Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

halise.cinar adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Halise Çinar

Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü
İlk Ve Acil Yardım Pr.

CV (PDF)


2023 Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapsamında Destek Personelin Hazır Oluşluğunun Artırılması
Afet ve Risk Dergisi

2022 Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Etik Durum Değerlendirmesi
Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Etik Durum Değerlendirmesi

2022 Sezaryen Sonrası Ağrı, Bulantı-Kusma, Abdominal Şişkinlik ve Anksiyetenin Yönetiminde Aromaterapinin Etkinliği: Sistematik Derleme ve Meta-Analiz
Mersin Universitesi Tip Fakultesi Lokman Hekim Tip Tarihi ve Folklorik Tip Dergisi

2022 The Effectiveness of Using Telemedicine to Follow-up Breast Cancer During the Covid-19 Pandemic: A Scoping Review
TURKISH JOURNAL of ONCOLOGY

2018 The effects of progressive relaxation method on the patients applied total knee arthroplasty
Medical Science and Discovery
HALİSE ÇİNAR RAHŞAN ÇAM
2017 A new system for nursing specialisation: the thoughts and opinions of nurses
Journal of Research in Nursing
DERYA ADIBELLİ GÖKÇE SİBEL TURAN HALİSE ÇİNAR
2016 Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Faktörler
Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi

Uluslararası Tam metin bildiri
24.02.2022 Hemşirelik Mesleğinin Gelişen Rolü; Hasta Savunuculuğu / 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi-2022

Uluslararası Özet bildiri
24.02.2022 Hemşirelerin Resüsitasyon Sırasında Aile Varlığına İlişkin Düşüncüleri ve Etkileyen Faktörler / 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi-2022

Uluslararası Özet bildiri
24.02.2022 Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü ve Etkileyen Faktörler / 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi-2022

Uluslararası Özet bildiri
07.05.2017 The Effects of Progressive Relaxation Method on the Patients Applied Total Knee Arthroplasty / 8th EORNA CONGRESS

Uluslararası Tam metin bildiri
29.05.2018 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Yapma Durumları / 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 Obezitenin Popüler Tedavisi Bariatrik Cerrahi / 1 st International Health Sciences and Life Congress

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 Ameliyat Sonrası Pulmoner Komplikasyonların Önlenmesinde Hemşire’xxnin Rolü / 1 st International Health Sciences and Life Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
29.05.2018 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Yapma Durumları / 1 st International Health Sciences and Life Congress

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 Diyabete Bağlı Gelişen Ayak Enfeksiyonlarında Hasta Eğitiminin Önemi / 1 st International Health Sciencesand Life Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
29.05.2018 Total Diz Replasmanında Telerehabilitasyon / 1 st International Health Sciences and Life Congress

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 Kanseri Önleme ve Tedavi Etmede Egzersiz / 1 st International Health Sciences and Life Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
29.05.2018 Osteoartrit İle Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişki / 1 st International Health Sciences and Life Congress

Uluslararası Özet bildiri
04.05.2017 Preoperative Nutritional Evaluation of Older Patients / 8 th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA)

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Yaşlı Hastaların Ameliyat Öncesi Dönemde Beslenme durumlarının değerlendirilmesinde Kullanılan iki ölçeğin Karşılaştırılması / I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 osteoartritli hastalarda ağrı, fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki / ı. uluslararası sağlık bilimleri kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2017 THE INVESTIGATION OF THE NURSES’ IDEAS WHO WORK IN INTENSIVECARE CLINICS RELATED TO NOISE / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA).

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2017 THE EFFECTS OF PROGRESSIVE RELAXATION METHOD ON THEPATIENTS APPLIED TOTAL KNEE REPLACEMENT / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA).

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2017 THE INVESTIGATION OF SURGICAL SERVICE NURSES / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA).

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2017 PREOPERATIVE NUTRITIONAL EVALUATION OF OLDER PATIENTS / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA).

