Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

mehmet.kaya adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Kaya

Veteriner Fakültesi
Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü
Zootekni Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Effect of LED Light Color and Stocking Density on Growth Performance, Carcass, and Meat Quality Characteristics of Japanese Quails
KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

2023 Impact of litter on femur and tibial morphology, bone biomechanics, and leg health parameters in broiler chickens
Animal Bioscience

2023 Influence of early qualitative feed restriction and barrier perch access on some meat quality traits, growth performance, and diet cost analysis in broiler chickens
Annals of Animal Science

2023 The Effect of Cold Water and Stocking Density on Oxidative Metabolism in Broiler Chickens During Hot Dry Season
Van Veterinary Journal

2023 The Effect of Drinking Water Temperature and Stocking Density on Broiler Performance, Meat Quality and Some Behavioral Traits at High Ambient Temperature
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

2022 Effects of barrier perch access and early dietary protein and energy dilution on some welfare parameters, tibiotarsus measurements, fear and mobility level in broiler chickens
British Poultry Science

2021 Yüksek Çevre Sıcaklığında Yetiştirilen Etlik Piliçlerde İçme Suyu Soğutulması ve Yerleşim Sıklığının Bazı Refah Parametreleri Üzerine Etkisi
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

2021 The Effect of Swimming Training on Adrenomedullin mRNA Levels in the Aorta, Kidney, and Adrenal Gland of L-NAME induced Hypertensive Rats
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

2021 Estimation of body weight and body condition score in dairy cows by digital image analysis method
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

2021 Effects of feed restriction on the occurrence of white striping and wooden breast myopathies, performance, carcass characteristics and some blood parameters in broiler chickens
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES

2021 Effects of feed restriction on histopathological changes associated with white striping and wooden breast myopathies in pectoralis major muscle and meat quality characteristics in broiler chickens
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES

2021 Effect of Perch Cooling and Litter Thickness on Leg Health and Bone Characteristics in Broilers
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

2021 Effect of humate supplementation to feed and/or litter on performance, intestinal viscosity, litter quality, and occurrence of footpad dermatitis in broilers fed barley-based diets
Tropical Animal Health and Production

