Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

derya.gul adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
DERYA GÜL ÖZTÜRK

Söke İşletme Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Üretkenlik karşıtı iş davranışları: Yargıtay kararları çerçevesinde bir değerlendirme
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2020 Bir işten çıkarma sebebi olarak sosyal medya: Örnek olay çalışması
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
FATMA ZEHRA YILDIZ DERYA GÜL ÖZTÜRK
2019 Örgüt ikliminin yenilik performansı üzerine etkisi: Medikal sanayi sektöründe bir araştırma
Akademik Hassasiyetler
DERYA GÜL ÖZTÜRK
2019 İbn Haldun’un Emek Anlayışı: Marx ile Karşılaştırmalı bir İnceleme
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi
CEMAL İYEM FATMA ZEHRA YILDIZ DERYA GÜL ÖZTÜRK
2018 Clustering and Clustering Potential in TR 32 Regions Province
International Journal of Academic Research Accounting, Finance and Management Sciences
CEMAL İYEM DERYA GÜL FATMA ZEHRA YILDIZ
2016 Determination of the most charismatic leader using Analytic hierarchy process and Fuzzy TOPSIS : An application in Turkey
International Business Research
DERYA GÜL AHMET SERHAT ULUDAĞ
Uluslararası Özet bildiri
17.10.2017 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarının Spor Turizmi Açısından Değerlendirilmesi / DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2018 Yenilik Performansının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi / IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2018 Kümelenme ve TR 32 Bölgesi İllerinde Kümelenme Potansiyeli / IV. International Caucasus - Central Asia Froeing Trade and Logistics Congress

Uluslararası Özet bildiri
Sürmenajın işin Nitelikleri ve Çalışanların Sosyoekonomik Statüsüyle İlişkisi Üzerine Meteanalizi / International congress of Political, Economic and Financial Analysis PEFA 2018

Uluslararası Özet bildiri
Düzgün İş Kavramının Bilgi Ekonomisi Bağlamında Değerlendirilmesi / International Congress of Political, Economic and Financial Analysis PEFA 2018

Uluslararası Tam metin bildiri
15.11.2018 Türkiye ve TRACECA Programına Üye Ülkelerin Dış Ticaretinin İstihdam Açısından Değerlendirilmesi / UKODLK 2018

2023 Örgütsel Check-up , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Etik dışı davranışlar
GÜL ÖZTÜRK DERYA
Gazi Kitabevi,ZENGİN, Yunus; MOÇ, Turhan
978-625-365-175-6
2023 Modern Dünyanın Liderlik Teorileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Spiritüel Liderlik
GÜL ÖZTÜRK DERYA
Gazi Kitabevi,OĞUZHAN, Yavuz Sezer; ARIBAŞ, Nihan
978-625-365-135-0
2022 Modern Liderlik Türleri ve Örgütsel İletişim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Örgütsel iletişim teorileri
GÜL ÖZTÜRK DERYA
Anı Yayıncılık,AYAZ, Sezer; BAYRAM, Vildan
978-605-170-831-7
2022 YENİ KURUMSAL KURAM Sosyal Bilimlerin Yeni Evrensel Dili , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kurumsal Değişim
GÜL ÖZTÜRK DERYA
Nobel Akademik Yayıncılık,TAŞTAN, Kürşat; TAŞTAN Nalan
978-625-427-440-4
2021 Uzaktan Çalışmada Yönetsel Konular , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Uzaktan çalışmada kontrol, denetim ve gözetim
GÜL ÖZTÜRK DERYA
Gazi Kitabevi,ÇAKMAK, Ahmet Ferda; BÜYÜKYILMAZ, Ozan
978-625-8443-72-1
2021 ACADEMIC TURKISH WORLD STUDIES: TOURISM, CULTURE, ART AND ARCHITECTURE , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Crisis Management during the Covid- 19 Pandemic
GÜL ÖZTÜRK DERYA, ÖZBALCI AHMET ALP
PETER LANG,TÜRKMEN, FATİH
978-3-631-85346-7 Erişim Linki
2020 Challenges and opportunities in the pathway of development: Case of Turkey , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Decent work and gender equality in the context of sustainable development: Evaluation of Turkey
GÜL ÖZTÜRK DERYA
PETER LANG,H.Işıl Alkan, Kübra Önder
978-3-631-81826-8
2019 Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bilgi Yönetimi
SEBETCİ ÖZEL,GÜREL DÖNÜK GİZEM,GÜL ÖZTÜRK DERYA,GÜLER ERKAN,HANAYLI MEHMET CAN,GÜNAY MUSTAFA BURAK,GAYRET PINAR,YÜKSEL FİSUN,DİLEK AYLİN
KODLAB,ÖZEL SEBETCİ
978-605-2118-22-1