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Yaşlı Hstaların ameliyat Öncesi Dönemde Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesinde Kullanılan İki Ölçeğin Karşılaştırılması / I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Etik Durum Değerlendirmesi / I. Uluslararası sağlık bilimleri kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Mesleki Eğitimde Etkinlik, Uygulama Alanlarında Etkinlik, Nitelikli Sağlık Personeli / I. uluslararası sağlık bilimleri kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.12.2017 Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Faktörler / 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Poster
Hemşirelik öğrencilerinin internet bağımlılığı ve ilişkili faktörler / 14. Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi

2022 Sağlık Bilimleri alanında Yeni Trendler I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cerrahi Hastalarında Uygulanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
GEZER NURDAN, ÇİNAR HALİSE
Duvar Yayınları,Atik Dilek
978-625-8261-61-5 Erişim Linki
2022 Evde Hasta Bakım İlke ve Uygulamalar II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sindirim Sistem Cerrahisi Hastalıkları ve Bakımı
ÇİNAR HALİSE
Akademisyen Kitabevi,Öztürk Nazan, Balmumcu Ayça, Ersungur Ecem
978-625-8259-96-4
2022 Evde Hasta Bakım İlke ve Uygulamalar II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hasta Bakımı
ÇİNAR HALİSE
Akademisyen Kitabevi,Öztürk Nazan, Balmumcu Ayça, Ersungur Ecem
978-625-8259-96-4
2021 Evde Hasta Bakımı İlke ve Uygulamaları - I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yara İyileşmesinde Tedavi ve Bakım İlkeleri
ÇİNAR HALİSE
Akademisyen Kitabevi,Öztürk Nazan, Balmumcu Ayça, Ersungur Ecem
978-625-8037-71-5
2021 Evde Hasta Bakımı İlke ve Uygulamaları - I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yara İyileşmesi
ÇİNAR HALİSE
Akademisyen Kitabevi,Öztürk Nazan, Balmumcu Ayça, Ersungur Ecem
978-625-8037-71-5
2021 RESEARCH ADVANCEMENTS IN HEALTH SCIENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nursing Care in Heart-Lung Transplantation
GEZER NURDAN, ÇİNAR HALİSE
ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS,Plamen Milchev CHERNOPOLSKI Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA Bilal AK
978-954-07-5201-3 Erişim Linki
2021 Halk Sağlığında Güncel Derlemeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üniversite Öğrencileri İle Sağlık Personellerinin Mesleki Bilgi ve Beceri Eğitimine Yönelik Görüşleri
GERÇEK ÖTER EMİNE, SAÇAN SELVİNAZ, YILDIZ HATİCE, YÜCEYILMAZ HİLAL, ÇİNAR HALİSE, ÖZTÜRK NAZAN, BALMUMCU AYÇA, DOĞAN PEKİNCE GÜLFER, TURAN GÖKÇE SİBEL
Akademisyen Yayınevi,TANIR FERDİ
9786257354967 Erişim Linki
2019 HEALTH SCIENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE EFFECT OF THE LEARNING TYPE ON THE BASIC AND ADVANCED LIFESUPPORT EDUCATION GIVEN TO FIRST AND EMERGENCY AID PROGRAM STUDENTS
GERÇEK EMİNE,ŞAKİROĞLU MEHMET,DOĞAN PEKİNCE GÜLFER,ÇİNAR HALİSE,ÖZTÜRK NAZAN,BALMUMCU AYÇA,YÜCEYILMAZ HİLAL,TURAN GÖKÇE SİBEL,ERSUNGUR ECEM,TEK ERDAL
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,TUNCAY ÖZGÜNEN
978-605-258-625-9
2019 Health Sciences II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Effect Of The Learning Type On The Basic And Advanced Life Support Education Given To First And Emergency Aid Program Students
GERÇEK EMİNE,ŞAKİROĞLU MEHMET,DOĞAN PEKİNCE GÜLFER,ÇİNAR HALİSE,ÖZTÜRK NAZAN,BALMUMCU AYÇA,YÜCEYILMAZ HİLAL,TURAN GÖKÇE SİBEL,Tek Erdal,ERSUNGUR ECEM
Akademisyen Kitapevi A.Ş.,Tuncay Özgünen
978-605-258-625-9
2018 Hastane Öncesi Travmalı Hasta Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Geriatri Travmalı Hastaya Acil Yaklaşım
ÇİNAR HALİSE
Kongre Kitabevi,Çelebi İsmet
978-60582076-7-7