANTEN
EARLY DIAGNOSIS OF INIENCEPHALY IN A CASE WITH RECURRENT NTD
X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS
30.04.2014
Ulusal
Poster
NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,KÜÇÜK MERT,ZAFER EMRE,ODABAŞI ALİ RIZA
HELLP SENDROMU İLE PREZEZNTE OLAN GEBELİKTE WİLSON HASTALIĞI VAKA SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
12. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, ANTALYA
15.05.2014 Erişim Linki
Ulusal
Poster
ZAFER EMRE,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,UÇAR GONCA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,DEMİRCAN SEZER SELDA,ÇULHACI NİL,YÜKSEL HASAN
OVER LEİOMYOMU NADİR GÖRÜLEN BİR JİNEKOLOJİK TÜMÖR VE OLGU SUNUSU
12. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, ANTALYA
15.05.2014 Erişim Linki
Ulusal
Poster
ZAFER EMRE,BIÇAKÇI BURCU,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,ÖZBEK TUĞBA,TATAROĞLU CANTEN,YANARBAŞ KANAY,YÜKSEL HASAN
PLASENTAL MEZANŞİMAL DİSPLAZİ VE EKLAMPSİ HELLP SENDROMU BİRLİKTELİĞİ
12. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, ANTALYA
15.05.2014 Erişim Linki
Ulusal
Poster
DEMİRCAN SEZER SELDA,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,ZAFER EMRE,YÜKSEL HASAN
JİNEKOLOJİK CERRAHİ SONRASI PERİTONEAL İNKLÜZYON KİSTİ VAKA SUNUMU
13. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, ANTALYA
11.05.2015 Erişim Linki
Ulusal
Poster
ZAFER EMRE,DEMİRCAN SEZER SELDA,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,AYDIN EZGİ
HOLOPROZENSEFALİ OLGUSU ULTRASONOGRAFİK TANI VE PRENATAL DANIŞMA
13. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, ANTALYA
11.05.2015 Erişim Linki
Ulusal
Poster
ZAFER EMRE,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,DEMİRCAN SEZER SELDA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,İSMAYİLOVA ATLAZ
İNTRAABDOMİNAL RIA OLGUSU GEBEDE LAPARASKOPİK YAKLAŞIM
13. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, ANTALYA
11.05.2015 Erişim Linki
Ulusal
Poster
DEMİRCAN SEZER SELDA,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ZAFER EMRE,KÜÇÜK MERT,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,BIÇAKÇI BURCU,YÜKSEL HASAN,ÜNSAL ALPARSLAN
FETAL DİSTRES TANISI KOYMAK İÇİN ACABA HER İKİ UMBİLİKAL ARTER DOPPLER ÖLÇÜMLERİNİ AYRI AYRI MI YAPMALIYIZ BİR OGU SUNUMU EŞLİĞİNDE OLAYIN FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI İLE TARTIŞILMASI
13. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KONGRESİ
11.05.2015 Erişim Linki
Ulusal
Poster
NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,KÜÇÜK MERT,DEMİRCAN SEZER SELDA,ZAFER EMRE,YÜKSEL HASAN
TERME YAKIN GEBELİKLERDE AMNİON SIVISI MİKTARI İLE MATERNAL VÜCUT SIVILARI İLİŞKİSİ
13. ULUSAL JİNEKOLOKİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, ANTALYA
11.05.2015 Erişim Linki
Ulusal
Poster
NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,ZAFER EMRE,KÜÇÜK MERT,DEMİRCAN SEZER SELDA,YÜKSEL HASAN
ENDOMETRİUM KANSERİNDE İKİ YENİ ADİPOKİN GALANİN VE REZİSTİN
13. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, ANTALYA
11.05.2015 Erişim Linki
Ulusal
Poster
ZAFER EMRE,BIÇAKÇI BURCU,DEMİRCAN SEZER SELDA,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA
POLAND SENDROM LU GEBELİK OLGUSU
13. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, ANTALYA
11.05.2015 Erişim Linki
Ulusal
Poster
ZAFER EMRE,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,BIÇAKÇI BURCU,DEMİRCAN SEZER SELDA,TANRIVERDİ HAMİT ALPER
OBSTETRİK İKİLEM MIRROR SENDROMU
15. ULUSAL PERİNATALOJİ KONGRESİ, MUĞLA
01.10.2015 Erişim Linki
Postpartum Kanama , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Potpartum Kanama Durumlarında Anne ve Yenidoğanda Yeniden Canlandırma,ZAFER EMRE,YÜKSEL HASAN,Ali Ayhan, Ateş Karateke, Hüsnü Çelik, Polat Dursun,Güneş Yayınevi2017,9789752776609
Pediatride Beslenme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Özel Populasyonlarda Gebelik ve Beslenme,ZAFER EMRE,Yeşim Öztürk, Özlem R. Soylu,Güneş Yayınevi2016,9789752776500