Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

harslan adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
HİCABİ ARSLAN

İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Medya Çalışmaları Anabilim Dalı

CV (PDF)


2021 Çocuk Odaklı Habercilik Üzerine Yeni Medyaya Şiddet, Taciz, Tecavüz, Cinayet Haberleri Üzerinden Eleştirel Bakış: Leyla Aydemir Örneği
IBAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

2020 TÜRKİYE’DE GELENEKSEL MEDYA VE YENİ MEDYADA KADIN KİMLİĞİ ÜZERİNDEN ÜRETİLEN HABERLERE ELEŞTİREL BAKIŞ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. DÖRDÜNCÜ KUVVET ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİSİ
HİCABİ ARSLAN ASLIHAN TOPAL GİZEM GÜREL DÖNÜK
2020 KADIN CİNAYETLERİNİN HABERLEŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA İNTERNET HABERLERİNİN MEDYA ETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: PINAR GÜLTEKİN ÖRNEĞİ
TİDSAD
HİCABİ ARSLAN ASLIHAN TOPAL
2020 BASIN BÜLTENİ VE DUYURULARINDA ETİK KONUSUNUN ÖRNEK OLAYLARLA ELEŞTİREL OLARAK İRDELENMESİ
ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ
HİCABİ ARSLAN
2019 ELEŞTİREL MEDYA OKURYAZARLIĞI KAPSAMINDA ÇOCUĞA VE KADINA YÖNELİK OLARAK ÖNERİLEN ÖZEL HABER DİLİ
ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ
HİCABİ ARSLAN
2017 OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE DEMOKRATİK YAŞAM
YENİFİKİR
HİCABİ ARSLAN MUSTAFA ASLAN AYNUR ÖRNEK
2016 THE EFFECT OF TODAY S GAMES AND TOYS AND STREET GAMES AND TRADITIONAL TOYS UPON THE MENTAL DEVELOPMENT SOCIALIZATION AND PERCEPTION OF CHILDREN
International Journal of Research In Social Sciences
AYNUR ÖRNEK HİCABİ ARSLAN
2016 MEDYA EKONOMİSİ VE KARTELLEŞMENİN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE BASIN ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ
TİDSAD-TÜRK&İSLAM DÜNYASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
HİCABİ ARSLAN FARUK ÇETİN
2016 Haber Toplama ve Yazma Teknigˆi Konusunda Alınan Egˆitimin Haberlere Yansıması: Aydın Yerel Basını O¨zelinde Yapılan C¸alıs¸ma
ELEKTRONİK MESLEKİ GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ
HİCABİ ARSLAN ALİ EMRE DİNGİL ONUR TATAR MUSTAFA ASLAN
2016 CHANGE OF THEORETICAL PAGE DESIGN TRAINING IN LOCALNEWSPAPERS A SAMPLE OF AYDIN LOCAL PRESS
İnternational Jourbal of Research In Social Sciences
ALİ EMRE DİNGİL HİCABİ ARSLAN MUSTAFA ASLAN ONUR TATAR
2016 KURUMSALLIĞI VE KALİTE STANDARDINI SAĞLAYAN ÖRGÜTLÜ YAPI MODELİNDE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ VE EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
ULUSLAR ARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ
HİCABİ ARSLAN
2015 BOLOGNA SÜRECİNDE İLETİŞİM FAKÜLTELERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖZELİNDE BİR DEĞELENDİRME
TİDSAD-TÜRKİSLAM DÜNYASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
HİCABİ ARSLAN
2014 ELEŞTİREL MEDYA OKURYAZARLIĞI KAPSAMINDA ÇOCUK ODAKLI HABER VE PROGRAMLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
HİCABİ ARSLAN
2014 YEREL SEÇİM PROPAGANDALARINDA KULLANILAN YÖNTEMLER İÇERİSİNDE YERALAN YAZILI BASININ DİĞER YÖNTEMLERE GÖRE PSİKOLOJİK ALGIDAKİ KALICILIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ULUSLAR ARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ
HİCABİ ARSLAN
2014 Exposition of Spontaneous Humor in Digital Environment Especially in Social Media After Social Events
Journal of Media Critiques
HİCABİ ARSLAN
Ulusal Özet bildiri
24.05.2021 SOSYAL MEDYANIN SİYASAL GÜNDEMİ BELİRLEMEDEKİ YÖNLENDİRİCİ ETKİSİ: SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI / 4th Cultural Informatics, Communication & Media Studies Conference Proceedings E-Book 20-21 May 2021, Çeşme (ONLINE)

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2020 MEDYADA ÇOCUĞUN TEMSİLİ VE MAĞDUR-FAİL DEĞERLENDİRMESİNDE HABERLERİN ROLÜ / Aydın Adnan Menderes University University of the Aegean, 20-22 April 2020

Uluslararası Tam metin bildiri
20.04.2018 Üniversite Görünürlülüğünün Artırılması: Adnan Menderes Üniversitesi / Dönüşen Dünyada İletişimin Rolü

Uluslararası Özet bildiri
03.06.2019 Online Yayın Platformaları Ve Sinema İzleme Deneyimi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme / 2.INTERNATIONAL CONFERRENCE ON ”CULTUREL INFORMATICS, COMMUNICATION and MEDIA STUDIES

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2017 Demokrası·nı·n Kesı·ntı·ye Uğradığı Olagˆanu¨stu¨ Do¨nemlerde 4. Gu¨c¸ Olarak Basının Rolu¨: Adu¨ O¨gˆrencı·lerı· O¨zelı·nde Bı·r Degˆerlendı·rme / 27 Mayıs 1960’tan 15 Temmuz 2016’a Darbeler, Gec¸mis¸ten Gu¨nu¨mu¨ze Darbe Olgusu ve Millet Egemenligˆi Ku¨ltu¨ru¨ Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
26.12.2018 Siyasi Aktörler Tarafından Kullanılan Dilin Haber Diline Uyarlanması: Medya Siyaset İlişkisi / TEORİ VE PRATİKTE ULUSLARARASI SİYASL İLETİŞİM: BATI DIŞI YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU”

Uluslararası Tam metin bildiri
16.10.2018 Yazılı Basında “GÖǔ ve “GÖÇMEN” Konulu Haberlerdeki Kavram Kargaşasının Haber Takipçilerinin Algısı Üzerindeki Olumlu-Olumsuz Etkisinin Tartışılması / INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURAL INFORMATICS COMMUNICATION AND MEDİA (1.CICMS 2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
16.03.2018 ÜNİVERSİTE GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN ARTIRILMASI: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / DÖNÜŞEN DÜNYADA İLETİŞİMİN ROLÜ

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2017 GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA KADIN VE ÇOCUK: ŞİDDET, TACİZ, TECAVÜZ, CİNAYET HABERLERİNİN MEDYA ETİĞİ AÇISINDAN TARTIŞILMASI / 2.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
04.09.2017 DEMOKRASİNİN KESİNTİYE UĞRADIĞI OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE 4. GÜÇ OLARAK BASININ ROLÜ: ADÜ ÖĞRENCİLERİ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME / ”27 MAYIS 1960’xxdan 15 Temmuz 2016’xxya Darbe Olgusu ve Millet Egemenli,ği Kültürü” Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2016 ÇOCUĞUN SOSYALLEŞMESİNDE OYUN VE OYUNCAĞIN ÖNEMİ Aydın İli Özelinde Bir Değerlendirme / 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGINGWORLD AND SOCIAL RESEARCHBARCELONA -SPAINOctober 14-16, 2016

Uluslararası Özet bildiri
30.12.2015 MEDYA EKONOMİSİ VE KARTELLEŞMENİN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE BASIN ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ / 1.ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
17.10.2014 TOPLUMSAL OLAYLARIN ARDINDAN SOSYAL MEDYA BAŞTA OLMAK ÜZERE ÖZELLİKLE DİJİTAL ORTAMDA KENDİLİĞİNDEN GELİŞEN MİZAHIN İZAHI / İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ-DİJİTAL İLETİŞİM ETKİSİ

Uluslararası Tam metin bildiri
08.05.2015 TOPLUMSAL CİNSİYETİN YENİDEN ÜRETİMİNDE OYUN VE OYUNCAK AYDI Lİ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME / ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ULUSLAARASI OYUN VE OYUNCAK KONGRESİ ERZURUM

