Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

hatice.ozic adu.edu.tr

Arş.Gör.
Hatice Can Öziç

Söke İşletme Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Anabilim Dalı

CV (PDF)


2020 BİST100 Endeksinin Covid 19 Öncesi ve Covid 19’xxla Mücadele Sürecinde Volatilite Yapısının İncelenmesi
Journal of Current Researches on Business and Economics
UMUT TOLGA GÜMÜŞ HATİCE CAN ÖZİÇ
2020 BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığıİşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İleKarşılaştırılması
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
UMUT TOLGA GÜMÜŞ HATİCE CAN ÖZİÇ
2019 BİST’ te İnşaat ve Bayındırlık Sektöründe İşlem Gören İşletmelerin SWARA ve ARAS Yöntemleriyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi
OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
UMUT TOLGA GÜMÜŞ HATİCE CAN ÖZİÇ DURMUŞ SEZER
2019 F/K ANOMALİSİ VE PD/DD ANOMALİSİNİN BORSA İSTANBUL’xxDA KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEĞİ
TURAN SAM: STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ
UMUT TOLGA GÜMÜŞ HATİCE CAN ÖZİÇ Mustafa Şahin
2018 FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN AĞIRLIKLARIN HESAPLANMASINDA AHP VE SWARA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
SOCIAL MENTALİTYRESERCHER THINKERS JOURNAL
UMUT TOLGA GÜMÜŞ HATİCE CAN ÖZİÇ
2018 BIST’xxTE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
the journal of academic social science (asos journal)
UMUT TOLGA GÜMÜŞ HATİCE CAN ÖZİÇ
2018 Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Gelecek Hedefleri
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
EREN ALPER YILMAZ HATİCE CAN ÖZİÇ
2017 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ KULLANILARTAK BİST TE TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
International Journal of Academic Value Studies
HATİCE CAN ÖZİÇ MEHMET ERDEMİR GÜNDOĞMUŞ UMUT TOLGA GÜMÜŞ
Ulusal Tam metin bildiri
15.07.2019 BIST’xxDE İŞLEM GÖREN LOKANTA VE OTEL İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANS İNCELEMESİ: ÇKKV ARAŞTIRMASI / 3. INTERNATIONAL EMI ENTREPRENEURSHIP SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Ulusal Tam metin bildiri
03.10.2019 BORSA İSTANBUL’xxDA İŞLEM GÖREN BANKALARIN CAMELS ANALİZİ İLE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
03.10.2019 PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMLERİNİN İNCELENMESİ: TOPSİS VE MOORA UYGULAMA / ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
15.09.2019 BİST-100 ve BİST-Tüm Endekslerinde Güç Oranı Yöntemiyle Ocak Ayı Anomalisinin Test Edilmesi / 3. International EMIEntrepreneurship and Social SciencesCongress

Ulusal Tam metin bildiri
15.08.2019 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BORSA İSTANBUL’DA İNŞAAT VEBAYINDIRLIK SEKTÖRÜNDE YER ALAN İŞLETMELERİN FİNANSAL ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
15.11.2018 BİST’xxTE İŞLEM GÖREN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI İŞLETMELERİNİN FİNANSAL ORANLARI VE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / III. ULUSLARARASI AL-FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2018 BİST 100 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN SANAYİ VE İMALATSEKTÖRÜ FİRMALARININ SİSTEMATİK VE SİSTEMATİK OLMAYAN RİSKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ / III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2018 BİST’ TE İŞLEM GÖREN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞIİŞLETMELRİNİN FİNANSAL ORANLARI VE HİSSE SENETLERİARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
01.06.2018 İtibari Paranın Kullanımdan Kaldırılmasına Yönelik: Teorik Bir Yaklaşım / UMTEBInternational Congress onVocational and Technical Sciences-II

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2017 AN APPLICATION OF TOPSIS METHOD FOR FINANCIAL PERFORMANCE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS INDUSTRY IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE / 7th international conference of strategic research on social science and education,

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2017 BİST’100DE İŞLEM GÖREN KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ / 7th international conference of strategic research on social science and education