2021 The effect of swimming training on adrenomedullin levels, oxidative stress variables, and gastrocnemius muscle contractile properties in hypertensive rats
Clinical and Experimental Hypertension
ECE KOÇ YILDIRIM Zahide Dedeoğlu MEHMET KAYA AYKUT GÖKTÜRK ÜNER
2020 The Effects of Perch Cooling on Behavior, Welfare Criteria, Performance, and Litter Quality of Broilers Reared at High Temperatures with Different Litter Thicknesses
Revista Brasileira de Ciência Avícola
EVRİM DERELİ FİDAN MEHMET KAYA AHMET NAZLIGÜL MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ
2020 The Effects of Perch Cooling on Behavior, Welfare Criteria, Performance, and Litter Quality of Broilers Reared at High Temperatures with Different Litter Thicknesses
Brazilian Journal of Poultry Science
EVRİM DERELİ FİDAN MEHMET KAYA AHMET NAZLIGÜL MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ
2020 The Effects of Perch Cooling on Performance, Carcass, and Meat Quality Characteristics and Behaviour of Broilers Reared at High Temperatures with Different Litter Thickness
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
EVRİM DERELİ FİDAN MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ AHMET NAZLIGÜL MEHMET KAYA
2020 The Effect of Perch Cooling and Perch Height on Some Bone Strength Parameters in Broilers Reared in Summer
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ AHMET NAZLIGÜL EVRİM DERELİ FİDAN SOLMAZ KARAARSLAN MEHMET KAYA FİGEN SEVİL KİLİMCİ
2019 Nano Selenyumun Damızlık Bıldırcınlarda Verim, Yumurta ve SpermKalitesi ile Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkileri
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
ÖMER SEVİM ONUR TATLI EREN KUTER Ehsan Karimiyan MEHMET KAYA SOLMAZ KARAARSLAN UĞUR UÇAN BEKİR HAKAN KÖKSAL ÖZCAN CENGİZ AHMET GÖKHAN ÖNOL
2019 Damızlık Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Nano Çinkonun Performans, Yumurta Özellikleri, Sperm Kalitesi ve Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkisi
Journal of the Institute of Science and Technology
ONUR TATLI ÖMER SEVİM SOLMAZ KARAARSLAN EREN KUTER MEHMET KAYA Ehsan Karimiyan Khamseh UĞUR UÇAN BEKİR HAKAN KÖKSAL ÖZCAN CENGİZ AHMET GÖKHAN ÖNOL
2018 Phenotypic Correlations in Broiler Breast Meat quality and some Welfare Criteria: Implications of Photoperiod Length and Light Intensity
Iranian Journal of Applied Animal Science
EVRİM DERELİ FİDAN AHMET NAZLIGÜL MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ SERAP ÜNÜBOL AYPAK FİGEN SEVİL KİLİMCİ SOLMAZ KARAARSLAN MEHMET KAYA
2018 Dietary Supplementation of Different Levels of Phytogenic Feed Additive in Broiler Diets: The Dynamics of Growth Performance, Caecal Microbiota, and Intestinal Morphometry
Brazilian Journal of Poultry Science
umair ahsan EREN KUTER ifrah raza BEKİR HAKAN KÖKSAL ÖZCAN CENGİZ MUSTAFA YILDIZ PELİN KOÇAK KIZANLIK MEHMET KAYA ONUR TATLI ÖMER SEVİM
2018 Effect of dietary prebiotics supplementation on growth performance, relative carcass and organ yields, gut microbiome, and blood malondialdehyde level of broilers subjected to post-hatch feed and water restriction
European Poultry Science
BEKİR HAKAN KÖKSAL ÖZCAN CENGİZ UMAİR AHSAN ÖMER SEVİM ONUR TATLI DEVRİM BEYAZ SADIK BÜYÜKYÖRÜK MURAT BOYACIOĞLU EREN KUTER PELİN KOÇAK KIZANLIK MEHMET KAYA AHMET GÖKHAN ÖNOL
2017 Effects of Photoperiod Length and Light Intensity on Some Welfare Criteria, Carcass and Meat Quality Characteristics in Broilers
Revista Brasileira de Zootecnia
EVRİM DERELİ FİDAN AHMET NAZLIGÜL MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ SERAP ÜNÜBOL AYPAK FİGEN SEVİL KİLİMCİ SOLMAZ KARAARSLAN MEHMET KAYA
2017 Effects of Photoperiod Length and Light Intensity on Performance Carcass Characteristics and Heterophil to Lymphocyte Ratio in Broilers
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
EVRİM DERELİ FİDAN AHMET NAZLIGÜL MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ SOLMAZ KARAARSLAN MEHMET KAYA
2016 Effects of lighting programme and early feed restriction on performance some stress parameters and quality characteristics of breast meat in broilers
Indian Journal of Animal Sciences
HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU AHMET NAZLIGÜL SERAP ÜNÜBOL AYPAK SOLMAZ KARAARSLAN MEHMET KAYA
2016 Denizli İli Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Holştayn Irkı Sığırların Süt Verimi ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
MEHMET KAYA HÜSNÜ ERBAY BARDAKÇIOĞLU
2015 Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurtaların Askorbik Asit Solüsyonuna Daldırma İşleminin Embriyo ve Kuluçka Özellikleri ile Civciv Çıkış Ağırlığına Etkisi
