Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Yrd.Doç.Dr.
MAVİ AKKAYA YILMAZ

Eğitim Fakültesi
Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim DalıHakemli , AKKAYA MAVİ , NAZİLLİ’DEKİ KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİGÖRÜŞ VE BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ,Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,,2017
Hakemli , AKKAYA MAVİ,KARAKUŞ UFUK,ABLAK SELMAN , The levels of the 7th year student’s perception of relatives,Mevlana International Journal of Education (MIJE),,2013
Uluslararası
Özet bildiri
AKSOY BÜLENT,AKKAYA MAVİ
Sosyal Bilgilerde Göç Konusunun Drama Yöntemiyle Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu
01.10.2012
Uluslararası
Özet bildiri
KILIÇOĞLU GÖKÇE,AKKAYA MAVİ
Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Motivasyon Düzeyleri
Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III
28.04.2014
Uluslararası
Özet bildiri
AKKAYA MAVİ,AKBABA BÜLENT
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanımına Yönelik Öz Yterlik Algıları
Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II
26.04.2013
Ulusal
Özet bildiri
AKBABA BÜLENT,AKKAYA MAVİ
8. Sınıf Öğrencilerinin Medya, Okul ve İletişim İlişkisi
VI. Sosyl Bilimler Eğitimi Kongresi
03.10.2013
Ulusal
Özet bildiri
ÇETİN TURHAN,AKKAYA MAVİ
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültürel Miras ve Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Yer Alan Turizm Değerlerine İlişkin Farkındalıkları
VI. Sosyl Bilimler Eğitimi Kongresi
03.10.2013
Uluslararası
Özet bildiri
GÜRGİL FİTNAT,ÇETİN TURHAN,AKKAYA MAVİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜNYA MİRASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU VI
04.05.2017
Uluslararası
Özet bildiri
AKKAYA MAVİ,KARAKUŞ UFUK
YER TEMELLİ ÖĞRETİM YAKLAŞIMIYLA İŞLENEN ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÜNİTESİNİN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI
04.05.2017
Vatandaşlık Bilgisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'nin İdari Yapısı,AKKAYA MAVİ,Zihni Merey,Pegem Akademi2017,
The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Geography,ÇETİN TURHAN,AKKAYA MAVİ,Recep Efe, Ordenbek Mazbaev, Zdravka Kostova, Rıza Sam, Neslihan Sam, Vedat Çalışkan, Mehmet Bayartan, Emin Atasoy,St. Kliment Ohridski University Press Sofia2013,978-954-07-3605-1