Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

yazgi.ay adu.edu.tr

Doç.Dr.
Yazgı Ay Ünüvar

Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Ortodonti Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Evaluation of Maxillary Sinus Volume of Class III Individuals with Different Jaw Positions by Cone-Beam Computed Tomography
Turkish Journal of Orthodontics

2022 Customized Lingual Brackets vs. Conventional Labial Brackets for Initial Alignment
Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte der Kieferorthopädie

2022 Assessment of the Relationship Between Fractal Analysis of Mandibular Bone and Orthodontic Treatment Duration
Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte der Kieferorthopädie

2022 Investigation of a Genetic Association of a Class III Skeletal Pattern
Australasian Orthodontic Journal

2021 The Assessment of Maturation Indicators in Individuals with Different Skeletal Pattern
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2021 Examination of Oral Mucosa of Children of Under Fixed Orthodontic Treatment
Journal of Ege University School of Dentistry

2021 The Pharyngeal Airways of Patients with Class II Malocclusion: A Cone-Beam Computed Tomography Analysis
Makara Journal of Health Research

2021 Orthodontic brackets\u2019 shear bond strengths after applying remineralizing agents
International Dental Research

2021 Evaluation of Complications Associated with Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion in Cases with or Without Pterygomaxillary Disjunction
Meandros Medical and Dental Journal

2021 Evaluation of Pharyngeal Airway Volume in Individuals with Different Skeletal Patterns
Meandros Medical and Dental Journal

2021 The Assessment of Impact of the COVID-19 Pandemic on Patients Receiving Orthodontic Treatment
Turkish Journal of Orthodontics

2018 Analysis of Six Orthodontic Journals in Science Citation Index and Science Citation Index Expanded: A Bibliometric Analysis
TURKISH JOURNAL OF ORTHODONTICS
FUNDAGÜL BİLGİÇ ZORTUK EYÜP BURAK KÜÇÜK ÖZLEM AKINCI SÖZER YAZGI AY ÜNÜVAR ABDULLAH KAYA MURAT KAPTAÇ
2017 Gömülü Kaninlerin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi
Türkiye Klinikleri Ortodonti Özel Sayısı
YAZGI AY
2017 Prevalence of Traumatic Dental Injuries and Associated Factors Among 8 to 12-years-old Schoolchildren in Diyarbakir, Turkey
NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE
EMİN CANER TÜMEN İZZET YAVUZ SADULLAH KAYA ERSİN UYSAL DEMET SÜER TÜMEN YAZGI AY GÜVENÇ BAŞARAN ÖZKAN ADIGÜZEL YALÇIN DEĞER NİHAT LAÇİN
2017 Treatment of Maxillary Midline Diastema Using Removable Clear Trays and Elastics: A Case Report
Meandros Medical and Dental Journal
SÜMEYYA ŞİN KADİR BEYCAN YAZGI AY
2016 HAREKETLİ FONKSİYONEL APAREY KULLANAN HASTALARDA ORAL C ALBİCANS KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
FUNDAGÜL BİLGİÇ MELEK İNCİ ÖZLEM AKINCI SÖZER YAZGI AY HALENUR ALTAN ZEKİ ARSLANOĞLU
2016 Evaluation of inflammation during fixed orthodontic treatment
Archives of Oral Biology
FUNDAGÜL BİLGİÇ ÖZLEM AKINCI SÖZER Oguzhan Ozcan Ahmet Burak Gurpinar HAKKI YILMAZ YAZGI AY
2014 Comparison of the effects of mandibular protruding devices on obstructive sleep apnoea patients and healthy volunteers
Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery
MUSTAFA ACAR SAYLISOY SUZAN SAN TURHAN CEMAL CİNGİ YAZGI AY ARAL KARABAĞ İREM TÜRKCAN
2014 Evaluation of Condylar and Ramal Asymmetry on Patients with Ectodermal Dysplasia
Dentistry
DEMET SÜER TÜMEN MA CALLEA YAZGI AY MG MAGLİONE İZZET YAVUZ MA MONTARANİ EMİN CANER TÜMEN MG CURRA ERSİN UYSAL
2012 Use of cone beam computed tomography in otolaryngologic treatments
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology
HAMDİ ÇAKLI CEMAL CİNGİ YAZGI AY FATİH OĞHAN TÖRÜN ÖZER ERCAN KAYA
Uluslararası Özet bildiri
20.11.2022 Minivida Destekli Maksiller İskeletsel Genişletme İçin Palatal Kemik ve Yumuşak Doku Kalınlıklarının Radyolojik Değerlendirilmesi / 18. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.11.2022 Unilateral Dudak Damak Yarıklı Bireylerde KIBT Görüntülerinden Eklem Pozisyonunun Değerlendirilmesi / 8. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Genç Yetişkinlerde Mikroimplant Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesi / 2. Uluslarası Ortodonti Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
19.03.2021 COVİD-19 Salgınının Ortodontik Tedavi Gören Hastalar Üzerindeki Etkisi: Anket Çalışması / 20 Mart Oral Sağlık Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2021 Angle Sınıf II Hastalarda Forsus Apareyinin Kondildeki Etkisinin Fraktal Analiz ile Değerlendirilmesi / 17. TOD Uluslararası Sanal Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2021 Ortodontik Tedavide Kök Rezorpsiyonu ve Olası Nedenleri / 1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2017 Sarı Kantaron Bitki Ekstraktının Ağartılmış Mine-Ortodontik Braket Bağlanma Dayanımındaki Etkinliği / Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslarası Diş Hekimliği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
18.10.2009 Bilateral Suplemental Diş: Olgu Sunumu / 11. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
12.03.2021 Mandibular Kemiğin Fraktal Analizi ile Ortodontik Tedavi Süresi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi  / 17. TOD ULUSLARARASI SANAL KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2020 Çocuklar ve Genç Erişkinlerde Midpalatal Sutur Gelişimi ve Servikal Vertebra Maturasyonu ve Fraktal Boyut Değerinin İncelenmesi / ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ VE SAĞLIK KONGRESİ IDU-DENT 2020

