Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gozde.sayin adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
GÖZDE SAYIN KARAKAŞ

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2009-2013 Lisans Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
2013-2020 Bütünleşik Doktora Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji (Dr)
İngilizce 2017 Bahar YÖKDİL 86.250
Fransızca 2012 Bahar DELF B2
İngilizce 2013 Bahar YDS 71.25000