Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

munevver.guven adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Münevver Güven

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The effects of the COVID-19 pandemic on the Dermatology Outpatient Clinic of Aydın Adnan Menderes University Hospital
Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology

2023 Effects of the early period of the COVID-19 pandemic on psoriatic disease severity and treatment
Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology

2023 Sırt Lokalizasyonlu Striae Distensae Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2023 Evaluation of skin barrier functions in patients with breast cancer-related lymphedema: Measurement of stratum corneum hydration, sebum level, and transepidermal water loss
Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology

2023 Internalized Stigma in Hidradenitis Suppurativa: A Multicenter Cross-Sectional Study
DERMATOLOGY

2023 The Prevalence of New Positive Patch Test Reactions at 168 Hours: A Retrospective Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology

2022 The impact of COVID-19 pandemic on psoriasis patients, and their immunosuppressive treatment: a cross-sectional multicenter study from Turkey
Journal of Dermatological Treatment

2022 Cutaneous manifestations of obesity in Turkish children: A comparative study
Pediatric Dermatology

2022 The effects of acitretin on ovarian reserve: An experimental study in rats
Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology

2021 Cutaneous manifestations in children patients with type 1 diabetes mellitus
Turkderm - Turkish Archives of Dermatology and Venereology
MÜNEVVER GÜVEN AHMET ANIK TOLGA ÜNÜVAR NESLİHAN ŞENDUR
2017 Herpes Zoster Infection in Childhood: An Evaluation of 24 Cases
Turkish Journal of Pediatric Disease
MÜNEVVER GÜVEN EMEL ÇİÇEK BOZKURT
2015 Alopesi areata, vitiligo ve sağlıklı kontrollerde otolog serum deri testi pozitifliği
Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology
MÜNEVVER GÜVEN AYSEL GÜRLER FATMA GÜLRU ERDOĞAN ÖZGE GÜNDÜZ
2014 Previous Nail Surgery Is a Risk Factor for Recurrence of Ingrown Nails
Dermatologic Surgery
FATMA GÜLRU ERDOĞAN MÜNEVVER GÜVEN BEYZA DOĞANAY ERDOĞAN AYSEL GÜRLER
2013 Does Behcet’s disease associate with neuropathic pain syndrome and impaired well-being?
Clinical Rheumatology
FATMA DENİZ EVCİK ŞEBNEM KOLDAŞ DOĞAN SAİME AY NİHAN CÜZDAN MÜNEVVER GÜVEN AYSEL GÜRLER
2012 Association of hypermobility and ingrown nails
Clinical Rheumatology
FATMA GÜLRU ERDOĞAN ABDURRAHMAN TUFAN MÜNEVVER GÜVEN BERNA GÖKER AYSEL GÜRLER
2011 Tırnak Batması Tedavisinde Topikal Anesteziklerin Etkinliği
Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerologyvi

2010 Tırnak Batmasında Tırnak Teli Tedavisinin Etkinliği
Turkderm - Turkish Archives of Dermatology and Venereology
FATMA GÜLRU ERDOĞAN MÜNEVVER GÜVEN ATİLLA HALİL ELHAN GÜRLER AYSEL
2010 Ailesel Alopesi ve Otoimmun Poliglanduler Sendrom Tip 3
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi
FATMA GÜLRU ERDOĞAN AYÇA TÖREL ERGÜR MÜNEVVER GÜVEN GÜRLER AYSEL
Ulusal Özet bildiri
Ocak 2015 - Mayıs 2023 Tarihleri Arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Kliniğine Başvuran Sifilizli Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi / 31. Ulusal Dermatoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.09.2022 Internalised Stigma in Hidradenitis Suppurativa; A multicentre cross-sectional study / 31st EADV Congress

Ulusal Özet bildiri
04.06.2023 Sırtta stria distensae sıklığı ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi / 4. Hastalıkta ve Sağlıkta Dermatoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
19.10.2023 Evaluation of Epidemiological Characteristics of Pediatric Patients with Scabies / 11th International Gevher Nesibe Health Sciences Conference

Ulusal Özet bildiri
15.11.2009 Tırnak batması nedeniyle tırnak teli aparatı ile tedavi edilmekte olan hastalarda tırnak batmasının süresi, türü, tırnak özelliklerine ve uygulanan kuvvete göre tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi / 19. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu

Uluslararası Özet bildiri
30.08.2023 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Kutanöz Leishmaniasisli Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi / 13. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi

Ulusal Özet bildiri
23.10.2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dermatoloji Kliniğinde İzlenen Dermatomiyozit Tanılı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi / 30. Ulusal Dermatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
23.10.2023 Fatal fusaryoz olgusu: Anjioinvaziv fungal enfeksiyonlara dikkat / 30. Ulusal Dermatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
23.10.2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Anogenital Siğilli Hastaların Cinsel Yolla Bulaşan Diğer Hastalıklar Açısından Retrospektif Değerlendirilmesi / 30. Ulusal Dermatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
28.09.2019 Sekukinumab Tedavisi Alan Psoriasisli Hastaların Retrospektif Analizi / 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
28.09.2019 Vitiligo hastalarında melanositik nevusların sayı, büyüklük ve dermoskopik özelliklerinin belirlenmesi: Önçalışma sonuçları / 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
13.05.2023 Klonal tip seboreik keratozun dermoskopisi: İki olgu sunumu / 16. Ege Dermatoloji Günleri

Ulusal Özet bildiri
13.05.2023 Skabiyesli hastaların klinik özelliklerinin ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi / 16. Ege Dermatoloji Günleri

