Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

busra.kibar adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
BÜŞRA KİBAR KURT

Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Successful treatment of meibomian carcinoma in a cow
The Journal MVZ Córdoba

2022 Treatment of Orthopedic Problems with Epoxy-Pin External Fixator in Cats and Dogs
International Journal of Veterinary and Animal Research

2022 An Investigation of the Effect of Corneal Thickness on Intraocular pressure Measurements Taken with TonoVet®
Journal of advances in vetbio science and techniques

2022 Treatment of a Traumatic Oral Laceration Case in a Kitten
Turkish Veterinary Journal

2022 Fundus Imaging via Infrared Camera without Mydriatics in Holstein Calves
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

2022 Evaluation of Rumination Behavior in Cows Before and After Surgical Correction of Left Displaced Abomasum
International Journal of Veterinary and Animal Research

2022 Bir kedide tarsal ankiloz olgusu ve sağaltımı
Turkish Veterinary Journal

2022 Cerrahi Alan Enfeksiyonları
Turkish Veterinary Journal

2022 Anoplasty Surgery in a Cat with Type I Atresia Ani
Animal Health Production and Hygiene

2021 Successful treatment of type III atresia ani and rectovaginal fistula in a kitten
Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift

2021 Central corneal thickness increases with age in cattle
Large Animal Review

2021 New ultrasonographic imaging technique in cat and dog critical care patients: A-FAST
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

2021 Investigation of the effectiveness of dehydrated corneal collagen barriers on corneal defects: An experimental rabbit model
Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
BÜŞRA KİBAR ALİ BELGE
2021 Determination of Tear Volume and Intraocular Pressure in Saanen Goat and Sakiz Sheep in Similar Environmental Conditions
International Journal of Veterinary and Animal Research

2020 Surgical Treatment of Prolapse of the Third Eyelid Gland in Dogs using Modified Morgan Pocket Technique
Indian Journal of Animal Research
RAHİME YAYGINGÜL ZEYNEP BOZKAN ZEYNEP BİLGEN ŞEN BÜŞRA KİBAR OSMAN BULUT ALİ BELGE
2019 Traumatic Diaphragmatic Hernia in Cats: A Retrospective Study of 15 Cases (2016-2017)
Kocatepe Veterinary Journal
RAHİME YAYGINGÜL ZEYNEP BOZKAN ZEYNEP BİLGEN ŞEN BÜŞRA KİBAR ALİ BELGE
2019 Penis Prolapse in a Red-Eared Slider (Trachemys Scripta Elegans)
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
RAHİME YAYGINGÜL BÜŞRA KİBAR İBRAHİM SÜNER SILA SARI
2019 Traumatic Diaphragmatic Hernia in Cats: A Retrospective Study of 15 Cases (2016-2017)
Kocatepe Veterinary Journal

2018 The Effects of Preanesthetic Sildenafil Citrate Usage on Feto-Maternal Circulation in Pregnant Rabbits
Reproduction in Domestic Animals
GÜNEŞ ERDOĞAN NUH KILIÇ HAKKI BÜLENT BECERİKLİSOY EYYÜP HAKAN UÇAR TUĞRA AKKUŞ CEVDET PEKER BÜŞRA KİBAR
2018 Surgical treatment of a mandibular symphyseal fracture in a calf using a continuous wire-loop technique: a case report
Veterinární Medicína
RAHİME YAYGINGÜL NUH KILIÇ BÜŞRA KİBAR
2018 Investigation of levels of some cardiac biomarkers and serum haematologicalparameters in calves with congenital intestinal atresia
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
NUH KILIÇ BÜŞRA KİBAR
2018 Effect(s) of Long-Term Anaesthesia Induced by Isoflurane, Sevoflurane, Propofol-Fentanyl, Medetomidin-Midozolam-Ketamine or Xylazine-Ketamine Combinations on the Acut Phase Proteins and Cardiac Troponins Levels in Rabbits
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
NUH KILIÇ LEYLA DİDEM KOZACI BÜŞRA KİBAR ZEYNEP BİLGEN ŞEN Cahit Gürsel Bellek OSMAN BULUT
2018 Effect(s) of Long-Term Anaesthesia Induced by Isoflurane,Sevoflurane, Propofol-Fentanyl, Medetomidin-MidozolamKetamineor Xylazine-Ketamine Combinations on the AcutPhase Proteins and Cardiac Troponins Levels in Rabbits
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
NUH KILIÇ LEYLA DİDEM KOZACI BÜŞRA KİBAR ZEYNEP BİLGEN ŞEN Cahit Gürsel BELLEK Osman BULUT
2016 Pectus excavatum in a cat a case report
Veterinární Medicína
RAHİME YAYGINGÜL BÜŞRA KİBAR İBRAHİM SÜNER ALİ BELGE
2016 Köpekte Nadir Görülen Bir Postpartum Dönem Komplikasyonu Vaginal Eviserasyon
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
GÜNEŞ ERDOĞAN EYYÜP HAKAN UÇAR BÜŞRA KİBAR CEVDET PEKER TUĞRA AKKUŞ
2015 Köpeklerde karşılaşılan radius ulna kırığının sağaltımsonuçlarının klinik ve radyolojik değerlendirilmesi
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
İLKER ŞEN MEHMET SAĞLAM BÜŞRA KİBAR
2015 Kedilerde karşılaşılan radius ulna kırığının sağaltım sonuçlarının klinik ve radyolojik değerlendirilmesi
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
İLKER ŞEN MEHMET SAĞLAM BÜŞRA KİBAR
Ulusal Özet bildiri
26.04.2018 Traumatic Diaphragmatic Hernias in Cats: 15 Cases (2016-2017) / II. Veteriner Tıp Acil Yoğun Bakım TuVECCA Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.05.2015 Bir Kızıl Şahin' de (Buteo Rufinus) Pododermatitis olgusu / I. Yaban Hayvanları Kongresi