2023 HABER OKURYAZARLIĞI TEMEL KAVRAMLAR VE GÜNCEL TARTIŞMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Basında Toplumsal Cinsiyet ve Haber: Erkek Temsili
ARSLAN HİCABİ, ÖRNEK AYNUR, TOPAL ASLIHAN
LT LİTERATÜRK AKCADEMIC,İPEK TOK, HANDE ULUSOY
ISBN 978-625-6949-36-2 Erişim Linki
2023 SİNEMA VE REKLAM ÇALIŞMLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),YENİ MEDYADA ELEŞTİREL REKLAM OKURYAZARLIĞI: DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ REKLAMLARIN ELEŞTİREL OLARAK OKUNMASI
ÖRNEK AYNUR, ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
EĞİTİM YAYINEVİ,TÜRKER SÖĞÜTLÜLER
978-625-6408-59-3 Erişim Linki
2022 İNTERNET HABER HABERCİLİK , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),YENİ MEDYA HABERLERİNDE KADINA YÖNELİK ETİK İHLALLER
TOPAL ASLIHAN, ARSLAN HİCABİ, DİNGİN ALİ EMRE
EĞİTİM YAYINEVİ,EREN EKİN ERCAN
978-625-6382-00-8 Erişim Linki
2022 EĞİTİM VE İLETİŞİM ALANINDA MEDYA OKURYAZARLIĞI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MEDYADA ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETİN HABERLEŞTİRİLMESİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
BERİKAN YAYINEVİ,YÜKSEL MURAT, SOLMAZ TANER
978-625-8365-75-7 Erişim Linki
2022 İKNA TEMELLİ HALKLA İLİŞKİLER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARIN HEDEF KİTLENİN İKNA EDİLMESİ NOKTASINDA KULLANIMINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN, DİNGİN ALİ EMRE
KRİTER YAYINEVİ,YELDA ÖZLEM KÖLGELİLER
978-625-8373-50-9
2022 İKNA PERSPEKTİFİNDE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MEDYA İÇERİKLERİNDE PROPAGANDA YOLUYLA İKNA ÇALIŞMALARI
ARSLAN HİCABİ
KRİTER YAYINEVİ,GÜL DİLEK TÜRK, YELDA ÖZLEM KÖLGELİLER
978-625-8373-55-4
2022 Handbook of Research on Bullying in Media and Beyond , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),A CRITICAL LOOK ON CYBERBULLYING AND HARASSMENT IN THE DIGITAL AREA WHITIN THE OF SOCIAL MEDIA LITERACY
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
IGI GLOBAL PUBLISHER OF TIMELY KNOWLEDGE,SARI GÜLŞAH
9781668454275 (ebook) Erişim Linki
2022 MEDYA VE ÖTEKİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),YENİ MEDYADA MAHREMİYET KAVRAMI: SOSYAL MEDYA ANNELERİ ÖZELİNDE UNUTULMA HAKKINA ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
EĞİTİM YAYINEVİ,AKDAL TUĞBA
978-625-8108-06-4
2021 SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyal Medya Haberciliğine Eleştirel Medya Okuryazarlığı Üzerinden Bakış: Elmalı Davası Örneği
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
NOBEL YAYINEVİ,Türk, Gül Dilek
978-625-417-354-7
2021 SİYASAL İLETİŞİMCİLER DİYOR Kİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyal Medyanın Siyasal Gündemi Belirlemedeki Yönlendirici Etkisi: Sosyal Medya Okuryazarlığı
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
LT-LİTERATÜRK ACADEMIA,Seçim M. Özgür, Çiftçi Dilan
978-625-760614-1
2021 KADIN, MEDYA VE SOSYAL MEDYA , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÖRE CİNAYETLERİNİN HABERLEŞTİRİLMESİNDE YENİ MEDYADA YER ALAN HABERLERİN MEDYA ETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
Eğiten Kitap,Yıldırım Sait, Doğutaş Aysun
978-625-7527-90-3
2021 ÇOCUK, MEDYA VE SOSYAL MEDYA , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Geleneksel Ve Yeni Medyada Yer Alan Çocuk Haberlerinin Sunumu: Mahremiyet Bağlamında Bir Değerlendirme
ARSLAN HİCABİ
EĞİTEN KİTAP,YILDIRIM SAİT, DOĞUTAŞ AYSUN
978-625-7348-55-3
2021 SOSYAL MEDYA ELEŞTİREL BAKIŞ-2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SOSYAL MEDYADA KADINA YÖNELİK DİJİTAL ŞİDDET ÜZERİNE ELEŞTİREL BAKIŞ
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
L-T Literatürk Acedemia,ALİ EMRE DİNGİN
978-605-74813-8-2