Ulusal Özet bildiri
17.09.2023 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi dermatoloji servisinde takip edilen Stevens-Johnson Sendromu ve toksik epidermal nekroliz tanılı olguların retrospektif değerlendirilmesi / Güz Toplantıları

Ulusal Özet bildiri
27.04.2023 Transfüzyon Bağımlı Talasemi Hastalarında Deri Bulguları / 5. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi

Ulusal Özet bildiri
25.06.2023 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi dermatoloji polikliniğine başvuran HIV pozitif hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi / 5. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
01.10.2023 Akne hastalarında izotretinoin tedavisi sonrası deri nem ve sebum düzeylerinin belirlenmesi / 3. Antakya Dermatoloji Günleri

Ulusal Özet bildiri
26.05.2022 Eritrodermik psoriasisli bir olguda sinsi taklitçi; Akut brusella enfeksiyonu / 5. Ulusal Psoriasis Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
Uyuz / 15. Ege Dermatoloji Günleri

Ulusal Özet bildiri
15.05.2022 Gluteal Bölgede Trikofollliküloma / 15. Ege Dermatoloji Günleri

Ulusal Özet bildiri
15.05.2022 Sessiz Bir Hastalık:Lipoid Proteinozis / 15. Ege Dermatoloji Günleri

Ulusal Özet bildiri
14.02.2021 Meme başı ve areolanın hiperkeratozu: dikkat çekici bir olgu / Türk Dermatoloji Derneği Sanal Dermatoloji Buluşması

Ulusal Özet bildiri
14.02.2021 Önlenebilir Bir Hastalık: Konjenital Sifiliz / Türk Dermatoloji Derneği Sanal Dermatoloji Buluşması

Ulusal Özet bildiri
14.02.2021 Şiddetli Hiperlipidemiyle İlişkili Erüptif Ksantom Olgusu / Türk Dermatoloji Derneği Sanal Dermatoloji Buluşması

Ulusal Özet bildiri
14.02.2021 Kutanöz poliarteritis nodozanın nadir bir bulgusu: periferal nodüllü inflamatuar plaklar. / Türk Dermatoloji Derneği Sanal Dermatoloji Buluşması

Ulusal Özet bildiri
24.11.2019 Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuk Hastalarda Deri Bulguları / 24. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
24.11.2019 Hidroksiklorokine İyi Yanıt Veren Retiküler Eritematöz Müsinozis Olgusu / 24. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
05.05.2019 Koyu Renk Leke: Lezyondan Tanıya / 14. Ege Dermatoloji Günleri

Ulusal Özet bildiri
05.05.2019 Nadir bir olgu; ekstranodal NK/T hücreli lenfoma; nazal tip / 14. Ege Dermatoloji Günleri

Ulusal Özet bildiri
13.05.2018 TNF- ? inhibitörü kullanımı sonrası gelişen ve paradoksal psoriasisi taklit eden bir tinea inkognito olgusu / 13. Ege Dermatoloji Günleri

Ulusal Özet bildiri
28.09.2019 Dermoskopide dallanan damarlar izlenen bir infantil myofibroma olgusu / 28.Ulusal Dermatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.09.2019 Ayakta, İhmal Edilmiş Dev Skuamöz Hücreli Karsinom / 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.09.2019 Sekukinumab Tedavisi Alan Psoriasisli Hastaların Retrospektif Analizi / 28. Ulusal Dermatoloji Derneği

Ulusal Özet bildiri
20.09.2019 Vitiligo hastalarında melanositik nevusların sayı, büyüklük ve dermoskopik özelliklerinin belirlenmesi: Önçalışma bulguları / 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.10.2018 Skabiyes ve Pediküloz / 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.09.2018 Asitretin’in ratlarda over reservi üzerine etkisi / Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği(DİAD)- 7. Güz Okulu

Ulusal Özet bildiri
24.10.2018 Lepra: Aydın'da yeni tanı alan iki olgu / 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
19.10.2016 Yedinci Gün Yapılacak Geç Değerlendirmenin Yama Testi Sonuçlarına Katkısı / 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
23.09.2016 Palmar ve Hipertrofik Liken Planuslu Bir Olgu / 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
27.04.2016 Çocukluk Döneminde Herpes Zoster Enfeksiyonu / 7. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri

Ulusal Özet bildiri
19.10.2010 Ailesel Alopesi ve Otoimmun Poliglanduler Sendrom Tip3 / 23.Ulusal Dermatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
13.11.2013 Alopesi areata, vitiligo hastaları ile sağlıklı kontrollerdeki otolog serum deri testi pozitifliği / 21. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu

2021 Venereolojide Güncel Yaklaşımlar (Türkiye Klinikleri Dermatoloji - Özel Konular) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Şankroid, Lenfogranuloma Venerum, Granuloma İnguinale, Molluskum Kontagiozum
GÜVEN MÜNEVVER, ŞENDUR NESLİHAN
Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.),Kenan Aydoğan
978-625-401-443-7 Erişim Linki
2020 NÖROFİBROMATOZİS Tipleri ve Tanı Kriterleri ile Farklı Bakış Açılarıyla Klinik ve Tedavi Özellikleri. , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nörofibromatozis Hastalığında Deri Bulguları
GÜVEN MÜNEVVER
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Matbaası,Mehmet Turgut
978-975-8254-90-03
2018 Pigmentasyon (Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji - Özel Konular) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Pigmente Lezyonlara Tanısal Yaklaşım
GÜVEN MÜNEVVER, BOZDAĞ KÜBRA EREN
Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.),Kübra Eren Bozdağ
978-975-9118-73-0 Erişim Linki