Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

hilal.gulludere adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Hilal Hatice Ülkü

Aydın Meslek Yüksekokulu
Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Çocuk Gelişimi Pr.

CV (PDF)


2021 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Düzeyleri
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2021 Autonomy Levels and Professional Attitudes of Nurse Educators
Florence Nightingale Journal of Nursing
GÜLENGÜN TÜRK ŞERİFE KARAGÖZOĞLU FİLİZ ADANA HİLAL HATİCE ÜLKÜ
2021 Evaluation of the Curriculum on Child Nutrition in the Child Development Program According to Metfessel-Michael Program Evaluation Model
International Journal of Educational Studies and Policy (IJESP)

2020 Çocuk Kavramının Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri Gözünden İncelenmesi
Turkish Studies- Educational Sciences
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU HİLAL HATİCE ÜLKÜ Ümit Gözel
2019 Hemşirelerin Tıbbi Hataları Rapor Etmeme Nedenleri
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
HİLAL HATİCE ÜLKÜ GÜLENGÜN TÜRK
2017 SAĞLIK ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM AMAÇLARI
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
HİLAL HATİCE ÜLKÜ TUĞÇE OKTAV MÜRÜVVET URAL
2017 Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde profesyonalizm ve iletişim becerilerinin 360 derece değerlendirme yöntemiyle belirlenmesi
Tıp Eğitimi Dünyası
HİLAL HATİCE ÜLKÜ YEŞİM ŞENOL
2014 Akran Yardımı ile Eğitimin Tıp Eğitiminde Kullanımı
Tıp Eğitimi Dünyası
HİLAL HATİCE GÜLLÜDERE MEKİN SEZİK YEŞİM ŞENOL
Uluslararası Tam metin bildiri
20.02.2023 SEXUAL PROBLEMS AFTER PROSTATECTOMY AND PATIENT EDUCATION / 8TH INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON MEDICINE, NURSING, AND HEALTH SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
20.02.2023 EVALUATION OF WOUND CARE NURSING COURSE ACCORDING TO MEFFESSEL-MICHAEL PROGRAM EVALUATION MODEL / 8TH INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON MEDICINE, NURSING, AND HEALTH SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
26.05.2021 ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ETKİNLİK PLANLARINDAKİ DEĞERLER / 7. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.05.2021 EBEVEYNLERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI VE ÇOCUK EBEVEYN ARASINDAKİ İLETİŞİM / 7. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.03.2021 The Effects of Television and Telephone Use on Preschool Children on Their Addiction Levels and Behaviors / 8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
SAĞLIK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ / 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
14.11.2020 BİRİNCİ SINIF MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUKLARI / 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ BAĞIMLILIK DURUMLARI / 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONU DÜZEYLERİ / 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2020 Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Etkinlik Planlarındaki Sosyal Duygusal Alan Kazanımları / VIIth International Eurasian Educational Research Congress ONLINE

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2019 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAĞLANMA VE İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.10.2019 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ ÇEVRE BİLİNCİ ALGISI / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2019 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.04.2019 Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri Gözünden Çocuk Kavramının İncelenmesi: Buharkent MYO Örneği / 3. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Eğitimde Mizah Kullanımına İlişkin Tutumları / 1. International Health Sciences and Life Congress

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 Hemşirelerin Tıbbi Hataları Rapor Etmeme Nedenleri / 1. International Health Sciences and Lide Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
04.05.2017 Autonomy levels and Professional attitudes of nurse educators / 3rd Annual International Conference on Nursing

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 ÜNİVERSİTE SAĞLIK ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 SAĞLIK ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM AMAÇLARI / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 SAĞLIK ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİ DESTEK ALGILARI / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 TELETIP VE YENİ UYGULAMA ALANLARI / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Suriye Göçü ve Eğitim İhtiyacı / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 İNTERN HEMŞİRELERİN SİMÜLASYONA DAYALI EĞİTİME YÖNELİK ALGILARI / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
04.05.2017 Healthy Lifestyle Behavior of First Year Students in Nursing School / 3. Annual International Conference on Nursing

Ulusal Tam metin bildiri
Acil Servis Çalışanlarının Sedasyon Analjezi ve Sedoanaljeziye İlişkin Bilgi ve Yaklaşımları / 2. Hemşirelik Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Mesleksel Beceri Uygulamaları Hakkındaki Öğrenci Geri Bildirimleri / 8. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Anatomi uygulama ve teorik ölçme ve değerlendirme sonuçlarının ÖSYM giriş puanları ile karşılaştırılması / 8. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Tıbbi etik derslerinde takım çalışmasına dayalı öğrenme İlk sonuçlar / 8. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Dermatoloji stajında takım çalışmasına dayalı öğrenme uygulaması Pilot projeye ait ilk sonuçlar / 8. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi nde uygulanan Özel Çalışma Modülleri nin Logic Model ile değerlendirilmesi / 8. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Preliminary Results of a Pilot for Team Based Learning Application in Clinical Clerkship In class learner engagement and student satisfaction / An International Association for Medical Education 2014

Uluslararası Tam metin bildiri
Short and long term effectiveness of a course on writing better MCQs / An International Association for Medical Education 2014

Ulusal Tam metin bildiri
Hemşire Akademisyenlerin Otonomi Düzeyleri Ve Mesleki Profesyonel Tutumları / 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Uygulamada Göz Ardı Edilen Bir Durum Neredeyse Hata / 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Acil serviste triyaja yönelik hasta memnuniyet düzeyi / 2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi

2023 Sosyal ve Duyuşsal Öğrenme Kuramdan Uygulamaya , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Okul Öncesinde Sosyal-Duygusal Öğrenme
ÜLKÜ HİLAL HATİCE
Efe Akademi Yayınları,Yalın Uçar, Meltem
978-625-6796-07-2
2021 Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimlerine Genel Bakış , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK PLANLARINDAKİ DEĞERLER
ÜLKÜ HİLAL HATİCE, DİNÇER BESTE
Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları,SARACALOĞLU, Asuman Seda; AYTAÇ, Ayhan; DERMAN, Giray Saynur; TALAS, Mustafa; YÜCEL, Ali Serdar
978-605-7594-95-2 Erişim Linki