Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

baris.gursoy adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Barış Gürsoy

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Devletler Hukuku Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 “DAĞI YERİNDEN OYNATMAK”: NECMETTİN ERBAKAN’IN DIŞ POLİTİKA PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE MERKEZLİ İSLAM BİRLİĞİ’NİN İMKÂNI
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

2022 Challenges in the Regional Energy Complex of Russia, Ukraine, Turkey, and the European Union
International Journal of Humanties and Social Development Research

2019 Her Yol Roma’ya mı Çıkar? Parçalanmadan Bütünleşmeye
Yeni Fikir
BARIŞ GÜRSOY
2018 Bütünleşmenin Zorlu Aşaması: ”Ortak” Bir Dış ve Güvenlik Politikası İnşa Etmek
Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi
BARIŞ GÜRSOY
2016 Uluslararası Çevre Rejimleri
SOBİDER
EBRU GENÇALP BARIŞ GÜRSOY
2016 The European Union s State Building Efforts in the Case of Bosnia Herzegovina
Ankara Avrupa Çalışmaları Degisi
BÜLENT SARPER AĞIR BARIŞ GÜRSOY
2016 European Perspective of Human Security and the Western Balkans
Revista De Ştiinte Politice
BÜLENT SARPER AĞIR BARIŞ GÜRSOY MURAT NECİP ARMAN
2016 A POLICY SHIFT IN THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD UKRAINE S DYNAMICS VERSUS EUROPE
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
SÜLEYMAN SEZGİN MERCAN BARIŞ GÜRSOY
2014 Kamu Diplomasisi ve AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası Muharrem Ekşi
Bilge Strateji
BARIŞ GÜRSOY
2003 Uluslararası Güvenliğin Bir Boyutu olarak Askeri Alanda Devrim Tartışması
Avrasya Dosyası
BARIŞ GÜRSOY
Uluslararası Özet bildiri
20.09.2019 USA, Greece and 1974 Military Coup: Evaluation of Spectators and Players in the Light of US Documents / International Congress on Afro-Eurosian Research V

Uluslararası Özet bildiri
Human Security / Human Security

Ulusal Özet bildiri
”Dağı Yerinden Oynatmak”: Necmettin Erbakan’ın Dış Politika Perspektifinde Türkiye Merkezli İslam Birliği’nin İmkanı / 2. Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu: Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2018 Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği Arasında Bir Rekabet Alanı Olarak Karadeniz / IKSAD II –International Conference on Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
11.12.2018 RUSYA FEDERASYONU VE AVRUPA BİRLİĞİARASINDA BİR REKABET ALANI OLARAK KARADENİZ / iKSAD 2. ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2018 DONMUŞ ÇATIŞMALAR VE KARADENİZ’İN GÜVENLİĞİ / ULUSLARARASI X. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
24.12.2018 Bir Osmanlı-Türk Aydını Olarak Yusuf Akçura’nın Perspektifinden 20.yy Başında Büyük Güçler ve İslam Dünyası / Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.03.2018 Rethinking Conscription in the Era of Aysmmetric Threat / International Conference Commemorating The Centennial Anniversary of the End of World War I: Historical, Legal, Political and Ethical Aspects of Contemporary Military and Non-Military Conflicts

Uluslararası Özet bildiri
28.02.2018 EUROPEAN UNION‘S REGIONALIZATION EFFORTS AS A FOREIGN POLICY INSTRUMENT / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
01.05.2017 Regionalization Efforts of the EU as a Foreign Policy Instrument:Wider Black Sea Region(?) / Mediterranean International Conference on Social Sciences

Uluslararası Özet bildiri
A Critical Assessment of the European Union s Regionalization Efforts towards its Near Abroad Black Sea Synergy Re Considered / SECURITY SOVEREIGNTY IN THE 21TH CENTURY

Uluslararası Özet bildiri
European Perspective of Human Security andthe Western Balkans / CEPOS

Uluslararası Özet bildiri
15.05.2015 The Role of the European Union in State and Nation building Processes in the Western Balkans The Case of Bosnia and Herzegovina / International Congress On Turkey And The Balkans

2022 50 Soruda Türkiye-AB İlişkileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Anlaşmalar Hukuki Metinler ve Kriterler
GÜRSOY BARIŞ
Altınbaş Üniversitesi Yayınları,Sinem Ünaldılar Kocamaz
978-605-2066-77-8
2021 Çağdaş Balkan Siyaseti: Devletler, Halklar, Parçalanma ve Bütünleşme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Romanya Cumhuriyeti
GÜRSOY BARIŞ, GENÇALP EBRU
Seçkin,Murat Necip Arman, Nazif Mandacı
978-975-02-6769-7
2021 Çağdaş Balkan Siyaseti: Devletler, Halklar, Parçalanma ve Bütünleşme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bosna-Hersek
GÜRSOY BARIŞ
Seçkin,Murat Necip Arman, Nazif Mandacı
978-975-02-6769-7
2021 Sosyal,Kimlik ve Kültür Boyutlarıyla Avrupa Birliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Avrupa Birliği'nde Çevre Politikası
GÜRSOY BARIŞ
Astana Yayınları,Murat Necip Arman, Çağdaş Cengiz
978-625-7624-02-2
2020 Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrılıkçı Hareketler: Katalonya, Bask Bölgesi, Kuzey İrlanda, İskoçya, Flaman Bölgesi ve Kuzey İtalya , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kuzey İrlanda Sorunu ve Avrupa Birliği’nin Tutumu
GÜRSOY BARIŞ,GÜNAL ALTUĞ
Nobel,Uğur Burç Yıldız
978-605-7662-92-7
2019 Kosovo: Past, Present and Future , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Russian Federation’s Kosova Policy Since 1999
GÜRSOY BARIŞ
Nova,Bülent Sarper Ağır
9781536161403
2019 Türk-Amerikan İlişkileri: İki Yüzyıllık Süreç ve Ötesi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Karadeniz Bağlamında Türk Amerikan İlişkileri
GÜRSOY BARIŞ
Barış Kitap,Sertif Demir, Ayça Eminoğlu
9786057560285
2019 Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ukrayna Krizi
GÜRSOY BARIŞ
Akçağ,Mehmet Seyfettin Erol, Muharrem Ekşi
9786053425090
2018 İzceas 2018: New Trends in Economics and Administrative Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Genişletilmiş Karadeniz Projesi’nin Sonu mu?
GÜRSOY BARIŞ
Detay Yayıncılık,Tüğen Kamil, Yükçü Süleyman, Özen Ahmet, Şanlısoy Selim, Aydın Ömer, Sarıbay Efe, Fidancı Nur, Orçun Çağatay, Ünal Ceyda, Çimen Ayşegül, Türkölmez Mehmetcan, Erbuüa Sinem Gökçe, Kılınç Furkan, Oldaç Burcu, Ergun İlteriş, Göğebakan Anıl
978-605-254-071-8
2018 Recent Researches On Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),European Union’s Regionalization Efforts As a Foreign Policy Instrument
GÜRSOY BARIŞ
Jagiellonian University Institute of Public Affairs,Dorczak Roman Arslan Hasan Musialik Rafat
978 - 83 - 65688 - 37 - 8
2015 Avrupa Birliği nin Dış İlişkileri Bölgesel Politikalar Bölgeler ve Uluslararası Aktörler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bölgeselleşme Ekseninde Avrupa Birliği-Rusya Federasyonu İlişkileri
GÜRSOY BARIŞ
Nobel,Uğur Burç Yıldız
978-605-320-036-9
2014 Çağdaş Balkan Siyaseti Devletler Halklar Parçalanma ve Bütünleşme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Romanya Cumhuriyeti
GÜRSOY BARIŞ,GENÇALP EBRU
Seçkin,Murat Necip Arman, Nazif Mandacı
978-975-02-2990-9
2005 Soğuk Savaş tan Günümüze Asimetrik Tehdit , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜRSOY BARIŞ
IQ Kültür Sanat Yayıncılık,
975-255-048-7