Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

batuhan.cullu adu.edu.tr

Arş.Gör.
BATUHAN ÇULLU

Söke İşletme Fakültesi
Lojistik Yönetimi Bölümü
Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Kargo Firmalarının Hizmet Kalitesinin Metin Madenciliği İle İncelenmesi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2022 Tedarikçi Risk Değerlendirmesi Üzerine Örnek Bir Uygulama
Adnan Menderes University

2019 YELKEN YARIŞ ORGANİZASYONLARININ LOJİSTİK SÜREÇLERİ ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi
SERİM PAKER BATUHAN ÇULLU Neslihan Paker serdar çiçek
2017 Yelken Yarış Organizasyonlarının Lojistik Süreçleri Üzerine Keşifsel Bir Araştirma
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi

Uluslararası Özet bildiri
29.03.2023 Topic Modeling in Marketing: Literature Review and Scientometric Analysis / International Social Research and Behavioral Sciences Symposium

Uluslararası Özet bildiri
09.08.2022 Metin Madenciliği ile Online Market Hızlı Teslimat Hizmetlerine Yönelik Şikayetlerin İncelenmesi / Uluslararası Üretim ve Tedarik Zinciri Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
09.09.2022 Kargo Firmalarının Hizmet Kalitesinin Metin Madenciliği İle İncelenmesi / Uluslararası Üretim ve Tedarik Zinciri Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
15.11.2021 Analysis of the Service Perceptions of Cruise Passangers Travelling on a European Route During the Pandemic Period / V. Ulusal / I. Uluslararası Liman Kongresi "Pandemi Sürecinde Limanlar: Belirsizliği Yönetmek"

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2019 Sentiment Analysis Of Twitter Posts Related To U.S. Airlines By Using Text Mining / 17th International Logistics and Supply Chain Congress

Ulusal Özet bildiri
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARI VE FİNANSAL GÖSTERGELER ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: NOKIA İLE APPLE KARŞILAŞTIRMASI / IV. Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı: Eğitim – İş Ortamında Değişim ve Yeni Trendler

Uluslararası Özet bildiri
Supply Chain Disruptions and Agency Theory: Financial Failures of Suppliers as Agency Cost / XIX. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Ulusal Özet bildiri
18.03.2018 konjenital idiyopatik pes-ekinovarusun görülme sıklığı, dönemsel değişiklik gösterir mi? / 2. ulusal çocuk ortopedisi kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.06.2019 Relationship Between Culture and Logistics Performance / 27tn Annual Conference of the International Association of Maritime Economists

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2019 The Causality Between Research Development Costs and Financial Indicators: The Case of Nokia / International Engineering and Technology Management Summit 2019 - ETMS2019

Ulusal Sözlü Bildiri
ULUSAL ve ULUSLARARASI YELKEN YARIŞ ORGANİZASYONLARININ LOJİSTİK SÜREÇLERİ ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA / 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu

Uluslararası Sözlü Bildiri
Exploring Reverse Logistics Activities on Waste Management for Aegean Region Marinas of Turkey / VII. ECSBS

2023 İşletme Eğitimi ve Simu¨lasyon , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),E-Ticaret Eğitimi ve Simülasyon
SİPAHİ GÜNEŞ AÇELYA, ÇULLU BATUHAN
Ekin Yayınevi,Ozan BÜYÜKYILMAZ, Mustafa Halid KARAARSLAN
978-625-6952-98-0 Erişim Linki
2022 Üretim Yönetimi Alanında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Uygulanması , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın İlinde Lisanslı Pamuk Deposu için Kuruluş Yeri Seçimi
ÇULLU BATUHAN
Gazi Kitapevi,Kamil Bircan, Didem Tezsürücü Coşansu
978-625-365-053-7
2016 Research On Business , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Evaluation of the Supply Chain Solutions in Low Carbon Development
BİRCAN KAMİL,SİPAHİ GÜNEŞ AÇELYA,ÇULLU BATUHAN
Peter Lang,Arslan Hasan, İcbay Mehmet Ali, Yılmaz Rasim, Löschnigg Günther
Erişim Linki
2016 Research on Business , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Exploring Reverse Logistics Activities on Waste Management for the Aegean Region Marinas of Turkey
TEZSÜRÜCÜ DİDEM,ÇULLU BATUHAN,SİPAHİ GÜNEŞ AÇELYA,BİRCAN KAMİL
Peter Lang,Arslan Hasan, İcbay Mehmet Ali, Yılmaz Rasim, Löschnigg Günther
9783631696538 Erişim Linki