Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

alisisman adu.edu.tr

Arş.Gör.
Ali Şişman

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 A Comparison of Curettage Only and Curettage with Electrocautery After Partial Matrixectomy for Ingrowing Toenail
Journal of Contemporary Medicine

2023 Comparison of intramedullary nail and plate osteosynthesis in humerus surgical neck fracture
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery

2023 Comparison of intramedullary nailing and plate fixation in the surgical treatment of isolated fractures of the distal two-thirds of ulna diaphysis
Joint Diseases and Related Surgery

2023 The role of intravenous tranexamic acid for blood loss in total hip arthroplasty secondary to femoral neck fracture
Journal of Health Sciences and Medicine

2023 Is Fixation Necessary in Posterior Malleolus Fractures Accompanying Tibial Diaphyseal Fractures Treated with Intramedullary Nails?
Cerrahpaşa Medical Journal

2023 Comparison of the cast and volar locking plate in the treatment of intra-articular distal radius fractures in elderly patients over 75 years of age
Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma

2023 Functional results of deltoid split minimally invasive osteosynthesis for neer type 3 proximal humerus fractures
Journal of Health Sciences and Medicine

2022 A simple minimally invasive technique providing anterior and medial reduction in intertrochanteric femur fractures: a case-control study
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery

2022 Is There a Chance to Treat Modified Gartland Type IIB Pediatric Supracondylar Humerus Fractures With Closed Reduction and Casting?
Journal of Pediatric Orthopaedics

2022 Risk factors for cut-out in intertrochanteric fractures treated with proximal femoral nail of double proximal screw design
Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma

2022 Evaluation of Early and Late Period Arthroplasty Results in the Treatment of Incomplex Acetabular Fractures with Coxarthrosis
Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi Tip Fakultesi Dergisi

2022 Long-term Results of Hook Plate Technique in Acromioclavicular Joint Dislocations
Meandros Medical and Dental Journal

2021 Comparison of proximal femoral nail and hemiarthroplasty outcomes in elderly (over 80 years old) patients with intertrochanteric fractures
Archives of Clinical and Experimental Medicine

2021 Are there any Differences between the Shoulder-Arm Sling and Figure-of-Eight Bandage in the Conservative Treatment of Paediatric Clavicle Fractures?
Journal of Children's Orthopaedics

2020 Diyabetik ayak enfeksiyonları
Totbid Dergisi

2018 Cerrahi kanal dekompresyonu gerekli mi? Ne zaman ve nasıl?
Totbid Dergisi

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2021 A Rare Case of Valgus Slipped Capital Femoral Epiphysis / 1. International Emergency Medicine Congress

Ulusal Özet bildiri
04.11.2018 Asetabulum Kırıklarında Erken ve Geç Artroplasti Sonuçları / 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
04.11.2018 Pediatrik Klavikula Kırıklarında Uygulanan Omuz Kol Askısı ile Sekiz Bandajın Karşılaştırılması / 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.10.2016 Spinal Füzyon Sonrası Nadir Görülen Pnömosefali Olgusu '' Vaka Sunumu'' / 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
25.05.2023 Distal Humerus Eklem Dışı Kırıklarında Lateral Kilitli Plak ile İntramedüller İçten Kilitli Çivi Osteosentezinin Klinik ve Radyolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması / 18. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.05.2023 Çocuk Weiss Tip 2 Lateral Kondil Kırıklarında Açık Redüksiyon ve İnternal Fiksasyon İle Kapalı Redüksiyon ve İnternal Fiksasyon Yöntemlerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması / 7. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2023 Erişkin Ön Kol Kırıklarında İnterosseöz Membrandaki Değişikliğin Yeni Bir Radyolojik Yöntemle Değerlendirilmesi. Fonksiyonel Sonuçları Etkiler mi? / Kemik Eklem 2023 Kongresi

Ulusal Özet bildiri
25.11.2022 Ankilozan Spondilitli Hastalarda Total Kalça Replasmanı, Uzun Dönem Klinik ve Radyolojik Sonuçları / 11. Uluslararası Tıp Ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi

Ulusal Özet bildiri
17.12.2022 Ayak ve Ayak Bileği Yaralanmalarının Tanı Aşamasında Uygulanan Shelty Testi ve Ottawa Ayak Bileği Kurallarının Klinik Başarısının Karşılaştırılması / 10. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.11.2022 Comparison of circular cast and splint methods in the treatment of torus fracture / 2. International Congress on Emergency Medicine

Ulusal Özet bildiri
30.10.2022 65 yaş üzeri priform fossaya uzanmayan subtrokanterik kırıkların tedavisinde kısa ve uzun PFNA uygulamasının karşılaştırmalı sonuçları / 31. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.10.2022 Geriatrik Femur Distal Periprostetik Kırıklarında Açık Redüksiyon ve İnternal Fiksasyon Sonuçları / Kemik Eklem 2022 Kongresi

Ulusal Özet bildiri
02.04.2022 Diz patolojilerinde MR raporları ile artroskopi uyumu / 9. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması

Ulusal Özet bildiri
14.11.2021 Omuz patolojilerinde MR raporları ne kadar güvenilir? Artroskopi ile rapor korelasyonu / 30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2021 Results of closed reduction and cast treatment of pediatric type 2A supracondylar humerus fractu-res in the emergency department / 1. International Emergency Medicine Congress

2022 Primer Total Kalça Artroplastisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TKA'de Gelecek Perspektifi
ŞAVK ŞEVKİ ÖNER, ŞİŞMAN ALİ
Bayt Yayıncılık,Ahmet Mümtaz Alpaslan, Bülent Atilla, Osman Tecimel, Kerem Başarır
978-605-80595-6-6
2022 Temel Ortopedik Travma Başvuru Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Epifiz Yaralanmalarının Tanı ve Sınıflaması
BENG KUBİLAY, ŞİŞMAN ALİ
Karınca Yayıncılık,Bülent Dağlar, Erman Ceyhan
978-605-67864-4-0
2022 Temel Ortopedik Travma Başvuru Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Talus Kırıkları
ŞAVK ŞEVKİ ÖNER, ŞİŞMAN ALİ
Karınca Yayıncılık,Bülent Dağlar, Erman Ceyhan
978-605-67864-4-0
2020 Ayak ve Ayak Bileği Ağrıları Tanı ve Tedavisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Serebral Palside Ayak ve Ayak Bileği Sorunları, Cerrahi Endikasyon ve Tedavisi
ÇULLU EMRE, ŞİŞMAN ALİ
Türkiye Klinikleri,Lale Cerrahoğlu
978-625-401-144-3