Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

hkubra.goren adu.edu.tr

Arş.Gör.
Hatice Kübra Gören

Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Farklı Koza Dizilişlerine Sahip Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinde Bitki Yoğunluklarının Verim, Verim Unsurları ve Lif Özellikleri Üzerine Etkisi
Adnan Menderes University

2023 Effect of Potassium Humate on Soybean Germination Traits Under Salinity Stress Conditions
TurkishJournalofAgriculture-FoodScienceandTechnology

2020 Kısıntılı ve Tam Sulama Koşullarında Verim ve Lif Kalitesi Bakımından Üstün İleri Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hatlarının Seleksiyonu
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2016 F GENERASYONUNDA PAMUK GossiypiumhirsutumL DÖL SIRALARININ SU STRESİNE KARŞI TEPKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Derfisi

2016 F6 GENERASYONUNDA PAMUK Gossypium hirsutum L DÖL SIRALARININ SU STRESİNE KARŞI TEPKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Uluslararası Tam metin bildiri
23.09.2023 YIELD AND YIELD COMPONENTS OF CONFECTION SUNFLOWERS (Helianthus Annuus L.) GENOTYPES AND RESPONSE OF DIFFERENT NITROGEN DOSE FERTILIZATION / V. Balkan Agricultural Congress,

Uluslararası Tam metin bildiri
10.12.2018 DİYARBAKIR KOŞULLARINDA PAMUK (Gossypium spp.)GENOTİPLERİNİN SICAKLIK STRESİNE KARŞI TEPKİLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI / ULUSLARARASI TARIM, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
F7 GENERASYONUNDA PAMUK (Gossypium hirsutum L.) DÖL SIRALARININ KURAKLIK STRESİNE KARŞI TEPKİLERİNİN BELİRLENMES / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi.

Uluslararası Özet bildiri
16.11.2017 The importance of chia (Salvia hispanica L.) plant and possibilities of cultivation / I. International Congress on Medicinal and aromatic plants

Uluslararası Sözlü Bildiri
Oat Breeding Efforts In Turkey / American Oat Workers Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
Bazı Yulaf Çeşitlerinin Adana Ve Kahramanmaraş Lokasyonlarında Verim Ve Verim Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi / International Mesopotamia Agriculture Congress

2023 Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Gelişmeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),PAMUK ISLAHINDA YÜKSEK SICAKLIK STRESİ SELEKSİYON KRİTERLERİ
GÖREN HATİCE KÜBRA, CANAVAR ÖNER
Platanus Publishing ®,Prof. Dr. Atilla Atik Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Haşim Keskin
978-625-6971-94-3 Erişim Linki
2020 Cotton Production , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cotton Production in Turkey and Europe
BAŞAL HÜSEYİN,KARADEMİR EMİNE,GÖREN HATİCE KÜBRA,Sezener Volkan,DOĞAN MEHMET NEDİM,GENÇSOYLU İBRAHİM,ERDOĞAN OKTAY
John Willey Sohns ltd.,Jabran Khawar, Chauhan Bhagirath Singh
111938544X 9781119385523 1119385520 9781119385448