Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


2022 Demokrat Parti Döneminde Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi (1950-1960)
Tarih ve Gelecek Dergisi

2019 Demokrat Parti Dönemi Türkiye’nin Turizm Politikası (1950-1960)
Asos Journal
BANU BERBER BABALIK
2018 Symposium About The Vocational Education And Employment Of Women
Journal of Economic and Social Thought
BİLGE DOĞANLI BANU BERBER BABALIK
Ulusal Tam metin bildiri
11.11.2022 İngiliz Basını Üzerinden Bandırma'nın İşgalini ve Kurtuluşunu Okumak / Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Son Kurşun Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
03.03.2018 Symposium About The Vocational Education And Employment Of Women / Journal of Economic and Social Thought

Uluslararası Özet bildiri
15.08.2019 Devrin Yazarlarının Kaleminden Batı Cephesinde İç Güvenlik Sorunu / Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma Uluslararası Sempozyum

Uluslararası Özet bildiri
03.02.2018 THE IMAGE OF WOMEN IN TURKEY ACCORDONG TO THE SOCIAL GENDER CONCEPT / XV. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

Ulusal Özet bildiri
01.03.2018 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE KADIN İŞGÜCÜNÜN MESLEKİ EĞİTİMİ / MESLEKİ EĞİTİMDE KADIN VE İSTİHDAM

Uluslararası Tam metin bildiri
28.02.2016 Meslek Yüksekokulları Kuyumculuk Programlarında Unutulmaya Yüz Tutmuş Kazaziye Sanatının Sorunları ve Değerlendirilmesi / IV.ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI, TARİHİ VE FOLKLORU KONGRESİ SANAT ETKİNLİKLERİ

Uluslararası Tam metin bildiri
15.12.2015 Hüznün Motifi Lale / II.Uluslararası Türk Sanatları Tarihi ve Folkloru Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.03.2016 Kayıp Sanat Murassa / Uluslararası Kültür, Sanat, Folklor Kongresi/Sanat Etkinlikleri

Uluslararası Sözlü Bildiri
I Dünya Savaşı na Giden Yolda Anadolu da Ermeniler Üzerindeki Propaganda Faaliyetleri / Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı

Ulusal Özet bildiri
24.05.2014 Geleceğin Mesleği Lojistik / Afyon Kocatepe Üniversitesi II.Ulusal Sinanpaşa MYO Kongresi

