Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Yrd.Doç.Dr.
SEVİL OLĞUN

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları Anabilim DalıHakemli , ADIBELLİ DERYA,OLĞUN SEVİL,TURAN GÖKÇE SİBEL , Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler,Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi,,2017
Hakemli , OLĞUN SEVİL,KAPTAN GÜLTEN,BÜYÜKÜNAL SERKAN KEMAL , Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastaların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi,Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi,7,2017
Hakemli , DEMİRAY AYŞE,OLĞUN SEVİL,EŞER İSMET , Erkek Hemşirelerde Bakım Alan Hastaların Erkek Hemşirelere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi,Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi,11,2013
Hakemli , OLĞUN SEVİL,DEMİRAY AYŞE,EŞER İSMET,Khorshid Leyla , Çocuklarda Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Flebit ve İnfiltrasyon gelişme Durumu,Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi,8,2014
Hakemli , OLĞUN SEVİL,Khorshid Leyla,EŞER İSMET , Hemşirelerde Kesici-Delici Alet Yaralanması Sıklığının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi,Ege Üniversitesi Hemşirelik fakültesi Dergisi,5,2014
Hakemli , OLĞUN SEVİL , Konstipasyon Yönetiminde Abdominal Masaj Uygulaması,Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi,,2016
Hakemli , ADIBELLİ DERYA,OLĞUN SEVİL , Knowledge Attitude and Behavior of Health College StudentsRelated to Drug Abuse,Ulutas Med J,,2016
Hakemli , ADIBELLİ DERYA,OLĞUN SEVİL , Aile İçinde Yaşanan Şiddet Çocuğu Nasıl Etkiler,Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi,,2016
Uluslararası
Özet bildiri
OLĞUN SEVİL,KAPTAN GÜLTEN
Çalışan Hemşirelerde Motivasyon ve Önemi
1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
Uluslararası
Özet bildiri
OLĞUN SEVİL,ADIBELLİ DERYA
Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler
1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
Uluslararası
Özet bildiri
OLĞUN SEVİL
Effect of nursing ethics course on ethical desicion making status of students
3rd Euro Nursing & Medicare Summit
Ulusal
Özet bildiri
OLĞUN SEVİL,Khorshid Leyla,EŞER İSMET
Hemşirelerde Kesici-Delici Alet Yaralanması Sıklığının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
29.05.2014
Ulusal
Özet bildiri
OLĞUN SEVİL,EŞER İSMET
Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Abdominal Masajın Kronik Konstipasyona ve Konstipasyon Yaşam Kalitesine Etkisi
Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi
29.05.2015
Ulusal
Özet bildiri
ADIBELLİ DERYA,OLĞUN SEVİL,TURAN GÖKÇE SİBEL
Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler
III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu
Ulusal
Özet bildiri
OLĞUN SEVİL
Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Abdominal Masajın Kronik Konstipasyona ve Yaşam Kalitesine Etkisi
HEMŞİRELİKTE TAMAMLAYICI VE BÜTÜNLEŞTİRİCİ BAKIM UYGULAMALARI SEMPOZYUMU
Ulusal
Özet bildiri
OLĞUN SEVİL,ADIBELLİ DERYA
Hasta Yakınlarının Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete İlişkin Görüşleri
15. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Uluslararası
Özet bildiri
ADIBELLİ DERYA,OLĞUN SEVİL
Aile içinde yaşanan şiddet çocuğu nasıl etkiler
1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
04.06.2015
Uluslararası
Özet bildiri
AKBIYIK AYŞE,OLĞUN SEVİL
Evde Bakım Hizmeti Sunulan Hastalarda Bası Yaraları ve MikrobiyalKolonizasyon
3. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi
Uluslararası
Özet bildiri
ALAN NURTEN,OLĞUN SEVİL
Evde Bakılan Yaşlı Hastalarda İlaç kullanımına İlişkin Sorunlar ve Akılcı İlaç Kullanımı
3. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi
Uluslararası
Özet bildiri
OLĞUN SEVİL,İNCE SERPİL
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Uyku Sorunları ve Hemşirelik Yönetimi
3. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi
Uluslararası
Özet bildiri
YILDIRIM BELGİN,OLĞUN SEVİL
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
3. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi
Uluslararası
Özet bildiri
OLĞUN SEVİL,YILDIRIM BELGİN
Yaşlı Bakımı ve Evde Hasta Bakımı Programı Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Programa İlişkin Görüş ve Beklentileri
3. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi
Geriatriye Çok Yönlü Bakış , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yaşlı Sağlığının Değerlendirilmesi,OLĞUN SEVİL,,Nobel Tıp Kitabevleri2017,9786053352594
Geriatrik Bakım İlkeleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yaşlıda Sıcak ve Soğuk Uygulamalar,OLĞUN SEVİL,Gülten Kaptan,Nobel Tıp Kitabevleri2013,