2023 FİNANSAL ANOMALİLER , Bilimsel Kitap , Tümü,
CAN ÖZİÇ HATİCE
Gazi Kitabevi,
978-625-365-173-2
2022 İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırmalar: Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),COVİD 19 DÖNEMİNDE CRITIC ve ARAS YÖNTEMLERİYLE FORTUNE 500 YER ALAN LOJİSTİK İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİRCAN KAMİL, CAN ÖZİÇ HATİCE
Livre de Lyon,Kıral Gülsen,Özkan M.Selçuk
978-2-38236-504-5 Erişim Linki
2022 FİNANS, MUHASEBE VE İKTİSAT ALANLARINDA GÜNCEL ÇALIŞMALAR-2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),COVID-19 DÖNEMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN CAMELS ANALİZİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
CAN ÖZİÇ HATİCE
EKİN YAYINEVİ,ÜNKARACALAR,Tutku
978-625-8235-70-8
2022 Finans, Muhasebe ve İktisat Alanlarında Güncel Çalışmalar-1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aşırı Tepki Anomalisi ve Borsa İstanbul Endekslerine Etkisinin İncelenmesi
CAN ÖZİÇ HATİCE
EKİN YAYINEVİ,ÜNKARACALAR,Tutku
978-625-8117-18-9
2021 Ertelenmiş Vergi ve Finansal Oranlara Etkileri , Bilimsel Kitap , Tümü,
CAN ÖZİÇ HATİCE
AKADEMİSYEN,
978-625-8037-08-1
2020 Theory and Research in Social, Human and Administrative Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCES OF ENERGYFIRMS IN BORSA İSTANBUL BY CRITIC AND COPRAS METHODS
GÜMÜŞ UMUT TOLGA,CAN ÖZİÇ HATİCE,SEZER DURMUŞ
Gece Kitaplığı,Assoc. Prof. Dr. Erdem Sarıkaya
978-625-7243-67-4
2020 SOSYAL BİLİMLER ALANINDA GÜNCELAKADEMİK ARAŞTIRMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),COVİD 19 SALGIN DÖNEMİNDE BORSA İSTANBUL SINAİENDEKSİ, DÖVİZ KURU VE PETROLUN VOLATİLİTEYAPISININ TAHMİN EDİLMESİ
GÜMÜŞ UMUT TOLGA,CAN ÖZİÇ HATİCE
iksad publishing house,KARAMAN Davut
978-625-7279-64-2
2020 Söke’de Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin (KOBİ) Finansal Yapısı ile İlgili Problemlerinin Tespiti ve Çözüm Önerileri , Bilimsel Kitap , Tümü,
GERSİL AYDIN,CAN ÖZİÇ HATİCE,KESEN MUSTAFA,ALKAYA ASİL
Ekin,
9786257090797
2019 Bankacılık ve Finans Araştırmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BİST SEKTÖR ENDEKSLERİNDEOCAK AYI ANOMALİSİNİN TEST EDİLMESİ”
CAN ÖZİÇ HATİCE
Akademisyen Kitabevi,Kandır,Serkan Yılmaz
978-605-258-597-9
2019 SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gayrimenkul Ortaklığı Sektöründe Yer Alan İşletmelerin FinansalPerformanslarının GİA ve Aras Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
GÜMÜŞ UMUT TOLGA,CAN ÖZİÇ HATİCE
GECE KİTAPLIĞI,Prof. Dr. Orhan ÇOBANProf. Dr. Serpil AĞACAKAYADoç. Dr. Enderhan KARAKOÇProf. Dr. Fehmi KARASİOĞLUÖğr. Gör. Ayşe ÇOBAN
978-605-7631-15-2
2018 Recent Researches On Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Financial Performance Evaluation In Turkish Banking Sector Wıth Grey Relational Analysis Method
SEZER DURMUŞ,GÜMÜŞ UMUT TOLGA,CAN ÖZİÇ HATİCE
Jagiellonian University Institute of Public Affairs,Dorczak Roman , Arslan Hasan , Musialik Rafal
978 - 83 - 65688 - 36 - 1
2018 Ulaşım Sektöründeki Firmaların Ahp Ve Topsis Yöntemi İle Değerleme Sonuçlarının Borsa Getirileri İle Analizi , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜMÜŞ UMUT TOLGA,CAN ÖZİÇ HATİCE,EVLİMOĞLU UMUT,SEZER DURMUŞ
İksad,
978-605-7510-11-2
2017 Disiplinler Arası Bilimsel Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bist’ 100 de İşlem Gören Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Finansal Performanslarının Topsis Yöntemi ile Değerlendirilmesi
GÜMÜŞ UMUT TOLGA,SEZER DURMUŞ,CAN ÖZİÇ HATİCE
SRA Academic Publishing,Ömer Kürşad Tüfekci
978-605-91850-0-4 Erişim Linki