Uluslararası Özet bildiri
29.11.2020 Pterygomaxiller Ayrılmanın Olduğu ya da Olmadığı Vakalarda Cerrahi Destekli Hızlı Maksiller Genişletme (SARME) ile İlişkili Komplikasyonların Değerlendirilmesi / ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ VE SAĞLIK KONGRESİ IDU-DENT 2020

Uluslararası Özet bildiri
22.11.2019 Farklı Sagittal ve Vertikal Büyüme Yönüne Sahip Hastalarda Bukkolingual Molar İnklinasyonlarının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi / 2. Uluslarası Meandros Diş Hekimliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.04.2017 Multidisciplinary Treatment of a Patient with a Peg Shaped Lateral Incisor and a Congenitally Missing Lateral Incisor Teeth / 2017 AAO Annual Conference

Uluslararası Özet bildiri
24.11.2019 Farklı Sagittal ve Vertikal Büyüme Yönüne Sahip Hastalarda Bukkolingual Molar İnklinasyonlarının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi / 2. Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.11.2019 İskeletsel Ön Açık Kapanışın Ortognatik Cerrahi ile Tedavisi: Olgu Sunumu / 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2019 Tek Taraflı Dudak Damak Yarığı Olan Bir Bebekte Cerrahi Öncesi Nazoalveolar Şekillendirme: Bir Olgu Sunumu / 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
02.11.2019 Santral Bölgesinde Alveoler Defekte Sahip Olguya Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu / 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
02.11.2019 İskeletsel Sınıf 3 Hastanın Sabit Ortodontik Tedavi ve Ortognatik Cerrahi ile Tedavisi: Bir Vaka Raporu / 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
02.11.2019 Lingual Braketler ile Labial Braketlerin Seviyeleme Aşamasındaki Klinik Etkinliklerinin Karşılaştırılması / 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
13.10.2018 Travma Sonrası 21 Numaralı Dişini Kaybetmiş Olan Hastanın Multidisipliner Tedavisi: Bir Olgu Sunumu / 16. Uluslarası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.10.2018 Sınıf 3 Maloklüzyona Sahip Bir Hastanın Ortodontik Tedavisi: Bir Vaka Raporu / 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.10.2018 Süpernumere Bir Diş Nedeniyle 21 ve 22 Numaralı Dişleri Gömülü Olan Hastanın Ortodontik Tedavisi: Bir Olgu Sunumu / 16. Uluslarası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.10.2018 Tek Taraflı Dudak-Damak Yarığı Olan Bir Bebekte Cerrahi Öncesi Nazoalveolar Şekillendirme: Bir Olgu Sunumu / 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.10.2018 Vaka Raporu: Ön Açık Kapanışı Olan Bir Hastanın İki Aşamalı Ortodontik Tedavisi / 16. Uluslararası Türk Ortodonti Dernegi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.10.2018 Tek Taraflı Dudak-Damak Yarığı Olan Bir Bebekte Cerrahi Öncesi Nazoalveolar Şekillendirme / 16. Uluslararası Türk Ortodonti Dernegi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.10.2018 İskeletsel Sınıf 3 Maloklüzyona Sahip Bir Hastanın Yüz Maskesi ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu / 16. Uluslararası Türk Ortodonti Dernegi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.10.2018 