Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

sadullah.celik adu.edu.tr

Doç.Dr.
Sadullah Çelik

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü
Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 High-frequency words have higher frequencies in Turkish social sciences article
Quality & Quantity volume

2023 Markaların, Reklam Filmlerinde Kullandıkları Kelimelerin, Satışların Artmasına Olan Etkilerinin Metin Madenciliği ile İncelenmesi: Coca-Cola Örneği
Eurasian Journal of Social and Economic Research (EJSER)

2023 What Does “Big Data” Tell? A Network Analysis Approach to The Justice and Development Party’s Role Performance in The Middle East Between 2015 And 2020
Journal of Liberty and International Affairs, Institute for Research and European Studies - Bitola

2022 Sosyal Medya Alanında Yazılan Büyük Veri Konulu Tezlerin Metin Madenciliğiyle İncelenmesi
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

2022 Problems and Opportunities of Artificial Intelligence
Akademik Yaklaşımlar Dergisi

2022 Copula ile Portföy Riskinin Hesaplanması: BİST100 ve USD Kuru Üzerine Bir Uygulama
International Journal of Applied Economic and Finance Studies

2021 K-Means Kümeleme ve Diskriminant Analizi ile Ülkelerin Mutluluk Hallerinin İncelenmesi
Journal of Current Researches on Business and Economics

2021 Statistical Analysis of the Factors Affecting Student Exam Success
Journal of Current Researches on Educational Studies

2021 Big Data Companies and Open Source Movement
European Journal of Science and Technology
NECMİ GÜRSAKAL SEVDA GÜRSAKAL SADULLAH ÇELİK
2021 Kuantum Kriptolojisi ve Siber Güvenlik
Bilişim Teknolojileri Dergisi
SADULLAH ÇELİK
2020 Metin Madenciliği ile Shakespeare Külliyatının İncelenmesi
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
SADULLAH ÇELİK
2019 Veri Bilimi Anlamak
Journal of Current Researches on Social Sciences
SADULLAH ÇELİK
2019 Dünyadaki Çatışmaların Sosyal Ağ Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi
SADULLAH ÇELİK
2019 GDELT Kullanarak Toplumsal Huzursuzlukların Tahmin Edilmesi: Tunus Örneği
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
SADULLAH ÇELİK
2018 Büyük Veri ve Veri Görselleştirme
Akademik Bakış
SADULLAH ÇELİK EMRAH AKDAMAR
2018 Türkiye ve Bir Grup Ülke için Çatışma Verilerinin Kuvvet Yasasına Uygunluğu
Uludag University International Journal of Social Inquiry
SADULLAH ÇELİK AYŞE OĞUZLAR
2017 Gdelt Verileri Kullanılarak Kuvvet Yasası Dağılımı İçin Uyum İyiliği Testi
The Journal of Social Sciences
SADULLAH ÇELİK
2017 Büyük Veri Teknolojilerinin İşletmeler İçin Önemi
Social Sciences Studies Journal
SADULLAH ÇELİK
2016 On the blaschke trihedrons of a line congruence
New Trends in Mathematical Science
SADULLAH ÇELİK EMİN ÖZYILMAZ
Uluslararası Tam metin bildiri
10.10.2023 DİJİTAL PAZARLAMA / BALKAN 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES OCTOBER 6 - 8, 2023 - EDIRNE

Uluslararası Tam metin bildiri
10.09.2023 İşletmeler için Açık Kaynak Yazılımın Önemi / EU 2nd International Conference On Humanity And Social Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
10.09.2023 Büyük Veri Uluslararası İşletmelerde Nasıl Devrim Yaratıyor? / EU 2nd International Conference On Humanity And Social Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2022 İş Dünyasında Endüstri 4.0 / ANADOLU 11TH International Conference on Social Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2022 Büyük Verinin Makine Öğrenimine Etkileri / ANADOLU 11 th International Conference on Social Science

Uluslararası Tam metin bildiri
30.11.2021 Bulut Bilişimin Küresel Ekonomiye Katkıları / International Cappadocia Scientific Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2021 Modern Ekonomi Çağında Akıllı Fabrikalar / International Cappadocia Scientific Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2021 Veri Bilimi ve Açık Kaynak Yazılımı / 6. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
20.11.2020 Büyük Veri Çağında Yeni Meslekler / Middle East International Conference On Contemporary Scientific Studies-IV

Uluslararası Özet bildiri
Büyük Veri İstatistikte Nasıl Bir Değişim Yarattı? / I. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi-UYİK 2020

Uluslararası Tam metin bildiri
16.10.2020 Yapay Sinir Ağları ile Ons Altın Fiyatlarının Tahmin Edilmesi / Atlas International Congress On Social Sciences 7.

Uluslararası Tam metin bildiri
Dünyadaki Çatışma Haberlerinin Küresel Altın Fiyatları Üzerine Etkisinin İncelenmesi / 3rd International EUREFE Congress Aydın Adnan Menderes University, Aydın Faculty of Economics

Uluslararası Tam metin bildiri
Dünya Tarihindeki Gizli Desenlerin Büyük Veri Çerçevesinde İncelenmesi / 3rd International EUREFE Congress Aydın Adnan Menderes University

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2017 Türkiye ve Ukrayna’daki Protesto Dağılımlarının İncelenmesi / 1. International Congress on Political, Economics and Financial Analysis - 2018 (PEFA’2018), April 26-28, 2018, Nazilli,Aydin, Turkey

Uluslararası Özet bildiri
29.04.2018 Dünyadaki Çatışmaların Ağ Bilimi ve Büyük Veri Çerçevesinde İncelemesi / 1. International Congress on Political, Economics and Financial Analysis - 2018 (PEFA’2018), April 26-28, 2018, Nazilli,Aydin, Turkey

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2017 Büyük Veri ve Görselleştirme Tekniği / I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)

2022 Current Debates in Social, Humanities and Administrative Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Importance of Computer Vision for Driverless Vehicles
ÇELİK SADULLAH
Duvar,Sinan SÖNMEZ
978-625-8109-81-8
2022 Synthetic Data for Deep Learning: Generate Synthetic Data for Decision Making and Applications with Python and R , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜRSAKAL NECMİ, ÇELİK SADULLAH, BİRİŞÇİ ESMA
Apress,Celestin Suresh John, Laura Berendson, Mark Powers
978-1484285862 Erişim Linki
2021 Büyük Veri ve Pazarlama , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜRSAKAL NECMİ, ÇELİK SADULLAH
Dora,
978-605-247-345-0
2021 İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Veri Ürünü: Öneri Sistemleri
ÇELİK SADULLAH
Gece Kitaplığı,Vatansever, Kemal
978-625-7411-64-6
2021 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yeni Arayışlar ve Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dünya Tarihindeki Benzer Desenlerin İncelenmesi: 15 Temmuz Öncesi ve Sonrasına İlişkin Büyük Veri Analizi
ÇELİK SADULLAH, AKDAMAR EMRAH
Serüven,Çatalcalı Ceylan, Ayşe
978-625-7721-26-4
2021 New Perspectives and Research in Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Smart Cities Stupid Happiness
GÜRSAKAL NECMİ, ÇELİK SADULLAH, YILMAZ FIRAT MELİH
LAP LAMBERT Academic Publishing,SARIALİOĞLU HAYALİ, AYÇA
978-620-3-85455-8
2021 Bankacılık, Muhasebe ve Veri Bilimi Araştırmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Veri Bilimi ve İstatistik
ÇELİK SADULLAH
LAP LAMBERT Academic Publishing,Arı Erkan
978-620-3-84775-8
2020 New Approaches in Operational Research , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),An Overview On GANs
GÜRSAKAL NECMİ,ÇELİK SADULLAH
Ekin,Ayça Aytekin, N. Tuba Yılmaz Soydan
978-625-7210-64-5
2020 Makine Öğrenmesi Derin Öğrenme için R Uygulamalı Doğrusal Cebir , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜRSAKAL NECMİ,ÇELİK SADULLAH
Dora Yayınevi,
978-605-247-207-1
2020 Küresel Ekonomiye Yön Veren Yeni Teknolojiler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kuantum Bilgisayarlar Teknolojik Anlamda Ne Getirecek
GÜRSAKAL NECMİ,ÇELİK SADULLAH
Akçağ,Bekir Pakdemirli, Necmi Gürsakal, Zülfikar Bayraktar, Sefa Takmaz
6053424499
2019 21. Yüzyılda Dünya Ekonomisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dünya Ekonomisine Etkileri Bağlamında Endüstri 4.0
Yenipazarlı Aslı
Seçkin Yayınevi,Aslı Yenipazarlı
9789750258169
2018 Büyük Veri , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÇELİK SADULLAH
Gece Kitaplığı,Orhan Şanlı
978-605-288-811-7