Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

hakan.ozturk adu.edu.tr

Arş.Gör.
Hakan Öztürk

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Biyoistatistik Anabilim Dalı

CV (PDF)


2001-2006 Lisans Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
2006-2009 Yüksek Lisans Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
2014-2016 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik (Yl) (Tezli)
2016-2022 Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik (Dr) (Tıp)
İngilizce 2009 Güz ÜDS 80.000