Büyüme Geriliği Mevcut İskeletsel Sınıf 2 Malokluzyonlu Bir Hastanın İki Aşamalı Ortodontik Tedavisi / 16. Uluslararası Türk Ortodonti Dernegi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.10.2018 Bilateral Konjenital Maksiller Lateral Eksikliği Olan Vakanın Ortodontik Tedavisi / 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.10.2018 Ön Açık Kapanışa Sahip Bir Hastanın Ortodontik Tedavisi: Vaka Raporu / 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.12.2018 Ortodontistler Arasında Dijital Model Kullanımının Değerlendirilmesi / Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.04.2017 Treatment of Polydiastema with Forsus FRD Appliance: A Case Report / 2017 AAO Annual Conference

Ulusal Özet bildiri
Ortodontide Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografinin Kullanımı / 13. Türk Ortodonti Derneği Bölgesel Toplantısı

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2017 Konjenital Keser Eksikliğinde Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı: Vaka Raporu / 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2017 Tek Taraflı Dudak-Damak Yarığı Olan Bir Bebekte Cerrahi Öncesi Nazoalveolar Şekillendirme: Bir Olgu Sunumu / 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2017 Tek Taraflı Komplet Dudak Damak Yarıklı Yeni Doğanın Cerrahi Öncesi Ortopedik Tedavisi: Bir Vaka Raporu / 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2017 Temporomandibuler Eklem Ağrısı ve Disfonksiyonu Bulunan Yetişkin Hastanın Sentrik İlişki Splinti ile Tedavisi: Vaka Raporu / 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
06.10.2016 Bibliometric analysis of the publications in science citation index expanded orthodontic journals / 3rd International Congress of Croatian Society of Orthodontics

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2016 Gömülü Alt İkinci Molar Dişe ve Kistik Lezyonun Eşlik Ettiği Odontomaya Sahip Bir Hastanın Multidisipliner Tedavisi / 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2016 Bilateral Maksiller Gömülü Kanini Olan Bireylerin Faringeal Hava Yollarının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Değerlendirilmesi / 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2016 Farklı Maksiller ve Mandibular Sagittal Pozisyondaki Class II Bireylerin Farengeal Havayolu Alan ve Hacimlerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Karşılaştırılması / 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Ulusal Poster
18.10.2010 Bilateral suplemental diş Olgu sunumu / 11. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
02.11.2015 Tek Taraflı Dudak Damak Yarığına Sahip Bir Bebeğin Cerrahi Öncesi Nazoalveolar Şekillendirme ile Tedavisi: Bir Vaka Raporu / 14. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
02.11.2015 Hareketli Ortodontik Aparey Kullanan Hastalarda Oral Candida Albicans Kolonizasyonunun Araştırılması / 14. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
21.09.2015 Correlations Between Cephalometric and Photographic Measurements / 91st Congress of the European Orthodontic Society