2023 Cumhuriyet Erdemdir Gençlerin Gözüyle Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cumhuriyet Döneminde Türkiye'nin Tanıtımı ve Türk Turizminin Kurumsallaşma Faaliyetleri (1923-1938)
BERBER BABALIK BANU
Paradigma Akademi,Behçet Kemal Yeşilbursa
978-625-6822-27-6
2022 20. Yüzyılda Türkiye-Batı İlişkileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye-Çekoslovakya İlişkileri
ARSLAN RECEP, BERBER BABALIK BANU
Eğitim Yayınevi,Osman Okumuş,Fatih Tuğluoğlu, Cihat Yıldırım
978-625-6382-88-6
2022 100. Yılında Milli Mücadele ve Bandırma'da Son Kurşun , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İngiliz Basını Üzerinden Bandırma'nın İşgalini ve Kurtuluşunu Okumak
İNCE ERDOĞAN DİLŞEN, BERBER BABALIK BANU
Palet Yayınları,Mehmet Karayaman, Cemile Şahin, Resul Yavuz, Safa Furkan Karacakaya
978-6258414-93-6 Erişim Linki
2022 Türk - Ermeni İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Toplumsal Yaşamda Birliktelik Örneği: Bir Ermeni Kuyumcu Ailesi Arslanyanlar
BERBER BABALIK BANU
Nobel,Süleyman Beyoğlu, Gürbüz Aslan
978-605-73657-2-9
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi C.X , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Matbuat Umum Müdürlüğü Turizm Müdürlüğü (1940 - 1943)
BERBER BABALIK BANU
Detay Yayıncılık,Nazmi Kozak, Metin Kozak
123
2022 1950 - 2000 YILLARI ARASINDA AYDIN'DA TURİZM , Bilimsel Kitap , Tümü,
BERBER BABALIK BANU
DETAY,
978-605-254-581-2
2021 Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Devrin Yazarlarının Kaleminden Batı Cephesi'nde İç Güvenlik Sorunu
TÜRKAN COŞKUN, BERBER BABALIK BANU
Berikan Yayınevi,İsmail Hakkı Demircioğlu,Yücel Yiğit, Ahmet Özcan,Ebru Demircioğlu
978-625-745751-4
2021 Kuruluşundan Darbeye Demokrat Parti (1946-1960) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Demokrat Parti Dönemi Enerji Politikaları
BERBER BABALIK BANU
Yeditepe Yayınevi,Dilşen İnce Erdoğan, İsmail Hakkı Demircioğlu,Serpil Seda Şimşek
978-625-7477-86-4
2021 İPEK KUMAŞA YAZILMIŞ BİR ÖMÜRDÜ TARİH:PROF.DR. SERAP YILMAZ'A ARMAĞAN , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dışişleri Bakanı Mehmed Fuad Köprülü ve Türk Dış Politikası
İNCE ERDOĞAN DİLŞEN, BERBER BABALIK BANU
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 85,SARIBEY HAYKIRAN Aysun, PULLUKÇUOĞLU YAPUCU Olcay, DEMİR Tanju, ÜRETEN Hüseyin
978-605-73815-1-4
2020 Geçmişten Günümüze Türkiye'de Sahil Güvenlik , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sınır, Kıyı ve Kara Sularımızın Emniyeti ve Kaçakçılığın Önlenmesi Hakkındaki Kanunlar Üzerine Bir Analiz (1931-1936)
İNCE ERDOĞAN DİLŞEN, BERBER BABALIK BANU
Pegem Akademi,İsmail H. Demircioğlu-Yücel Yiğit-Ahmet Özcan-Ebru Demircioğlu-Cengiz Ünver-G.Salih Karabacak
978-625-7228-59-6
2019 ERMENİ MESELESİ ÜZERİNE ANALİZLER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),1915 Olayları
BERBER BABALIK BANU
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No:79,Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR
978-975-8254-82-8
2018 Research and Development on Socıal Sciens , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),1929 World Economic Crisisand its Effects on The Economic Policy Implemented in Turkey
BERBER BABALIK BANU
Jagiellonian University of Public Affairs,Roman Dorczak, Regina Lenart, Chrıstian Ruggiero, Mehmet Ali Kılıçbay
978-83-365688-33-0
2018 RESEARCH AND DEVELOPMENT ON SOCIAL SCIENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE IMAGE OF WOMEN IN TURKEY ACCORDING TO THE SOCIAL GENDER CONCEPT
DOĞANLI BİLGE,BERBER BABALIK BANU
JAGIELLONIAN UNIVERSITY INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS,ROMAN DORCZAK, REGINA LENART-GANSINIEC, CHRISTIAN RUGGIERO, MEHMET ALİ İCBAY
978 - 83 - 65688 - 32 - 3 Erişim Linki
2018 Antik Afrodisias ve Markalaşma , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tarihi Özellikleri ile Afrodisias ve Karacasu
İNCE ERDOĞAN DİLŞEN,BERBER BABALIK BANU
Gece Kitaplığı,Bilge Doğanlı
978-605-288-407-2
2017 Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı Kuyumculuk Sanatında Van’da Ermeni Ustalar
BERBER BABALIK BANU
İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,Bünyamin Kocaoğlu
978605789113 Erişim Linki
2016 Geçmişten Günümüze ŞEHİR ve KADIN , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Demokrat Parti İktidarlarında Kadın Dergileri ve Kadın İmajı
BERBER BABALIK BANU,İNCE ERDOĞAN DİLŞEN
Canik Belediyesi Kültür Yayınları,KÖSE Osman
978-605-83234-2-1