Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

mahmutalpkilic adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Mahmut Alp Kılıç

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Biyofizik Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Evaluation of combined effects of brief electrical stimulation and Schwann-like cells on sciatic nerve injury model
Wiley

2022 Detection of the chemical changes in blood, liver, and brain caused by electromagnetic field exposure using Raman spectroscopy, biochemical assays combined with multivariate analyses
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy

2022 Evaluation of Electromagnetic Field Levels and Student Exposure at Aydın Adnan Menderes University Central Campus
Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation

2022 Effect of tarantula cubensis extract (theranekron) on peripheral nerve healing in an experimental sciatic nerve injury model in rats
Turkish Neurosurgical Society
ZAHİR KIZILAY SERDAR AKTAŞ NESİBE KAHRAMAN ÇETİN MAHMUT ALP KILIÇ HAKAN ÖZTÜRK
2021 Comparison of the Effects of Electroacupuncture and Melatonin on Nerve Regeneration in Experimentally Nerve-Damaged Rats
JOURNAL OF ACUPUNCTURE AND MERIDIAN STUDIES

2021 Acute effects of energy drink on hemodynamic and electrophysiologic parameters in habitual and non-habitual caffeine consumers
CLINICAL NUTRITION ESPEN

2020 Maternal neglect results in reduced telomerase activity and increased oxidative load in rats
Informa UK Limited

2019 Effect of Tarantula Cubensis Extract (Theranekron) on Peripheral Nerve Healing in an Experimental Sciatic Nerve Injury Model in Rats
TURKISH NEUROSURGERY

2018 A Custom-made Pupillometer System for Characterizing Pupillary Light Response
Turkish Journal of Ophthalmology
NEFATİ KIYLIOĞLU MAHMUT ALP KILIÇ TOLGA KOCATÜRK SEYHAN BAHAR ÖZKAN MEHMET BİLGEN
2018 A Custom-made Pupillometer System for Characterizing Pupillary Light Response
TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

2017 Maintenance of a Schwann-Like Phenotype in Differentiated Adipose-Derived Stem Cells Requires the Synergistic Action of Multiple Growth Factors
STEM CELLS INTERNATIONAL

2016 Machine learning aided diagnosis of hepatic malignancies throughin vivodielectric measurements with microwaves
Physics in Medicine & Biology

Ulusal Özet bildiri
24.10.2021 Şok dalga tedavisi malign renal hücrelerde apoptozise neden olabilir: Eski bir yöntem, yeni bir bulgu / 31. Ululsal Üroloji Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.03.2023 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ultraviyole Radyasyon ve Korunma Yöntemleri Hakkındaki Farkındalıkları / International Urban Environment Health Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
16.05.2016 Cep Telefonları ve Sağlık Üzerine Zararlı Etkileri Hakkında Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi / International Urban Environment Health Congress

Uluslararası Özet bildiri
20.12.2021 Quercetin ve Sunitinib Kombinasyonunun MKN28 Hücre Hattı Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması Investigation of the Efficacy of Quercetin and Sunitinib Combination on MKN28 Cell Line / 12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.12.2021 PC3 Hücrelerinde SDS İndüklü Oksidatif Strese Karşı Mitokondriyal Fisyon İnhibisyonunun Etkileri / Uluslararası Bilimsel Gelişmeler Kongresi (ICONSAD'21)

Ulusal Özet bildiri
06.09.2017 Ekstremite Varislerinde Antioksidan Savunma Sistemi Yetersizliği ve Sistem Elemanlarındaki Genetik Değişikliklerin Etkisinin Belirlenmesi / 28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.09.2018 Investigation of Relations Between GSTT1 Polymorphism and Lower Extremity Varix / FEPS 2017

Uluslararası Özet bildiri
23.11.2017 The Levels of Copper, Iron, Zinc and Lipid Peroxidation in thePathogenesis of Mitral Chordae Tendinea Rupture / Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress

Uluslararası Özet bildiri
10.10.2018 Lipid profile and oxidative stress in premenopausal and postmenopausal women / 30th Annual Biophysics Congress (International)

Ulusal Özet bildiri
15.03.2019 PERİFERİK SİNİR HASARI TEDAVİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM ELEKTROAKUPUNKTUR UYARISI / 17.ULUSAL SİNİR BİLİM KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
15.03.2019 Periferik sinir hasarı tedavisinde yeni bir yaklaşım: Elektro-akupunktur uyarımı / 17. Ulusal Sinirbilim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2017 Investigation of Relations Between GSTT1 Polymorphism and Lower Extremity Varix / ACTA PHYSIOLOGICA

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2018 Lipid profile and antioxidative stress in premenopausal and postmenopausal women / 30th Annual Biophysics Congress(International)

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2018 Lipid profile and oxidative stress in premenopausal and postmenopausal women / 30th Annual Biophysics Congress (International)

