Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

kadriye.alkan adu.edu.tr

Arş.Gör.
KADRİYE HAYIR

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

CV (PDF)


2021 ŞEHRENGİZLERDE BAHSİ GEÇEN XVI. VE XVIII. YÜZYIL OSMANLI MESLEKLERİ
Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches]

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2011 Hitit Üniversitesindeki Gençler ile Nazar Üzerine Bir İnceleme / TUDOK ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ KONGRESİ III

Uluslararası Tam metin bildiri
Azizi'nin İstanbul Şehrengiz'inden Hareketle Klasik Türk Edebiyatı'nda Kadına Bakış / Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu 2014

2023 Sandık, Sepet, Sele, Fıçı Küfe, Çuval, Torba, Bohça, Mendil, Hokka, Kutu Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Klasik Türk Şiirinde Hokka
HAYIR KADRİYE
Lale Yayıncılık,Emine Gürsoy Naskali
978-605-71924-8-6
2022 TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR Mİ'RAC-NÂMELER VE MUSA B. AHMED ANTAKÎ'NİN MENSUR Mİ'RAC-NÂMESİ , Bilimsel Kitap , Tümü,
HAYIR KADRİYE
KRİTER YAYINEVİ,
978-625-8373-65-3
2022 Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Mİ'RÂC-NÂME (MÛSÂ bin AHMED el-ANTAKÎ)
HAYIR KADRİYE
Ahmet Yesevi Üniversitesi,MACİT, Muhsin - ERKAL, Abdülkadir - ÇAKIR, Müjgan
1 Erişim Linki