Animal Health, Production and Hygiene
EVRİM DERELİ FİDAN AHMET NAZLIGÜL MEHMET KAYA
2014 Effects of Early Feed Restriction on Some Performance and Reproductive Parameters in Japanese Quail Coturnix coturnix japonica
International Journal of Poultry Science
EVRİM DERELİ FİDAN MEHMET KAYA
2014 Effects of heat conditioning and dietary ascorbic acid supplementationon growth performance carcass and meat quality characteristics inheat stressed broilers
Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU AHMET NAZLIGÜL SOLMAZ KARAARSLAN MEHMET KAYA ORÇUN YAĞIN
Uluslararası Özet bildiri
25.09.2023 COMPARISON OF BROWN SWISS AND HOLSTEIN BREED CATTLE IN TERMS OF DAILY MILK YIELDS / 4TH INTERNATIONAL AZERBAIJAN CONGRESS ON HEALTH SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
30.08.2023 The Effect of Lactation Order On Some Fertility Traits of Holstein Cows Raised in Aydın Province / 13th International Medicine and Health Sciences Researches Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
11.09.2023 COMPARISON OF WHITE TEXAS AND JAPANESE QUAILS ON GROWTH PERFORMANCE / 14th International Istanbul Scientific Research Congress on Health Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
28.03.2023 COLD PERCH AND LITTER DEPTH’S IMPACT ON THE BROILER TIBIAL BONE BIOMECHANICAL PROPERTIES / ASES V. International Health, Engineringand Sciences Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
07.03.2022 EFFECT OF PERCH COOLING AND LITTER THICKNESS ON LEG HEALTH AND BONE CHARACTERISTICS IN BROILERS / 5th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Özet bildiri
07.03.2022 EFFECT OF MONOCHROMATIC LED LIGHT COLOUR ON GROWTH PERFORMANCE IN BROILER CHICKEN / 5th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
23.05.2021 Sayısal Görüntü Analiz Yöntemi ile Süt İneklerinde Canlı Ağırlık ve Beden Kondisyon Skorunun Tahmini / 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
23.05.2021 Yüksek Çevre Sıcaklığında Yetiştirilen Etlik Piliçlerde İçme Suyu Soğutulması ve Yerleşim Sıklığının Bazı Refah Parametreleri Üzerine Etkisi / 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2019 Değişik Kalori Kısıtlama Yöntemlerinin Deneysel Sarkoma Modelinde Oksidatif Stres Değişkenlerine Etkisi / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.10.2018 Sıçanlarda L-Name İle Oluşturulan Hipertansiyon Modelinde Fiziksel Egzersizin Adrenomedüllin Düzeyine Etkileri / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
04.11.2018 Damızlık Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Nano Çinkonun Performans, Yumurta Özellikleri, Sperm Kalitesi ve Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkileri / 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
04.11.2018 Nano Selenyumun Damızlık Bıldırcınlarda Verim, Yumurta ve Sperm Kalitesi ile Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkileri / 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.08.2017 Effect of Photoperiod Length and Light Intensity on Some Welfare Criteria, Carcass, and Meat Quality Characteristics in Broilers / 3rd International Congress on Veterinary and Animal Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
26.12.2017 Kuluçkadan Çıkım Sonrasında Bekletilen Etlik Piliçlerin Rasyonlarına Prebiyotik Katkısının Büyüme Performansı ve Bağırsak Mikroflorası Üzerine Etkileri / 4th International Poultry Meat Congress

Ulusal Özet bildiri
04.06.0206 Etlik Piliçlerde Aydınlatma Programı ve Erken Dönem Yem Kısıtlamasının Bazı Kemik Özellikleri ve Yürüyüş Skoru Üzerine Etkileri / VI. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
22.04.2015 Japon Bıldırcınlarında Erken Dönem Yem Sınırlamasının Bazı Performans ve Üreme Özellikleri Üzerine Etkileri / 3. Uluslararası Beyaz Et Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.05.2014 Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurtaların Askorbik Asit Solusyonuna Daldırma İşleminin Embriyo ve Kuluçka Özellikleri ile Civciv Çıkış Ağırlığına Etkisi / V. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.05.2014 Aydınlatma Programı ve Erken Dönem Yem Kısıtlamasının Etlik Piliçlerde Performans Karkas Et Kalite Özellikleri ve Bazı Stres Parametreleri Üzerine Etkileri / V. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.10.2013 Effects of Heat Conditioning and Dietary Ascorbic Acid Supplementation on Growth performance carcass and meat quality characteristics in heat stressed broilers / VI. International Balkan Animal Science Conference