Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

hikmet.menguaslan adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
HİKMET MENGÜASLAN

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 What Does “Big Data” Tell? A Network Analysis Approach to The Justice and Development Party’s Role Performance in The Middle East Between 2015 And 2020
Journal of Liberty and International Affairs, Institute for Research and European Studies - Bitola

2022 Pandemi ve Düzensiz Göç: Avrupa Birliği Düzensiz Göç Politikasının Türkiye ve Libya Mutabakatları Bağlamında Eleştirel Bir Analizi
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi

2022 Arap İsyanları Sonrası Suriye’nin Sosyo-politik Dönüşümüne Eşitsiz ve Bileşik Kalkınmacı Bir Yaklaşım: “Savaş Ekonomisi” ve “Yeniden İnşa” Süreçlerinde Uluslararası ve Yerel Dinamiklerin Etkileşimi
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

2022 Turkish and Libyan Refugee Deals: A Critical Analysis of the European Union's Securitarian Irregular Migration Policy
Journal of Liberty and International Affairs, Institute for Research and European Studies - Bitola

2020 A Historical Sociology Perspective on the Legacy of State Formation and Dynamics of Arab Revolts in Libya: From Elusive Authority of Qadhafi to Masses Craving for Democracy
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi
ALİ BİLGENOĞLU HİKMET MENGÜASLAN
2018 Yom Kippur’dan İkinci Lübnan Savaşı’na:İsrail’de Devlet-Toplum İlişkisi ve Savaş’a Bakış
YENİ FİKİR
HİKMET MENGÜASLAN
Uluslararası Özet bildiri
01.12.2014 The congruity between theory and practice in the context of human security for the European Union / Second International Conference on Human Security: Twenty Years of Human Security Y20HS

Uluslararası Özet bildiri
15.01.2022 Kaddafi Sonrası Libya’da Sosyo-Politik Dönüşümün Eşitsiz ve Bileşik Kalkınmacı Bir Analizi: “Devletsiz Toplumda” Devlet İnşası Sürecinin Uluslararası ve Yerel Dinamikleri / I. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.12.2021 Covid Sürecinde Avrupa Birliği Göç Politikalarının Sürdürülebilirliği: TR-AB Mutabakatının Aşındırıcı Sonuçları / V. MÜLKİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ ULUSLARARASI SİSTEMİN YENİ KRİZİ: COVID-19 PANDEMİSİ

Uluslararası Özet bildiri
Uneven and Combined Development and Regional Socio-political Transformations: A Comparative Analysis of Syria and Libya / International Studies Association 2021 Globalization, Regionalism and Nationalism: Contending Forces in World Politics

Uluslararası Özet bildiri
09.02.2018 Conflicting Roles of Turkey in the Middle East: Foreign Policy of Justice and Development Party and the Arab Spring / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
09.02.2018 Evaluating Ibn Khaldun’s Philosophy with Positivist Epistemology: Making Out or Loose Interpretation / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
25.10.2017 Sectarianism or Power Balancing: Saudi-Iran Rivalry Through Bahrain Intervention / Interaction of Social, Cultural, Economic and Political Values in Afro-Eurasian Countries

Uluslararası Özet bildiri
14.12.2017 A Social Challenge to the Elusive “Soviet Hegemony” in the Eastern Europe: The Prague Spring / The 100th Anniversary of the October Revolution: The Soviet Union, the Cold War and the International System

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2017 Modernleşmenin Getirdiği Tepki mi? Kuleli Vakası Üzerine Bir Değerlendirme / 27 Mayıs 1960’dan 15 Temmuz 2016’ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu Ve Millet Egemenliği Kültürü Uluslararası Sempozyumu

2023 The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),State Legitimacy
MENGÜASLAN HİKMET
Palgrave Macmillan Cham,Scott N. Romaniuk, Péter N. Marton
978-3-319-74318-9
2021 Eleştirel Uluslararası Politik Ekonomi: Bölgesel Dinamikler Cilt II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Suriye’nin Sosyopolitik Dönüşümün Eşitsiz ve Birleşik Gelişmeci Bir Değerlendirmesi: “Askeri-Ticari Kompleksin” Politik Ekonomisi
MENGÜASLAN HİKMET
Nika Yayınevi,Yalvaç, Faruk; Erçandırlı, Yelda
978-625-7653-32-9
2021 Çağdaş Balkan Siyaseti: Devletler, Halklar, Parçalanma ve Bütünleşme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Arnavutluk Cumhuriyeti
MENGÜASLAN HİKMET
Seçkin Yayıncılık,Arman, Murat Necip; Mandacı, Nazif
9789750267697
2018 Recent Researches on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Conflicting Roles of Turkey in the Middle East: Foreign Policy of Justice and Development Party and the Arab Spring
BOZDAĞLIOĞLU YÜCEL,MENGÜASLAN HİKMET
Jagiellonian University Institute of Public Affairs,Dorczak, R. Arslan, H. Musialik, R.
978 - 83 - 65688 - 37 - 8 Erişim Linki
2018 Research and Development on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Appraising Ibn Khaldun’s Philosophy with Positivist Epistemology: Making Sense or Loose Interpretation
MENGÜASLAN HİKMET
Jagiellonian University Institute of Public Affairs,Dorczak, Roman; Lenart-Gansiniec, Regina; Ruggiero, Christian; Icbay, Mehmet Ali
978 - 83 - 65688 - 33 – 0 Erişim Linki
2017 Research and Development on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Lonely Hegemon: the Rise and Fall of Turkey’s Hegemonic Ambitions during AKP era
BOZDAĞLIOĞLU YÜCEL,MENGÜASLAN HİKMET
E-BWN,Rasim Yilmaz, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan
978-1-4614-7137-0 Erişim Linki
2015 Avrupa Birliği nin Dış İlişkileri Bölgesel Politikalar Bölgeler ve Uluslararası Aktörler ile İlişkiler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Avrupa Komşuluk Politikası Çerçevesinde Ukrayna Krizi
ARMAN MURAT NECİP,MENGÜASLAN HİKMET
Nobel Akademik Yayıncılık,Yıldız, Uğur Burç
9786053200369
2015 Twenty Years of Human Security: Theoretical Foundations and Practical Applications , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Congruity between Theory and Practice in the context of Human Security for the European Union
ARMAN MURAT NECİP,MENGÜASLAN HİKMET
University of Belgrade-Faculty of Security Studies and Institut Français de Geopolitique- Universite Paris 8,Dordevic, Ivıcai; Glamotchak, Marina; Stanarevic, Svetlana; Gacic, Jasmina
978-86-84069-94-0