Ulusal Özet bildiri
05.11.2016 Bir köpekte pektus karinatum olgusu / Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.12.2022 Leismania Tanısı Koyulan Golden Retriever Irkı Bir Köpekte Bı·lateral Lipid Keratopati / 10. ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
28.08.2022 Bir Yavru Kedide Enrofloksasin Uygulamasına Bağlı Retinal Dejenerasyon / 10. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
23.10.2022 Holstein bir buzağıda anorektal ve urogenital agenesis olgusu ve cerrahi tedavisi / 7.Ulusal 3. Uluslararası Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2022 Successful treatment of portosystemic shunt in two dogs / 7th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS)

Uluslararası Özet bildiri
07.03.2022 Ivermectin induced Blindness in a Dog Bir köpekte İvermektin Toksikozuna Bağlı Ani Körlük / 5. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi (ICAEH 2022)

Uluslararası Tam metin bildiri
26.12.2021 Thoraco-Abdominal Stick Iron Foreign Body Penetration in a Dog Bir Köpekte Karşılaşılan Torako-Abdominal Demir Çubuk Penetrasyonu / 8th International Medicine and Health Sciences Researches Congress/ 8. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2021 Successful Treatment of Meibomian Carcinoma in a Cow / 6.Ulusal & 2 Uluslararası Sürü Sağlığı ve Yönetimi E- Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
11.04.2019 Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Küçük Hayvan Kliniğine Getirilen Pediatrik Kedi ve Köpeklerde Karşılaşılan Hastalıkları Genel Değerlendirilmesi 964 Olgu (2014-2018). / KLİVET 2019 Uluslararası VII Bahar Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
06.04.2018 Kedilerde Travmatik Diyafram Fıtkı. 15 Olgu (2016-2017) / İkinci Veteriner Tıp Acil Yoğun Bakım TUVECCA Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.04.2018 Bir Köpekte Akut Travma Sonrası Karşılaşılan Eşzamanlı Dalak ve İdrar Kese Rupturu Olgusu / II. Veteriner Tıp Acil Yoğun Bakım TuVECCA Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.01.2019 Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Büyük Hayvan Kliniğine Getirilen Develerde Karşılaşılan Hastalıkların Genel Değerlendirilmesi: 408 Olgu (2000-2017) / III. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
04.11.2016 Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağasında Penis Prolapsusu / 11. Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği Sürekli Eğitim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
14.10.2018 Kliniğimize Getirilen Buzağılarda Femur Kırıklarının Değerlendirilmesi / I. Uluslararası Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.09.2018 Köpeklerde Kronik Otitis Eksterna: İdentifikasyonu, İzolasyonu ve Sağaltımı (39 olgu) / II Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
03.11.2019 Saanen Keçisi ve Sakız Koyununda Normal Göz Yaşı Miktarı ve Göz İçi Basıncının Değerlendirilmesi / 4. Ulusal Koyun - 1. Uluslararası Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.04.2019 Adnan Menderes Veteriner Fakültesi Cerrahi Küçük Hayvan Kliniğine Getirilen Pediatrik Kedi ve Köpeklerde Karşılaşılan Hastalıkların Genel Değerlendirilmesi: 964 Olgu (2014-2018) / KLİVET 2019 Uluslararası VII. Bahar Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
23.09.2018 Köpeklerde kronik otitis externa: İdentifikasyon, İzolasyon ve Sağaltım (39 olgu) / XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
31.10.2018 Kongenital intestinal atrezili buzağılarda bazı hematolojik parametreler ile serum kardiyak belirteçlerin düzeyinin araştırılması / 5.Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.11.2014 Bir Türk Kangal Köpeğinde Konjenital Krifofarengeal Akalazya Olgusu / XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya

Uluslararası Özet bildiri
21.09.2018 The effects of preanesthetic Sildenafil citrate usage on feto-maternal circulation in pregnant rabbits / ESDAR 2018

Uluslararası Özet bildiri
09.01.2018 Repair of an Oronasal Fistule using rotational flap technique / 2nd International Congress on Advances ın Veterinary Sciences Technics

Uluslararası Özet bildiri
09.01.2018 Eye and ear surgery in camelids / 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST)October 4-8, 2017 Skopje / MACEDONIA

Uluslararası Özet bildiri
09.01.2018 Surgery of the Skin and Adnexal Tissues in Camels / 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST)October 4-8, 2017 Skopje / MACEDONIA, 2017 (Poster).

Uluslararası Özet bildiri
19.12.2017 Presurgical Preparations in Camels. / 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST)October 4-8, 2017 Skopje / MACEDONIA

Uluslararası Özet bildiri
19.12.2017 Repair of an Oronasal Fistule Using Rotational Flap Technique / 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST)October 4-8, 2017 Skopje / MACEDONIA

Uluslararası Özet bildiri
23.10.2017 Surgery of the Skin and Adnexal Tissues in Camels / II International Congress on Advances In Veterinary Sciences and Technics

Ulusal Özet bildiri
15.10.2015 Köpekte Nadir Görülen Bir Postpartum Komplikasyonu Vaginal Evisceration / ULUSAL VETERİNER DOĞUM VE JİNEKOLOJİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
05.06.2015 A Case of Pectus Excavatum in a Cat / 3. Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

2023 Egzotik hayvanlarda genel klinik yaklaşım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Egzotik evcil hayvanlarda anamnez
BOZKAN ZEYNEP, KİBAR KURT BÜŞRA, BİLGEN ZEYNEP
Ankara Nobel Tıp Kitapevleri,BOZKAN Zeynep, BİLGEN Zeynep, KİBAR KURT Büşra
978-625-7564-98-4
2023 Egzotik hayvanlarda genel klinik yaklaşım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Egzotik memelilerde klinik muayene
KİBAR KURT BÜŞRA
Ankara Nobel Tıp Kitapevleri,BOZKAN Zeynep, BİLGEN Zeynep, KİBAR KURT Büşra
978-625-7564-98-4
2022 Kedi ve Köpeklerde Ultrasonografik Tanı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Ultrasonografik Muayene
SARIERLER MURAT, KİBAR KURT BÜŞRA
Türkiye Klinikleri,Ali BUMİN
978-625-401-871-8 Erişim Linki
2022 Kedi ve Köpeklerde Ultrasonografik Tanı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gastrointestinal Sistemin Sistemik Ultrasonografik Muayenesi
SARIERLER MURAT, KİBAR KURT BÜŞRA
Türkiye Klinikleri,Ali BUMİN
978-625-401-871-8 .: ÖN SÖZ Erişim Linki
2021 Radiographic Diagnostic Methods and Interpretation in Cats and Dogs , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kedi ve Köpeklerde Ekstremitelerin Radyografik Muayenesi: Temel Prensipler
SARIERLER MURAT, KİBAR KURT BÜŞRA
Turkiye Klinikleri Veterinary Sciences-Surgery,Topal Ayşe, Gül Satar Nihal Yaşar, Çeçen Ayalp Göksen
978-625-401-294-5 Erişim Linki
2021 Gastrointestinal Diseases in Cats And Dogs , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kedi ve Köpeklerde Gastrointestinal Hastalıklarda Laparoskopik Girişimler
SARIERLER MURAT, KİBAR KURT BÜŞRA
Turkiye Klinikleri Veterinary Sciences-Surgery,Gökçe Perran A.
978-625-401-341-6 Erişim Linki
2020 Köpeklerde TotalKalça Artroplastisi ve Uygulama Prensipleri , Bilimsel Kitap , Tümü,
ŞEN İLKER, KİBAR KURT BÜŞRA
Medisan,
978-975-7774-87-7