Uluslararası Özet bildiri
21.09.2015 The Influence of Diagnostic Records on Orthodontic Treatment Planning / 91st Congress of the European Orthodontic Society

Uluslararası Özet bildiri
29.10.2014 Transversal Maksiller Yetersizliğin Cerrahi Destekli Rapid Palatal Ekspansiyon ile Tedavisi: Vaka Raporu / 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.10.2014 Sabit Fonksiyonel Apareyin Yardımcı Ark Üzerine Uygulanması Sonucu Gözlenen Yumuşak Doku Travması: Bir Olgu Sunumu / 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.06.2014 Treatment Effects of Crib Therapy on a Dentoskeletal Open Bite / 90th Congress of European Orthodontic Society

Uluslararası Özet bildiri
18.06.2014 Multidisciplinary Treatment Approach of a Patient with Skeletal Class III Malocclusion / 90th Congress of European Orthodontic Society

Uluslararası Özet bildiri
18.06.2014 Determınatıon of 3D Pharyngeal Airway Volume in Individuals with Dıfferent Skeletal Pattern / 90th Congress of European Orthodontic Society

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2014 İskeletsel ve Dişsel Sınıf III Bir Hastanın Kompanzasyon Tedavisi: Olgu Sunumu / 20. Uluslarası Diş Hekimliği Kongresi

Uluslararası Poster
31.05.2014 Gömülü kanine cerrahi ve ortodontik yaklaşım Vaka raporu / 20. Uluslarası Diş Hekimliği Kongresi

Uluslararası Poster
05.11.2013 Fenilketonüri hastasında ortodontik tedavi yaklaşımı Olgu Sunumu / 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Uluslararası Poster
05.11.2013 Bilateral dudak damak yarıklı bir olgunun ortodontik tedavisi / 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Uluslararası Poster
05.11.2013 İskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip 2 olguda ortodontik tedavi yaklaşımı / 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Uluslararası Poster
23.06.2011 Assessment of airway areas and dimensions of unilateral cleft patients using cone beam computerized tomography / 87th Congress of European Orthodontic Society

Uluslararası Poster
23.06.2011 Evaluation of condylar and ramal asymmetry in patients with ectodermal dysplasia / 87th Congress of European Orthodontic Society

Uluslararası Özet bildiri
Comparison of airway areas and volumes of individuals with different skeletal patterns by cone beam computed tomography / 87th Congress of European Orthodontic Society

Uluslararası Poster
27.10.2010 Class II divizyon 2 bir hastanın twin block apareyiyle tedavisi / 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Uluslararası Poster
27.10.2010 Derin kapanışın mini vida ankrajıyla düzeltilmesi Olgu sunumu / 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

2021 Güncel Ortodonti ve Pedodonti Çalışmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Temporomandibular Eklem Muayenesi
ALBAYRAK MEHÇURE NUR, AY ÜNÜVAR YAZGI
Akademisyen Yayınevi,İlter UZEL, Muharrem Cem DOĞAN
978-625-7496-46-9
2019 Türkiye Klinikleri Ortodonti Özel- Erişkinlerde Ortodontik Tedavi Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Erişkin Hastalarda Cerrahi Destekli Ortodontik Tedaviler
ÖZER TÖRÜN, GEÇGELEN CESUR MİNE, AY ÜNÜVAR YAZGI, YILMAZ ALEV
Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Münire Ece Sabah
978-605-7650-60-3 Erişim Linki