Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

fatih.birtekocak adu.edu.tr

Arş.Gör.
Fatih Birtekocak

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Metformin Alleviates Doxorubicin-induced Liver Injury in Rats via Reducing Oxidative Stress, inflammation and Excessive Cell Death
Galenos Yayinevi

2022 The importance of laboratory parameters in predicting the severity of coronavirus disease-19 cases
Department of Chemistry and Biochemistry, Al-Nahrain University

2021 TRAIL Conjugated Silver Nanoparticle Synthesis, Characterization and Therapeutic Effects on HT-29 Colon Cancer Cells
Iranian journal of pharmaceutical research

2020 FACTORS AFFECTING FRAILTY SYNDROME IN ELDERLY CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE PATIENTS AND ITS RELATIONSHIP WITH SYSTEMIC INFLAMMATION
The Turkish Journal of Geriatrics
burcu talay mustafaoğlu ŞULE TAŞ GÜLEN FATİH BİRTEKOCAK ASLIHAN BÜYÜKÖZTÜRK KARUL FİSUN KARADAĞ
2019 Green synthesis of silver nanoparticles via Cynara scolymus leaf extracts: The characterization, anticancer potential with photodynamic therapy in MCF7 cells
PLOS ONE
ÖMER ERDOĞAN MÜRÜVVET ABBAK GÜLEN MELİKE DEMİRBOLAT FATİH BİRTEKOCAK MEHRAN AKSEL SALİH PAŞA ÖZGE ÇEVİK
2019 Enginar Yaprağı Sulu Ekstraktı Kullanılarak Çinko Oksit Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi, Karakterizasyonu, Anti-Bakteriyel ve Sitotoksik Etkileri
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi
ÖMER ERDOĞAN FATİH BİRTEKOCAK ERMAN ORYAŞIN MÜRÜVVET ABBAK GÜLEN MELİKE DEMİRBOLAT SALİH PAŞA ÖZGE ÇEVİK
2017 THE RELATIONSHIP BETWEEN SERUM TARC, TSLP ANDPOSTN LEVELS AND CHILDHOOD ATOPIC DERMATITIS
Clinical Laboratory
PINAR UYSAL FATİH BİRTEKOCAK ASLIHAN BÜYÜKÖZTÜRK KARUL
2016 The relationship between serum TSLP and TARC levels with the severity of atopic dermatitis in infants
Journal of Dr Behcet Uz Children s Hospital
FATİH BİRTEKOCAK PINAR UYSAL ASLIHAN BÜYÜKÖZTÜRK KARUL
Uluslararası Özet bildiri
İnternal ve eksternal kalite kontrol sonuçlarına ait standart sapma indekslerinin ({z skoru}) değerlendirmesi / Uluslararası Katılımlı XVI. Klinik Biyokimya Kongresi ve IATDMCT Regional Meeting