Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

goknil.alkan adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Göknil Alkan Demetoğlu

Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Effect of Vent Hole and Cement Type on Fracture Resistance of CAD-CAM Monolithic Zirconia Crowns
Wiley

2020 Investigation of Alexithymia, Anxiety and Loneliness State in Bruxism Patients
Meandros Medical and Dental Journal

2016 Management of Temporomandibular Joint Dislocation in a Bisphosphonate -Medicated Patient
Austin Journal of Radiology
GÖKHAN ÖZKAN UMUT DEMETOĞLU GÖKNİL ALKAN DEMETOĞLU HASAN ONUR ŞİMŞEK
2013 Do Blood Contamination and Various Haemostatic Agents Affect Microtensile Bond Strength of Dual Cured Resin Cement to Dentin
journal of appl oral science
KEREM KILIÇ SOLEY ARSLAN GÖKNİL ALKAN DEMETOĞLU GÖKMEN ZARARSIZ BÜLENT KESİM
Uluslararası Özet bildiri
28.11.2021 4-YEAR FOLLOW-UP OF MENTALLLY RETARDED PATIENTS USING REMOVABLE PARTIAL DENTURES / INTERNATIONAL DENTISTRY & HEALTH CONGRESS IDU-DENT 2020

Uluslararası Özet bildiri
08.10.2020 YERLEŞTİRME BASINCININ REZİN SİMANLA SİMANTE EDİLEN TAM SERAMİK RESTORASYONLARIN MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ / 1. ULUSLARARASI DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
17.10.2018 Travma Sonrası 21 Numaralı Dişini Kaybetmiş Olan Hastanın Multidisipliner Tedavisi: Bir Olgu Sunumu / 16. Uluslarası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
16.05.2016 Obturator Precion Attachment For Palatina Defected Paitient. / 21st. Congress of Bass

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2016 Uzun Süre Kullanılmış Total Protezin Rehabilitasyonu : Olgu Sunumu / TDB 22. Uluslararası DişHekimligi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
HAREKETLİ PROTEZ KULLANAN HASTALARDA KULLANIM VE HİJYEN ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ / 2nd INTERNATIONAL MEANDROS DENTAL CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
FARKLI RENKLENDİRME VE TEMİZLEME SOLÜSYONLARININ YAPAY DİŞLERİN RENKLENMESİNE ETKİSİ / 2nd INTERNATIONAL MEANDROS DENTAL CONGRESS

Uluslararası Tam metin bildiri
Peri-implant Marjinal Kemiğin 4 Yıl İçindeki Değişimi / 26.Uluslararası İzmir Diş Hekimleri Odası Kongresi ve Sergisi

Ulusal 
bruksizmli bireylerde aleksitimi, kaygı ve yalnızlık durumlarının belirlenmesi / meandros dental congress

Uluslararası Özet bildiri
All ceramic restorations: case reports / 19 th International Congress of Esthetic Dentistry

Uluslararası Poster
02.10.2015 ALL CERAMİC RESTORATIONS A CASE REPORT / 19TH INTERNATIONAL CONGRESS OF ESTHETIC DENTISRY

Uluslararası Poster
Yerleştirme Basıncının Rezin Simanla Simante Edilen Tam Seramik Restorasyonların Makaslama Direnci Üzerine Etkisi / 1. Uluslar arası Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kongresi,

Uluslararası Poster
10.05.2011 Anterior Maxillary Tooth Loss in a 12 year old Girl / Congress of the Balkan Stomatological Society

Uluslararası Tam metin bildiri
ALL CERAMIC RESTORATIONS CASE REPORT / ULUSLARARASI 19. ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