Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

cisem.bulut adu.edu.tr

Doç.Dr.
Çisem Bulut Albayrak

Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Worldwide research tendencies on probiotics in food science: 1993 to 2021
British Food Journal

2021 Isolation and characterization of aroma producing lactic acid bacteria from artisanal white cheese for multifunctional properties
LWT

2020 Süt Ortamında Lactobacillus plantarum NRRLB 4496'nın Aflatoksin M1 (AFM1) Bağlama Potansiyeli
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

2020 Microflora of Naturally Fermented Table Olives and Characterization of Their Lactic Acid Bacteria
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
ÇİSEM BULUT ALBAYRAK
2017 Antifungal aktivite üreten laktik asit bakterleri
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
ÇİSEM BULUT ALBAYRAK
2014 Preparation and characterization of antibacterial cobalt-exchanged natural zeolite/poly(vinyl alcohol) hydrogels
Journal of Sol-Gel Science and Technology
GÜLER NARİN ÇİSEM BULUT ALBAYRAK semra ülkü
2010 Antibacterial and bactericidal activity of nitric oxide-releasing natural zeolite
Applied Clay Science
GÜLER NARİN ÇİSEM BULUT ALBAYRAK Ülkü Semra
2009 HATALI KAYIT-Antioxidative and antimicrobial screening of 19 commercial essential oils in Turkey
I INTERNATIONAL MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS CONFERENCE ON CULINARY HERBS

2005 Homofermentative lactic acid bacteria of a traditional cheese, Comlek peyniri from Cappadocia region
Journal of Dairy Research
ÇİSEM BULUT ALBAYRAK HATİCE GÜNEŞ BURCU ÖZTÜRK HAYRİYE ŞEBNEM HARSA Sevda Kılıç Hatice Sevgi Çoban ALİ FAZIL YENİDÜNYA
2004 RFLP of 16S-ITSrDNA Region to Differentiate Lactobacilli at Species Level
World Journal of Microbiology and Biotechnology

2004 Optimization of pulsed field gel electrophoresis (PFGE) conditions for thermophilic bacilli
World Journal of Microbiology and Biotechnology
Elif Yavuz HATİCE GÜNEŞ HAYRİYE ŞEBNEM HARSA ÇİSEM BULUT ALBAYRAK ALİ FAZIL YENİDÜNYA
Uluslararası Tam metin bildiri
30.04.2009 Antioxidative and antimicrobial screening of 19 commercial essential oils in Turkey / 1st International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs

Uluslararası Özet bildiri
04.05.2018 Geleneksel olarak üretilmiş sofralık zeytinlerden izole Laktik asit bakterileri(LAB)'nin antimikrobiyal özellikleri / 6. Gıda Güvenliği Kongresi, VI. Food Safety Congress

Uluslararası Özet bildiri
04.05.2018 Geleneksel Olarak Üretilmiş Sofralık Zeytinlerin Mikrobiyal Karakterizasyonu: Doğal Olarak Bulunan Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Tanımlanması / 6. Gıda Güvenliği Kongresi, VI. Food Safety Congress

Uluslararası Özet bildiri
28.10.2018 Laktobasillus Türlerinin Clostridium Tyrobutyricum Fam25553 Üzerinde Biyokoruyucu Olarak Kullanılma Potansiyeli / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
04.05.2018 Clostridium tyrobutyricum Suşlarının Peynir Orijinli Laktik Asit Bakterileri Tarafından In vitro Olarak İnhibisyonu / 6. Gıda Güvenliği Kongresi, VI. Food Safety Congress

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2017 Anticlostridial properties of Lactobacillus strains of cheese origin and reference strain / 19th International Conference on Bacilli Gram-Positive Bacteria

Ulusal Özet bildiri
25.04.2019 Peynir Üretiminde Destek Kültürler / 2. Ulusal Sütçülük Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.10.2018 Conjugated Linoleic Acid production by Bacteria in Fermented Foods / International Conference on Food, Nutrition and Dietetics,Gastronomy Research (FONGAR 2018)

Uluslararası Özet bildiri
23.10.2018 Neuroactive Molecule Production by Fermenting Bacteria and Health / 13th International Conference of Food Physicists

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2017 Characterization and antibacteria activity of nitric oxide releasing copper loaded natural zeolite / 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2017 Efficiency of lactic acid bacteria to bind aflatoxin M1(AFM1) / 3rd International Conference on Engineering and Natural Science

2023 PIONEER AND CONTEMPORARY STUDIES IN ENGINEERING , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Current Approach in Sourdough Fermentation
BULUT ALBAYRAK ÇİSEM, Çetin Lütfiye, Güvendi Eren
Duvar Yayınevi,Doç. Dr. Enes Yiğit, Dr. Öğretim Üyesi Umut Özkaya
978-625-6945-90-6 Erişim Linki
2022 Research and Reviews in Engineering , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ADJUNCT CULTURES IN YOGURT PRODUCTION
BULUT ALBAYRAK ÇİSEM, Metin Cem Aykut
Gece Yayın Evi,Prof. Dr. Coşkun Özalp
978-625-430-558-0 Erişim Linki
2022 Sağlıkta Güncel Gelişmeler Işığında Temel ve Klinik Yaklaşımlar-II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Probiyotik Laktik Asit Bakterileri ve Nörokimyasallar
BULUT ALBAYRAK ÇİSEM
Ekin Yayınevi,Dr. Özge GÜLMEZ, Dr. Buruç ERKAN, Dr. Emir Kaan İZCİ
9786258024784
2019 Bacilli and Agrobiotechnology: Phytostimulation and Biocontrol , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bacillus Species as Biocontrol Agents for Fungal Plant Pathogens
BULUT ALBAYRAK ÇİSEM
Springer,Md Tofazzal Islam,M. Mahfuz Rahman,Piyush Pandey,Michael Henry Boehme,Geert Haesaert
978-3-030-15175-1 Erişim Linki