Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ibrahimyildiz adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
İBRAHİM YILDIZ

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Parazitoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Investigation of <i>Blastocystis<i> Subtypes in Fecal Samples of Diabetes Mellitus Patients
Meandros Med Dent J

2023 The Effect of the COVID-19 Pandemic Process on the Incidence of Intestinal Parasites; Aydın Province Example
Galenos Yayinevi

2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarında Kutanöz Leishmaniasis Tanısı Almış Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi Tip Fakultesi Dergisi

2022 Antiprotozoal activity of different Xenorhabdus and Photorhabdus bacterial secondary metabolites and identification of bioactive compounds using the easyPACId approach
Scientific Reports

2022 First detection and molecular characterization of Dientamoeba fragilis in cattle
Zoonoses and Public Health

2021 Investigation of Dientamoeba fragilis Frequency in Faecal Samples of Patients with Enterobius vermicularis Infection by Polymerase Chain Reaction
Turkish Journal of Parasitology

2021 Investigation of the Relationship Between Obesity and Blastocystis Infection in an Adult Population in Aydin, Turkey
Annals of Parasitology

2021 Wound Myiasis in Diabetic Foot Ulcer: Calliphoridae and Sarcophagidae Family
Iranian Journal of Parasitology

2021 A retrospective analysis of Enterobius vermicularis frequency for the last five years in Aydin, Turkey
Annals of Medical Research

2021 The high co-existence rate of Blastocystis and Dientamoeba fragilis in human faecal samples and the analysis of demographic and clinical findings
Journal of Health Sciences and Medicine

2021 Microsatellite-Based Genotyping, Analysis of Population Structure, Presence of Trichomonas vaginalis Virus (TVV) and Mycoplasma hominis in T. vaginalis Isolates from Southwest of Turkey
Iranian Journal of Parasitology

2020 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarı Demodex spp. Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Türkiye Parazitoloji Dergisi
SEMA ERTUĞ EVREN TİLEKLİOĞLU İBRAHİM YILDIZ ERDOĞAN MALATYALI HATİCE ERTABAKLAR
2020 Stabilized hypochlorous acid, a topical therapeutic strategy for Trichomonas vaginalis infection: An in vitro study
Parasitologists United Journal
İBRAHİM YILDIZ EVREN TİLEKLİOĞLU ÖZGENUR YILMAZ HATİCE ERTABAKLAR SARHAN SAKARYA
2020 Molecular Characterisation of Trichomonas vaginalis Isolates in Southwest Turkey with Multilocus Sequence Typing and Genetic Structure Analysis in Relation to Different Countries
Infection, Genetics and Evolution
ERDOĞAN MALATYALI ÖZGÜR GÜÇLÜ İBRAHİM YILDIZ BÜLENT BOZDOĞAN SEMA ERTUĞ HATİCE ERTABAKLAR
2019 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarı’na 2005-2017 Yılları Arasında Kistik Ekinokokkozis Şüphesiyle Başvuran Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Türkiye Parazitoloji Dergisi
HATİCE ERTABAKLAR İBRAHİM YILDIZ ERDOĞAN MALATYALI EVREN TİLEKLİOĞLU SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN SEMA ERTUĞ
2019 Molecular characterization of Blastocystis in cattle in Turkey
Parasitology Research
Zeynep Erdem Aynur ÖZGÜR GÜÇLÜ İBRAHİM YILDIZ Hüseyin Aynur HATİCE ERTABAKLAR BÜLENT BOZDOĞAN SEMA ERTUĞ
2019 Molecular characterization of Blastocystis in cattle in Turkey
PARASITOLOGY RESEARCH
ZEYNEP ERDEM AYNUR ÖZGÜR GÜÇLÜ İBRAHİM YILDIZ HÜSEYİN AYNUR HATİCE ERTABAKLAR BÜLENT BOZDOĞAN SEMA ERTUĞ
2019 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı 2007-2017 Yılları Arası Toxoplasma gondii Seroloji Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Türkiye Parazitoloji Dergisi
ERDOĞAN MALATYALI İBRAHİM YILDIZ EVREN TİLEKLİOĞLU HATİCE ERTABAKLAR SEMA ERTUĞ
2019 Retrospective Analysis of Cystic Echinococcosis Results in Aydın Adnan Menderes University Training and Research Hospital Parasitology Laboratory Between 2005 and 2017
Turkish Journal of Parasitology
HATİCE ERTABAKLAR İBRAHİM YILDIZ ERDOĞAN MALATYALI EVREN TİLEKLİOĞLU SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN SEMA ERTUĞ
2018 Stabilised Hypochlorous Acid: a New Therapeutic Strategy against Dangerous Parasitic Eye Infection Agent Acanthamoebaspp.
Journal of Environmental Protection and Ecology
İBRAHİM YILDIZ özgenur yılmaz EVREN TİLEKLİOĞLU SARHAN SAKARYA HATİCE ERTABAKLAR
Uluslararası Özet bildiri
23.10.2021 Aydın ve Çevresinde Kanin Leishmaniasis (KanL) Şüpheli örneklerde IFA Tekniği ile KanL Seropozitifliğinin Araştırılması / 22. Parazitoloji Kongresi 11 – 15 Ekim 2021, Didim, Aydın

Uluslararası Tam metin bildiri
11.11.2021 Sılybum marıanum Çekirdeği Yağının in Vitro Antileishmanial Etkisi / 22. Parazitoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.04.2018 Enterobius vermicularis From Hand to Hand / 2. International Urban, Environment and Health Congress

Uluslararası Özet bildiri
16.04.2018 Şehirlerde Değişen Çevre, İnsan ve Bağırsak Parazitleri: Aydın örneği / 2. International Urban, Environment and Health Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
23.05.2021 Orıganum onıtes Yağının Leishmania tropıca Üzerindeki Etkisinin in Vitro Olarak Değerlendirilmesi / 4. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.11.2020 Aydın’da 2018’den Günümüze Kistik Ekinokokkozis Seroloji Sonuçlarının Değerlendirmesi / 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
05.10.2019 Aydında beş yıldır tanı alamayan fascioliasis olgusu / 21. Parazitoloji Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
05.10.2019 Enterobius vermicularis pozitif olguların dışkılarında Dientamoeba fragilis sıklığının PCR ile araştırılması / 21. Parazitoloji Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.06.2019 Current status of Enterobius vermicularis infection in Aydin / 2nd International Health Sciences and Life Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
19.06.2019 Current Developments in Molecular Biology of T. Vaginalis / 2nd International Health Sciences and Life Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
04.10.2019 Miyazis Deneyimi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve AraştırmaHastanesi Nazlı-Selim Eren Kronik Yara ve İnfeksiyonları Bakım Ünitesi / 21. Parazitoloji Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
04.10.2019 Enterobius vermicularis Pozitif Olguların Dışkılarında Dientamoeba fragilis Sıklığının PCR ile Araştırılması / 21. Parazitoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
04.10.2019 Aydın İlinde İzole Edilen Trichomonas vaginalis İzolatlarının Multilokus Sekans Tiplendirme (MLST) Yöntemi İle Genotiplendirilmesİ / 21. Parazitoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
22.02.2018 Evaluation of Anti-Leishmanial activity of Photorhabdus and Xenorhabdus cell-free bacterial supernatants / 8th Global Summit on Microbiology and Infectious Diseases

Uluslararası Tam metin bildiri
03.05.2018 Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kronik Yara ve Enfeksiyonları Bakım Ünitesinde Saptanan Dört Miyaz Olgusu / 5. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu (Uluslararası Katılımlı)

Uluslararası Özet bildiri
20.04.2018 Toxoplasma Gondii: A Parasite From Environment to Human Cell / 2. International Urban, Environment and Health Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
20.04.2018 Doğada Serbest Yaşayan Tehlikeli Parazit ”Acanthamoeba Spp.” İleMücadelede Yeni Bir Ajan Stabilize Hipokloröz Asit / II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
04.10.2017 Comparison of a Rapid Diagnostic Test and ELISA in Radiologically-ComfirmedCystic Echinococcosis Cases / XXVII WORLD CONGRESS OF ECHİNOCOCCOSIS

Uluslararası Özet bildiri
25.09.2017 YARA MİYAZİS OLGU SUNUMU / 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Uluslararası Özet bildiri
13.04.2017 The Evaluation of a Rapid Diagnostic Test Among Radiologically-Confirmed Cystic Echinococcosis Patients / 8th National and 1st International Congress of Hydatidology

Uluslararası Özet bildiri
02.07.2017 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvar’ın da 2008-2015 yılları arasında Demodex spp. saptanan olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi. / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2017 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvar’ın da son sekiz yılda kutanöz leishmaniasis tanısı almış olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2017 Trichomonas vaginalis suşlarının polimorfik mikrosatellit lokusları kullanılarak genotiplendirilmesi / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.09.2017 Adnan Menderes Üniv. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvar’ına Demodex spp araştırılması için gönderilen semptomatik olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi / 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Uluslararası Özet bildiri
25.09.2017 Adnan Menderes Üniv. Uygulama ve Araştırma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvar’ın da Ocak 2009-Temmuz 2017 tarihleri arasında kutanöz leishmaniasis tanısı almış olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi / 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Uluslararası Özet bildiri
15.04.2017 Retrospective Analysis of Echinococcus granulosus Serology Results in Adnan Menderes University Training and Research Hospital Parasitology Laboratory Between 2005 and 2015 / 8th National and 1 st International Congress of Hydatidology

2023 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA SAĞLIK BİLİMLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Trichomonas Vaginalis
YILDIZ İBRAHİM
Duvar Yayınları,Ak Ayşe
978-625-6945-33-3
2023 SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Giardiasis Enfeksiyonu Hakkındaki Güncel Bilgiler
YILDIZ İBRAHİM
Platanus Publishing,Do.ç Dr. Dilek Atik
978-625-6971-12-7 Erişim Linki