Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

selvinaz.sacan adu.edu.tr

Doç.Dr.
SELVİNAZ SAÇAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü
Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Investigation of the Relationship Between Family Relationships and Self-Regulation Skills of Adolescents in the COVID-19 Pandemic: An Analytical Cross-Sectional Research
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

2022 ÇOCUKLARIN “YAPAY ZEKA” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2021 Gelişimsel Perspektiften Karşı Olgusal Düşünme
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi

2021 Analysis of the Relationship Between Adolescents’ Stress Related to Academic Expectations and Usage of Nonprescription Products
Turkiye Klinikleri J Health Sci

2021 Evaluating The Use of Energy Drinks, Food Supplements and Nutrition Habits among Adolescents in terms of Ecological Approach: Antalya Sample
Eastern Journal Of Medicine

2020 Old age from children’s perspective
CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW
SELVİNAZ SAÇAN DERYA ADIBELLİ RAHŞAN ÇEVİK AKYIL
2020 Old age from children's perspective
Children and Youth Services Review
SELVİNAZ SAÇAN DERYA ADIBELLİ RAHŞAN ÇEVİK AKYIL
2019 HOW AWARE ARE EDUCATORS ABOUT AUTISM?
Social Sciences Studies Journal
SELVİNAZ SAÇAN DERYA ADIBELLİ NAZAN ÖZTÜRK
2018 Lise Gençlerinde Beslenme Alışkanlıkları, Enerji İçeceği Ve Takviye Gıda Kullanımı.
Gençlik Araştırmaları Dergisi
SELVİNAZ SAÇAN DERYA ADIBELLİ
2018 Development of the Attitude Scale toward the Violence among University Students
Anatolian Journal of Psychiatry
DERYA ADIBELLİ SELVİNAZ SAÇAN NİHAN TÜRKOĞLU
2017 Gençler Arasında Sentetik Kannabinoid Kullanımı ve İlişkili Faktörler
Addicta: The Turkish Journal on Addictions
DERYA ADIBELLİ SELVİNAZ SAÇAN İSMET ÇELEBİ
2017 3- AN ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PRE-SCHOOL TEACHERS’ BURNOUT LEVELS ON JOB SATISFACTION
International Journal of Family, Child and Education
ŞERMİN METİN SELVİNAZ SAÇAN
2017 How do high school students elect their president of the school?
Journal of Human Sciences
SELVİNAZ SAÇAN
2017 Aydın Halkının Suriye’li Göçmenlere Yönelik Bakış Açısının İncelenmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Derrgisi
SELVİNAZ SAÇAN GÜLSEREN CİZDAN HİKMET DERYA TABAK
2017 The Effect of Sleeping Habits of 5-6 Years Old Children on theQuality of Life
Journal of Current Researches on Health Sector(J o C R e H e S)
ŞERMİN METİN SELVİNAZ SAÇAN YASEMİN AYDOĞAN
2016 Enerji İçeceği ve Takviye Edici Gıda Tüketiminin Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkisi
International Journal of Innovative Research in Education
SELVİNAZ SAÇAN DERYA ADIBELLİ
2016 4 5 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Kırılganlık Algı Düzeyleri ve Kırılganlık Algı Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi
ŞERMİN METİN HATİCE YILDIZ SELVİNAZ SAÇAN
2016 Çocuk Gelişiminde Fiziksel Aktivitenin Önemi
Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
SELVİNAZ SAÇAN
2016 Üniversite Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Faktörlerle İlişkisi
Global Media Journal TR Edition
SELVİNAZ SAÇAN DERYA ADIBELLİ
2016 INVESTIGATING OF MEDIA LITERACY LEVEL OF THE PARENTS WHO HAVE PRE SCHOOL CHILD BY SOME VARIABLES
INTERNATIONAL JOURNAL OF FAMILY CHILD AND EDUCATION
SELVİNAZ SAÇAN ŞERMİN METİN MİLLİCİ METE
2015 THE ROLE OF CHILDREN S TOYS IN CULTURE TRANSMISSION: THE EXAMPLE OF AYDIN
INTERNATIONAL JOURNAL OF FAMILY CHILD AND EDUCATION
SELVİNAZ SAÇAN ŞERMİN METİN
2015 Çocuk İstismarı ve Cinsel İstismarın Önlenmesinde Medyanın Rolünün İncelenmesi
UHPPD Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi
HAKAN MURAT KORKMAZ SELVİNAZ SAÇAN ALİ SERDAR YÜCEL AYÇA GÜRKAN ALİ MURAT KIRIK
2015 Türkiye de Aile Eğitimi Konusunda Yapılan Tez Çalışmalarının İncelenmesi
Journal of Research in Education and Teaching
SELVİNAZ SAÇAN
2015 AN EXAMINATION OF THE METHODS OF COPING WITH STRESS USED BY FAMILIES WITH CHILDREN AGED BETWEEN 7 AND 17 AND HAVING DIFFERENT DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS
INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS
ERCAN ŞAHBUDAK AYÇA GÜRKAN MUSTAFA TALAS NURULLAH KARTA SELVİNAZ SAÇAN KAYA YILDIZ ERDAL ŞEN
2015 DETERMINING THE ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS GENDER ROLES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
SELVİNAZ SAÇAN DERYA ADIBELLİ ŞERMİN METİN MURAT KORKMAZ ÜMRAN SEVİL AYÇA GÜRKAN ERDAL ŞEN NURULLAH KARTA ERCAN ŞAHBUDAK
2014 Kurum Bakımından Aile Yanına Döndürülen 6-18 Yaş Çocukların Duygusal ve Davranış Sorunları
e-Journal of New World Sciences Academy
SELVİNAZ SAÇAN İSMİHAN ZELİHA ARTAN NEŞE EROL ZEYNEP ŞİMŞEK
2005 Diyarbakır İl Merkezinde Lise İkinci Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi
SELVİNAZ SAÇAN ELİF ÜSTÜN
Uluslararası Tam metin bildiri
26.12.2022 COVID 19 SONRASI YAŞANAN EKONOMİK SORUNLARIN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNE ETKİSİ / 2ND INTERNATIONAL "ARTEMIS" CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
26.12.2022 Raising Resilient and Life-Skilled Children / 2ND INTERNATIONAL ARTEMIS CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Uluslararası 
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARDA BEVEYN YAKLAŞIMI / I. Uluslararası Disleksi Zirvesi

