Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ezgi.ozen adu.edu.tr

Arş.Gör.
Ezgi Sarı

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 HUZUREVİNDE ÇALIŞAN BAKIM PERSONELLERİNİN YAŞLI BAKIM FONKSİYONLARI: NİTEL BİR ÇALIŞMA
NWSA Academic Journals

2022 COVID-19 Patients’ Life Events, Emotional Health And Post-Illness Awareness: A Qualitative Study
Journal of Community Health Nursing

2020 Doğuma İlişkin Özellikler Postpartum Depresyon ve Maternal Bağlanmayı Yorduyor Mu?
Life Sciences

2020 Son trimester gebelerde doğum korkusunu etkileyen faktörler ve doğum korkusunun postpartum depresyon ve maternal bağlanma ile ilişkisi
Cukurova Medical Journal

2019 Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler
Cukurova Medical Journal

2019 Lise öğrencisi ergenlerin suça yönelik tutumları ve risk faktörleri
Klinik Psikiyatri Dergisi

2018 Ergen Suçluluğu
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

2018 Severity of Pregnancy Period Discomforts Does It Predict Postpartum Depression and Maternal Attachment?
Jurnal Medical Brasovean

Uluslararası Tam metin bildiri
27.05.2018 LİSE ÖĞRENCİSİ ERGENLERİN SUÇA YÖNELİK TUTUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER / 1st International Health Sciences and Life Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
26.11.2018 Doğuma İlişkin Özellikler Postpartum Depresyon ve Maternal Bağlanmayı Yorduyor mu? / Uluslararası Tarım,Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.05.2017 Severity of pregnancy period discomforts does it predict postpartum depression and maternal attachment / 3rd Annual International Conference on Nursing

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2016 Ortaöğretim Öğretmenlerinin Ruhsal Hastalıklara İlişkin İnanç ve Sosyal Mesafe Durumları / IV. Uluslarası ve VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Poster
HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE SORUN ÇÖZME BECERİLERİ İLİŞKİSİ / IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2016 Ortaöğretim Öğretmenlerinin Ruhsal Hastalıklara İlişkin İnanç ve Sosyal Mesafe Durumları / IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi