Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

belma.toptas adu.edu.tr

Arş.Gör.
BELMA TOPTAŞ ACAR

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Doğum-kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Kadınların Vulva Sağlığı ile İlgili Bilgi ve Davranışları
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi

2023 Knowledge and Thoughts of Women and their Spouses about Hysterectomy
Journal of Women’s Health Nursing (JOWHEN )

2022 Awareness of gynaecological cancer and factors affecting in women: a cross-sectional study
Journal of Obstetrics and Gynaecology

2022 Sağlık Personelinin Kendi Kendine Vulva Muayenesi İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları
Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi

2021 Polikistik Over Sendromu Olan Kadınlara Uygulanan Beslenme ve Egzersiz Programının Semptomlara Etkisi
Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi

2021 ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ERKEKLERİN VAZEKTOMİYE İLİŞKİN BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ
Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences

2020 Menopozal Semptom Yönetiminde Sarı Kantaron Kullanımı: Sistematik Derleme
Lokman Hekim Dergis

2020 Akademisyen Hemşirelerin İklim Değişikliği İle İlgili Görüşleri
Hemşirelik Bilimi Dergisi

2020 Akademisyen Hemşirelerin İklim Değişikliği ile İlgili Görüşleri (Academic Nurses' Opinion on Climate Change)
Hemşirelik Bilimi Dergisi (Journal of Nursing Science)

2020 Menopozal Semptom Yönetiminde Sarı Kantaron Kullanımı: Sistematik Derleme
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

2020 Yaşlı Kadınların Cinselliğe Bakış Açısı, Yaşadığı Sorunlar ve Sağlık Profesyonellerinin Rolü
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

2020 Perimenopozal dönemdekikadınların kontraseptifyöntem kullanım durumları
Journal of Human Sciences

2020 Erkek Hemşirelik Öğrencilerinin Kadın Sağlığı ve HastalıklarıHemşireliği Dersi Klinik Uygulamasına İlişkin Görüşleri
KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ

2019 Gebelerde sosyal destek ve etkileyen faktörler (social support status and the affecting factors in pregnant women)
Journal of Human Sciences
BELMA TOPTAŞ HİLMİYE AKSU SEVGİ ÖZSOY TUĞBA DÜNDAR
2019 Bir üniversitede öğrenim gören sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Human Papilloma Virüs ve HPV aşısı ile ilgili bilgi ve görüşleri
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi

2019 Obstetrik Özelliklerin Gebelikte Distres Üzerine Etkisi
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
TUĞBA DÜNDAR SEVGİ ÖZSOY HİLMİYE AKSU BELMA TOPTAŞ
2019 Hemşirelikte Mesleki Değerler ve Etkileyen Faktörler
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
TUĞBA DÜNDAR SEVGİ ÖZSOY BELMA TOPTAŞ HİLMİYE AKSU
2019 BİR ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS VE HPV AŞISI İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi
MÜKERREM BAŞLİ HİLMİYE AKSU BELMA TOPTAŞ
2019 Kadın Kondomu Farkındalığı ve Kullanımındaki Engeller
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
BELMA TOPTAŞ HİLMİYE AKSU
2017 Histerektomiye İlişkin Kadın ve Eşlerinin Görüşleri ve Yaşam Kalitesi
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
BELMA TOPTAŞ HİLMİYE AKSU
2017 Kadınlarda Kronik Pelvik Ağrı
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi
BELMA TOPTAŞ HİLMİYE AKSU
Uluslararası Tam metin bildiri
27.03.2023 GÖÇMEN / MÜLTECİ / SIĞINMACI KADINLARIN YAŞADIĞI PSİKOLOJİK SORUNLAR VE SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN ROLÜ / 11. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
27.03.2023 ONLİNE EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞIN KADINLARIN JİNEKOLOJİK MUAYENEYE İLİŞKİN TUTUM VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMA / 11. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
15.05.2022 PREMENSTRÜEL SENDROMLU KADINLARDA FİTOTERAPİ KULLANIMININ SEMPTOMLARA ETKİSİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME / 9. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
15.05.2022 PREMATÜRE BEBEĞİ OLAN ANNELERE DİNLETİLEN MÜZİĞİN ANNE SÜTÜ ÜRETİMİNİ ARTTIRMAYA ETKİSİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME / 9. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
01.01.2021 Kadınlarda Jinekolojik Kanser Farkındalığı ve Etkileyen Faktörler. / 2. Uluslararası 3. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.05.2018 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Human Papilloma Virus (HPV) ve HPV Aşısı İle İlgili Bilgi ve Görüşleri / Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.05.2018 Erkek Hemşirelik Öğrencilerin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasına İlişkin Görüşleri / Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
05.06.2018 Göç Eden Kadınlarda Postpartum Depresyon: Sistematik Derlemelerin İncelenmesi / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) Konusunda Bilgi Düzeyleri / I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.05.2017 YAŞLILARDA YAŞAM KALİTESİ VE SAĞLIKLI YAŞLANMA / uluslarasrası keyifli yaş alma kongresi

Uluslararası Özet bildiri
24.10.2017 Menopoza İlişkin Tutum ve Baş Etme Yöntemlerinde Kültürün Etkisi / 1.ULUSLARARASI 4.ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
06.10.2017 HİSTEREKTOMİYE İLİŞKİN KADIN VE EŞLERİNİN BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ / 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Cerrahi Menopozun Kadın Sağlığı Üzerine Etkisi / I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
12.09.2017 PROFESSIONAL VALUES AND INFLUENCING FACTORS IN NURSING / INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Gebelerde sosyal destek durumu ve etkileyen faktörler / ı.uluslararası sağlık bilimleri kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Obstetrik özelliklerin gebelerde distres üzerine etkisi / ı.uluslararası sağlık bilimleri kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.05.2017 Yaşlı kadınlarda cinsel hayat / uluslarasrası keyifli yaş alma kongresi

Ulusal Özet bildiri
Öğrencilerin Doğum Sonu Bakıma Yönelik Belirledikleri Hemşirelik Tanılarının NANDA’ya Göre Değerlendirilmesi / II. ULUSAL DOĞUM SONU BAKIM KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
Öğrencilerin doğum sonu bakıma yönelik belirledikleri hemşirelik tanılarının NANDA ya göre değerlendirilmesi / 2. ulusal doğum sonu bakım kongresi

Ulusal Poster
Öğrencilerin doğum sonu bakıma yönelik belirledikleri hemşirelik tanılarının NANDA ya göre değerlendirilmesi / II. Doğum Sonu Bakım Kongresi

2023 500 Soru 500 Yanıt Kadın Hastalıkları Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Benign Huylu Jinekolojik Değişimlerde Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
AKSU HİLMİYE, TOPTAŞ ACAR BELMA
Çukurova Nobel Tıp Kitabevi,
1
2023 Sürdürülebilir Sağlıklı Toplumlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Göç ve Kadın Üreme Sağlığı
TOPTAŞ ACAR BELMA, AKSU HİLMİYE
ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ,ÖZMETE Emine, KESER Alev, DEMİRBİLEK Melahat, ŞENGÜN İrem
978-625-6448-01-8 Erişim Linki
2022 Sağlık & Bilim Hemşirelik IV , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Afet ve Acil Durumlarda Kadın Üreme Sağlığı
TOPTAŞ ACAR BELMA, GERÇEK ÖTER EMİNE
Efe Akademi Yayıncılık,Keten Edis, E.
978-625-6954-90-8 Erişim Linki
2022 Evde Hasta Bakım İlke ve Uygulamalar II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sık Görülen Jinekolojik Problemler ve Hasta Bakımı
DÜNDAR TUĞBA, TOPTAŞ ACAR BELMA
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,Nazan ÖZTÜRK - Ayça BALMUMCU - Ecem ERSUNGUR
978-625-8259-96-4
2022 Aile Planlaması Danışmanlığı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İNFERTİLİTE
TOPTAŞ ACAR BELMA
Nobel Tıp Kitabevi,Aksu Hilmiye
78-605-335-669-1
2022 Aile Planlaması Danışmanlığı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),RAHİM İÇİ ARAÇ (RİA)
TOPTAŞ ACAR BELMA
Nobel Tıp Kitabevi,Aksu Hilmiye
78-605-335-669-1