Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ozlem.karakas adu.edu.tr

Arş.Gör.
Özlem Üstündağ

Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü
Toprak Bilimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2020 Effects of Vermicompost Applications on Microelemental Contents of Olive Saplings’ Production Material
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
KORKMAZ BELLİTÜRK Hatice Sevim Turan SELÇUK GÖÇMEZ YUSUF SOLMAZ ÖZLEM ÜSTÜNDAĞ AYDIN ADİLOĞLU
2020 The Effect of Organic Fertilization on Olive Sapling Cultivation: Vermicompost as an Example
Fresenius Environmental Bulletin
Hatice Sevim Turan KORKMAZ BELLİTÜRK SELÇUK GÖÇMEZ ÖZLEM ÜSTÜNDAĞ YUSUF SOLMAZ AYDIN ADİLOĞLU
2020 The Effect of Organic Fertilization on Olive Sapling Cultivation: Vermicompost as an Example,
Parlar Fresenius Environmental Bulletin
Hatice Sevim Turan KORKMAZ BELLİTÜRK SELÇUK GÖÇMEZ ÖZLEM ÜSTÜNDAĞ YUSUF SOLMAZ AYDIN ADİLOĞLU
2019 The Effects of the Use of Vermicompost in Olive Tree Farming On Microbiological and Biochemical Characteristics of the Production Material
Erwerbs-Obstbau
SELÇUK GÖÇMEZ KORKMAZ BELLİTÜRK H Josef Görres H Sevim Turan ÖZLEM ÜSTÜNDAĞ YUSUF SOLMAZ AYDIN ADİLOĞLU
2018 Nitrogen Nutrition of Crop Plants: Soil Nitrogen Vis-À-Vis Fertilizer Nitrogen
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
BİJAY SİNGH MUSTAFA ALİ KAPTAN GÖNÜL AYDIN MEHMET AYDIN SEÇİL KÜÇÜK KAYA ÖZLEM ÜSTÜNDAĞ SAİME SEFEROĞLU
2018 The effects of manganese on the remediation of the heavy metal contaminated soil by using the dock (Rumex patientia L.) plant
DESALINATION AND WATER TREATMENT
AYDIN ADİLOĞLU NUREDDİN ÖNER ALİ SÜMER AZİZ ŞATANA AYŞE AFACAN AYŞE CANAN SAĞLAM ALİ SUNGUR CENGİZ AKBULAK SEVİNÇ ADİLOĞLU FUNDA ERYILMAZ AÇIKGÖZ FİGEN DAĞLIOĞLU ÖZLEM ÜSTÜNDAĞ YAKUP KENAN KOCA
2018 Zeytin Budama Artıklarının Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi: Makro Elementler
Tralleis Elektronik Dergisi
KORKMAZ BELLİTÜRK SELÇUK GÖÇMEZ Hatice Sevim Turan MUHAMMED CÜNEYT BAĞDATLI ÖZLEM ÜSTÜNDAĞ
2012 Gübrelemede Toprak Analizinin Önemi
Hasad Dergisi
SEVİNÇ ADİLOĞLU ÖZLEM KARAKAŞ
2012 Edirne İlindeki Asit Karakterli Toprakların Beslenme Durumlarının İncelenmesi
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi
KORKMAZ BELLİTÜRK ŞİNİK Emin ÖZLEM KARAKAŞ
2012 Humik Madde Kaynağı Olarak Üzüm Posası Uygulamasının Farklı Özellikteki Toprakların Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi
AYDIN ADİLOĞLU MEHMET RÜŞTÜ KARAMAN SEVİNÇ ADİLOĞLU ÖZLEM KARAKAŞ
Uluslararası Özet bildiri
05.12.2022 Effects Of Biochars Aplications Which Were Saturated With Biogas Plant Wastewater On Plant Nutrient Of Maize (Zea mays L.) / International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-III Turkish Republic of Northern Cyprus, November 15-17, 2022

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2021 ORGANİK MADDENİN VE ORGANİK MADDE FRAKSİYONLARININ KİMYASAL KARAKTERİZASYONU / 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Özet bildiri
02.03.2022 EFFECT OF BIOCHAR USE ON SOME PHYSICAL CHEMICAL AND BIOCHEMICAL PROPERTIES OF SOIL / 4th International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS)

Uluslararası Özet bildiri
25.12.2019 ADSORBAN OLARAK BİYOKÖMÜR KULLANIMI / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.12.2019 TARIMDA ZEYTİN KARASU KEKİ KULLANIMININ TOPRAKLARIN BAZI MİKROBİYAL POPULASYONU ÜZERİNE ETKİSİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.12.2018 Zeytin Budama Artıklarının Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi: Makro Elementler / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2018 Vermicompost Use in Olive Nursery Farming. / International Eurasian Congress on‘Natural Nutrition andHealthy Life’ 2018

Uluslararası Tam metin bildiri
24.12.2018 The Evaluation of Olive Pruning Waste as a Vermicompost: Macro Elements / International Congress of Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
26.11.2018 Vermicompost Use in Olive Nursery Farming / International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healthy Life

Uluslararası Özet bildiri
USE OF VERMICOMPOST AS AN ADSORBENT TO REMOVE HEAVY METAL IN SOIL / VIII International Agriculture Symposium AGROSYM 2017

Uluslararası Poster
22.11.2010 The Assesment of Potassium Contents of Tekirdag Province Soils Differing in pH / Soil Management and Potash Fertilizer Uses in West Asia and Africa Region

Ulusal Poster
28.06.2010 Gübrelerle Topraklara Kadmiyum Girişinin Yol Açtığı Sorunlar / Türkiye 4. Organik Tarım Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
02.05.2015 Toprakların Islahında Ekolojik ve Ekonomik Bir Yöntem Fitoremediasyon / 3. Ekoloji Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
12.09.2014 Artan Dozlarda Azot Uygulamasının Komatsuna Brassica rapa var Perviridis Bitkisinin Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi / 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
02.09.2014 Tekirdağ İl merkezinde Yetiştirilen Kıvırcık Salata Lactuca sativa L içerisindeki Antioksidan Aktivitenin Belirlenmesi / 10. Sebze Tarımı Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
17.11.2011 Tekirdağ Kıyı Şeridi Topraklarında Ağır Metal Kirliliği / 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu

2023 Food and Agriculture on Social, Economic and Environmental Linkages , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Effect Of Biochar Applications, Saturated With Biogas Plant Wastewater, On The Plant Nutritional Content Of Maize (Zea mays L.)
ÜSTÜNDAĞ ÖZLEM, GÖÇMEZ SELÇUK
Iksad Publications,Dr. Ristina Siti Sundari, Assoc. Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk
978-625-6404-78-6 Erişim Linki