Ulusal 
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARDA SOSYAL GELİŞİM VE İLETİŞİM BECERİLERİ / Ulusal Disleksi Zirvesi

Ulusal 
Risk Grubu Çocuklarda Oku, Boya, Dans Et / Üsküdar Üniversitesi VI. Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.10.2019 KÜLTÜREL TARİHSEL ETKİNLİK TEORİSİ (CHAT) / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.10.2019 Erken Çocuklukta Üstün Yeteneklilik / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası 
Risk Grubu Çocuklara Ekolojik Sistem ve Sosyo-kültürel Bakış Açısıyla Yaklaşım / I. Uluslararası Uzman Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
11.11.2018 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİME YÖNELİK DUYUŞSAL FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2018 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA PİLATES EGZERSİZLERİNİN MOTORBECERİLER VE DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ / Uluslararası IV. Çocuk 342 Gelişimi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
21.10.2018 TÜRKİYE’DE SON 50 YILDA İSTATİSTİKLERLE ÇOCUK / Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2018 TÜRKİYE’DE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GELİŞİMSELBAKIM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN DERLENMESİ (2008-2018) / Uluslararası IV. Çocuk 28 Gelişimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.04.2018 Çocuk Gözüyle Yaşlılık / 1. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
16.04.2018 Çocuk Gelişimcilerin Aile Sağlığı Merkezlerinde İstihdam Edilmelerinin Erken Müdahale Açısından Önemi / 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2018 Erken Müdahalede Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planının Önemi ve Örnek Plan Oluşturulması / 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2017 Yaşamboyu Öğrenme Sürecinde Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli ve Öğretmenin Rolü / 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2017 Korunma Altında Olan ve Parçalanmış Ailede Yaşayan Çocuklarda Sosyal Beceriler / 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2017 Kamu ve STK’lar tarafından gerçekleştirilen yaygın eğitim faaliyetlerine yönelik verilerin farklı iststistik analizi / 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
24.12.2017 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE UYUM VE SOSYAL SORUN ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ (BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA) / 1.Uluslararası Sosyal Beşeri Bilimler ve Eğitim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2017 Assessment of Use of Energy Drink and Food Supplement by Teenagers in Terms of Ecological Approach / ECSAC’xx 17 EUROPEAN CONFERENCE SCIENCE, ART CULTURE

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Mesleki Eğitimde Etkinlik, Uygulama Alanlarında Etkinlik... Nitelikli Sağlık Personeli / 1. ULuslararası ADÜ SağlıkBilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Eğitimciler Otizmin Ner Kadar Farkında? / 1. Uluslararası ADÜ Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası 
Mutlu Bir Hayat, Başarılı Bir Gelecek İçin Sorumluluk Kazandırmak / 1. Uluslararası ADÜ Sağlık Bilimleri KOngresi

Uluslararası Özet bildiri
14.05.2017 Okul Öncesi Dönem Şiddet Farkındalığı / 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Yeni Bin Yılda Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencileri / III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Aileleri ve Güncel Hizmet Modelleri / 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.04.2016 Adolesan Sağlığı İçin Yeni Bir Tehdit Nargile / 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Özel Gereksinimli Kardeşe Sahip Normal Gelişim Gösteren Çocuklar / 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.03.2016 Değerler Eğitiminin Baş Aktörü İletişim / 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.09.2011 Çocuk İşçiliği Sorunu Ve Sorunun Çözülmesi Sürecinde Meslek Edindirme Kurslarının Önemi / Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı

2023 Social Justice and Culturally-Affirming Education in K-12 Settings , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Social Exclusion Problems of Children Under Protection in School Life
SAÇAN SELVİNAZ, ÖZTÜRK SERAP
IGI GLOBAL,Chitiyo, J. & Pietrantoni, Z.
1668463865 Erişim Linki
2021 Halk Sağlığında Güncel Derlemeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üniversite Öğrencileri İle Sağlık Personellerinin Mesleki Bilgi ve Beceri Eğitimine Yönelik Görüşleri
GERÇEK ÖTER EMİNE, SAÇAN SELVİNAZ, YILDIZ HATİCE, YÜCEYILMAZ HİLAL, ÇİNAR HALİSE, ÖZTÜRK NAZAN, BALMUMCU AYÇA, DOĞAN PEKİNCE GÜLFER, TURAN GÖKÇE SİBEL
Akademisyen Kitabevi,Tanır Ferdi
978-625-7354-96-7
2021 Erken Çocukluk Eğitimi Kuramdan Uygulamaya , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Erken Çocukluk Döneminde Gelişim
SAÇAN SELVİNAZ, KAVRUK SEVİNÇ ZEYNEP
Nobel,Yaşar Ekici Fatma, Kırkıç Kamil Arif
978-605-335-642-4
2020 Küçük Çocukları Değerlendirmeye Yönelik Alternatif Yaklaşımlar , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Küçük Çocukların Değerlendirilmesinde Alternatif Yaklaşımlar
SAÇAN SELVİNAZ
Nobel,Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı
978-625-406-959-8
2019 Çocuk Gelişimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Fiziksel ve Motor Gelişim
DEMİRCAN H ÖZLEN,SAÇAN SELVİNAZ
PEGEM,Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
978-605-037-056-0
2018 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BEBEKLİK DÖNEMİNDE SAĞLIK, GELİŞİM, BAKIM VE BESLENME
SAÇAN SELVİNAZ,KARAASLAN BEDRİYE TUĞBA
Anı yayıncılık,Prof. Dr. Perihan ÜNÜVAR
978-605-170-260-5
2018 Culture and Society , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SOCIAL SKILLS OF THE CHILDREN HAVING DIFFERENT REQUIREMENTS AT THE AGE GROUP OF 0-6 .
SAÇAN SELVİNAZ
Academy for European Culture “Orpheus Lira” – Sofia “Publications”,Prof. Dr. Ümran Sevil Prof. Dr. ????? ????? Assist. Prof. Ayça Gürkan Assist. Prof. Gökşen Aras
978-605-68150-0-3-5 Erişim Linki
2018 Recent Researches in Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Social Skills of Children who have Special Needs in the Pre-School Age
SAÇAN SELVİNAZ
Cambridge Scholars Publishing,Nelya Lukpanovna Shapekova, Levent Ozdemir,Bilal AK, Vesile Şenoland Hicran Yıldız
(10)1-5275-1332-7 (13)978-1-5275-1332-7
2018 Yaşam Boyu Sağlığı Geliştirme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çocukluk Döneminde Sağlığın Geliştirilmesi
SAÇAN SELVİNAZ
Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri,Behice Erci, Dilek Kılıç, Derya Adıbelli
978-605-83928-6-1
2018 Her Alanda Kadın Olmak , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çalışan Anne Olmak
SAÇAN SELVİNAZ
Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN
978-605-9215-50-3
2017 Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Suudi Arabistan
SAÇAN SELVİNAZ
Nobel Akademik Yayıncılık,Yasemin AYDOĞAN
978-605-320-708-5
2017 Developments in Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Special Needs Children and Technology Usage
SAÇAN SELVİNAZ,ŞEKER SİBEL
ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS,Bulent OZDEMİR, Nelya L. SHAPEKOVA , Bilal AK, Hicran YILDIZ, Fugen OZCANARSLAN, Lyudmila IVANOVA
978-954-07-4344-8
2016 Recent Advances in Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Normal Developing Siblings of Children Having Different Problems
SAÇAN SELVİNAZ
St. Kliment Ohridski University Press,A. Adil ÇAMLI, Bilal AK, Remzi ARABACI, Recep EFE
978-954-07-4136-9
2016 Recent Advances in Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The New Favorite of Children and the Young: Energy Drinks.
SAÇAN SELVİNAZ,KORKMAZ MURAT
St. Kliment Ohridski University Press,A. Adil ÇAMLI, Bilal AK, Remzi ARABACI, Recep Efe
978-954-07-4136-9
2015 Turkey at the Beginning of the 21 Century New Perspectives , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Culture and Education
SAÇAN SELVİNAZ
St. Kliment Ohridski University Press,Metin AYIŞIĞI, Recep EFE, Ömer DÜZBAKAR, Mehmet ARSLAN
978-954-07-4001-0