2021 Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and Beyond , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),EVALUATION OF WOMEN'S PERSPECTIVE IN THE EAST SOCIETIES ON NEW MEDIA NEWS
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
IGI GLOBAL PUBLISHER OF TIMELY KNOWLEDGE,Işıl Tombul, Gülşah sarı
9781799871828 Erişim Linki
2020 DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLA SOSYAL MEDYA , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ELEŞTİREL MEDYA OKURYAZARLIĞINDA YENİ BOYUT: SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI
ARSLAN HİCABİ,TOPAL ASLIHAN,GÜREL DÖNÜK GİZEM
L-T LİTERATÜRK ACADMIA,ALİ EMRE DİNGİN
978-605-337-259-2
2020 SOSYAL MEDYA-ELEŞTİREL BAKIŞ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜRK YAZILI MEDYASINDA VE SOSYAL MEDYADA KADIN CİNAYETLERİNİN HABERLEŞTİRİLMESİNDE KLLANILAN DİLÜZERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: Emine Bulut Cinayeti
ARSLAN HİCABİ,YEŞİLYURT BUSE
LT- LİTERATÜRK ACADEMIA,ALİ EMRE DİNGİN
978-605-337-256-1
2019 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA İLETİŞİM ÜZERİNE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Medyada Mültecilere Yönelik Olarak Yapılan Haberlerin Göç Politikalarının Belirlenmesi Üzerindeki Yönlendirici Etkisinin Değerlendirilmesi
ARSLAN HİCABİ,TOPAL ASLIHAN,GÜREL DÖNÜK GİZEM
LT-Literatürk Academia,HİCABİ ARSLAN
978-605-337-231-8
2019 TARİHİ AYDINLATAN SİNEMA , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Medya Okuryazarlığı Kapsamında Osmanlı Tarihini Konu Alan Televizyon Dizilerinin Takipçi Üzerindeki Tarihsel Yönlendirici Etkisinin Analizi
ARSLAN HİCABİ
AS ATLAS AKADEMİ,YETİMOVA SERHAT, ASLAN MUSTAFA
978-605-64978-3-4
2019 İLETİŞİM ÜZERİNE İNCELEMELER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜRK MEDYASINDA DIŞ POLİTİKA-İÇ POLİTİKA İLİŞKİSİNİN ALGISAL ETKİ BOYUTU
ARSLAN HİCABİ
L-T LİTERATÜRK ACADEMIA,MUSTAFA ASLAN
978-605-337-199-1
2018 KİTLE İLETİŞİMİNE BAKIŞ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BASINDAKİ ÖZELEŞTİREL SESİMİZ OMBUDSMANLIK: OKUR TEMSİLCİLİĞİ
ARSLAN HİCABİ
EĞİTİM YAYINEVİ,Akbulut, Nesrin Tan/ Erdoğan, Eda Balkaş
9786057557322
2018 INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS-Pratices and Approaches , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),INTERNATIONAL POLITICS AND PUBLIC RELATIONS
ARSLAN HİCABİ,YILDIRIM SUMRU
PETER LANG,M.UMUT TUNCER
978-3-631-76091-8
2018 Handbook of Research on Children’xxs Consumption of Digital Media , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE HABIT OF WATCHING TELEVISION AND USING COMPUTER IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN
ARSLAN HİCABİ,ÖRNEK AYNUR
IGI GLOBAL,Gülşah sarı
9781522557333 Erişim Linki
2017 REKLAMI ANLAMAK , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerine Etik Denetim
ARSLAN HİCABİ,TOPAL ASLIHAN,GÜREL DÖNÜK GİZEM
CİNİUS YAYINLARI,EDA BALKAŞ ERDOĞAN, NESRİN TAN AKBULUT
978-605-296-476-7
2017 Reklamı Anlamak , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerine Etik Denetim
ARSLAN HİCABİ,TOPAL ASLIHAN,GÜREL DÖNÜK GİZEM
Cinius Yayınevi,Nesrin an Akbulut, Eda Balkaş Erdoğan, Mine Artuğ Mutlugün
978-605-296-476-7
2016 REKLAM DİYOR Kİ 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),(İKİNCİ BÖLÜM) YENİ ASYA (RUSYA-UZAKDOĞU) REKLAM ANLAYIŞLARI VE EKOLLER
ARSLAN HİCABİ
LİTERATÜRK ACADEMIA,İÇTEN DUYGU ÇALLI, MUSTAFA ÖZGÜR SEÇİM
978-605-337-087-1
2015 BASININ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNDEKİ YÖNLENDİRİCİ ETKİSİ , Bilimsel Kitap , Tümü,
ARSLAN HİCABİ
TÜRKİYE ALİM KİTAPLARI-OmniScriptum GmbH&Co.KG,MİKAİL COL
978-639-81038-7
2014 HALKLA İLİŞKİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),FİNANSAL İLETİŞİME HALKLA İLİŞKİLER DESTEĞİ
ARSLAN HİCABİ
PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI,H.HALE BOZKURT
978-605-4393-40-4