Ulusal Özet bildiri
01.10.2017 Alt Ekstremite Varislerinde Antioksidan Savunma Sistemi Yetersizllgl ve Sistem Elemanlarmdaki Genetik Degi~ikliklerin Etkisinin Belirlenmesi / 28-29. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
03.11.2017 Relationship of Fe/Zn, Fe/Cu, Cu/Zn Ratios with Proinflammatory Cytokines in Mitral Chorda Tendinea Rupture / International Meeting on Education and Research in Health Sciences

Uluslararası Özet bildiri
03.11.2017 Roles of Fe/Zn, Fe/Cu, Cu/Zn Ratios and Oxidative Damage in the Pathogenesis of Mitral Chordae Tendinea Rupture / International Meeting on Education and Research in Health Sciences

Uluslararası Özet bildiri
23.11.2017 The Levels of Copper, Iron, Zinc and Lipid Peroxidation in the Pathogenesis of Mithral Chordae Tendinea Rupture / Association of Thrance Universities 1sr International Health Sciences Congress

Ulusal 
Elektromanyetik Alanın Sağlık Üzerine Etkileri Hakkında Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerinin Farkındalıkları / 28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
15.05.2016 Cep Telefonları ve Sağlık Üzerine Zararlı Etkileri Hakkında Üniversite Öğrencilerinin Bilgi DüzeylerininDeğerlendirilmesi / 1st International Urban Environment Health Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
15.05.2016 Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsünde ELF EMF Ölçümleri ve Öğrencilerin ELF EMF MaruziyetHakkındaki Bilgi Düzeyleri / 1st International Urban Environment Health Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
15.05.2016 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ultraviyole Radyasyon ve Korunma YöntemleriHakkındaki Farkındalıkları / 1st International Urban Environment Health Congress

Uluslararası Özet bildiri
25.05.2015 New imaging technique for breast carcinoma Cerrahpasa experience Preliminary Report / 8th annual meeting of Chinese Collegeof Surgeons and 19th annual meeting of the EuropeanSociety of Surgery

Ulusal Özet bildiri
Farklı Işık Koşulları Altında 50 Hz Manyetik Alanın Serum Melatonin ve Seratonin Düzeyine Etkisi / ULUSLARARASI KATILIMLI27. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
29.09.2015 Düşük maliyetli pupilometre sistemiyle görev uyarımlı pupiler tepkinin karakterizasyonu / ULUSLARARASI KATILIMLI 27. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
18.07.2015 Does early maternal separation effect antioxidantenzyme and telomerase activity in adulthood / 10th European Biophysics Congress (EBSA 2015)

Uluslararası Özet bildiri
18.07.2015 Does lighting conditions effect on hormone andantioxidant levels of magnetic field exposed rats / 10th European Biophysics Congress (EBSA 2015)

Uluslararası Özet bildiri
18.07.2015 Evaluation of Oxidative Stress in Hip FractureOperated Elderly Patients / 10th European Biophysics Congress (EBSA 2015)

Uluslararası Özet bildiri
Relatıons Of Copper Iron Zınc Selenıum And Metallothıoneın 1 Levels In The Mıtral Chordae Tendıneae Rupture Patıents / 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union

Ulusal Poster
Genetik Absans Epilepsili WAG Rij Sıçanlarda BazıOksidan ve Antioksidan Parametrelerin İncelenmesi / 8. HÜCRESELSİNİR BİLİM GÜNLERİ SAÜ Kültür veKongre Merkezi

Uluslararası Poster
Trace Elements Lıpıd Peroxıdatıon And Glutathıone Levels In Erythrocytes And Metallothıoneın Levels Of Patıents Wıth Chordae Tendıneae / Annual Meeting of the German Biophysical Society

Uluslararası Özet bildiri
Effects of YC 1 on zinc copper lipid peroxidation nitric oxide levels and superoxide dismutase activities in single dose pentylenetetrazole induced epileptic seizures / 5th International Congresson Cell Membranes andOxidative Stress:Focus on Calcium Signalingand TRP Channels

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2014 Comparison of Electrical Properties Between Normal and Pathological Tissues in Rats / 8 th International Workshop on Biological Effects of Electraomagnetic Fields Radiofrequency

Uluslararası Özet bildiri
08.10.2012 Single Strand Conformation Polymorphism SSCP Analysis Of Survivin And Beta Catenin Genes in Rats which Exposed to 900 Mhz / 7 th International Workshop on Biological Effects of Electraomagnetic Fields Radiofrequency with Continuous Wave

Uluslararası Özet bildiri
08.10.2012 Influence of Magnetic Fields on Experimental Colon Tumor Model and Effect of Beta Catenin Interaction / 7 th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields Radiofrequency with Continuous Wave

Ulusal Özet bildiri
08.10.2011 Tiroid Dokusunun Mikrodalgalara Tepkisinin Belirlenmesi İçin DielektrikSabiti Ve Elektriksel İletkenliğinin Ölçülmesi / Çevre ve Halk Sağlığı İçin Emanet

Uluslararası Özet bildiri
10.10.2010 Genetic analysis of the survivin in rats Is there any relation withmagnetic field sensitivity and alterations / 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields

Uluslararası Özet bildiri
10.10.2010 Electromagnetic Field Map of a Medical Faculty Campus / 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields