Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

tugba.dundar adu.edu.tr

Arş.Gör.
Tuğba Dündar

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Doğum-kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 ANNELERİN ANNE SÜTÜ İLE İLGİLİ METAFORLARI: NİTEL BİR ÇALIŞMA
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2023 Womens Knowledge and Behaviors about Vulva Health
Balikesir University

2023 Annelerin Toplumsal Alanda Emzirme ile İlgili Görüş ve Davranışları: Tanımlayıcı Bir Çalışma
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

2022 Cultural beliefs and practices of reproductive women about menstruation
Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi

2022 Sağlık personelinin kendi kendine vulva muayenesi ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları
Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi

2022 Postpartum Erken Dönemde Annelerin Emzirme Davranışları
Çocuk Dergisi

2021 Klimakterik Dönemdeki Kadınların Menopozal Semptom ve Tutumları
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi

2020 Menstrual hygiene management among visually impaired women
British Journal of Visual Impairment
TUĞBA DÜNDAR SEVGİ ÖZSOY
2020 Menstrual Hijyen Yönetiminde Menstrual Kap Kullanımı
KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ
TUĞBA DÜNDAR SEVGİ ÖZSOY
2020 İklim Değişikliğinin Kadın Üreme Sağlığına Etkileri
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi
TUĞBA DÜNDAR SEVGİ ÖZSOY
2020 HEMŞİRELİKTE ETKİLEŞİM KURAMI’NIN POSTPARTUM DÖNEMDE KULLANIMI: BİR OLGU SUNUMU
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
TUĞBA DÜNDAR EMİNE GERÇEK
2020 Gebelikte Yeni Tip Koronavirüs Enfeksiyonu (Covıd-19) ve Hemşirelik Bakımı
Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi
TUĞBA DÜNDAR SEVGİ ÖZSOY
2020 Akademisyen Hemşirelerin İklim Değişikliği İle İlgili Görüşleri
Hemşirelik Bilimi Dergisi
TUĞBA DÜNDAR BELMA TOPTAŞ MÜKERREM BAŞLİ EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ
2020 Menopozal Semptom Yönetiminde Sarı Kantaron Kullanımı: Sistematik Derleme
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
TUĞBA DÜNDAR BELMA TOPTAŞ ZEKİYE KARAÇAM
2020 Annelerin Emzirmeye Yönelik Sosyal Medya Kullanım Durumları
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi
TUĞBA DÜNDAR SEVGİ ÖZSOY
2019 Gebelerde sosyal destek ve etkileyen faktörler (social support status and the affecting factors in pregnant women)
Journal of Human Sciences
BELMA TOPTAŞ HİLMİYE AKSU SEVGİ ÖZSOY TUĞBA DÜNDAR
2019 Gönüllü Sterilizasyonda Eş Onayı: Bir Üreme Hakkı İhlali mi?
Sted
TUĞBA DÜNDAR SEVGİ ÖZSOY
2019 ENGELLİ KADINLAR VE MENOPOZ
STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
TUĞBA DÜNDAR SEVGİ ÖZSOY
2019 Kordon Kanı Bankacılığı ve Etik
Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi/Turkiye Klinikleri J Med Ethics
TUĞBA DÜNDAR HİLMİYE AKSU
2019 Obstetrik Özelliklerin Gebelikte Distres Üzerine Etkisi
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
TUĞBA DÜNDAR SEVGİ ÖZSOY HİLMİYE AKSU BELMA TOPTAŞ
2019 The Effect on Breast Cancer of Night Shift Work
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi
TUĞBA DÜNDAR SEVGİ ÖZSOY
2019 Hemşirelikte Mesleki Değerler ve Etkileyen Faktörler
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
TUĞBA DÜNDAR SEVGİ ÖZSOY BELMA TOPTAŞ HİLMİYE AKSU
2018 The sense of social control felt on university students’ romantic relationships - Üniversite öğrencilerinin romantik ilişkileri üzerinde hissetttikleri sosyal kontrol algısı
Journal of Human Sciences
HİLMİYE AKSU SEVGİ ÖZSOY TUĞBA DÜNDAR
2018 Mikrokimerizm ve Meme Kanseri
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi
TUĞBA DÜNDAR SEVGİ ÖZSOY
2018 Menstrual Hygiene and Visually İmpaired
Journal of Education and Research in Nursing
TUĞBA DÜNDAR SEVGİ ÖZSOY
2018 Bakteriyel Vajinozisin Preterm Eylem Üzerine Etkisi
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
TUĞBA DÜNDAR SEVGİ ÖZSOY
2014 Prevalence of irritable bowel syndrome in adolescents inTurkey effects of gender lifestyle and psychological factors
the turkish journal of pediatrics
GÖKHAN BAYSOY NÜKET GÜLER BAYSOY aynur kesicioğlu demet demirci TUĞBA DÜNDAR ayten pamukçu uyan
2011 Sağlık Çalışanlarının Yıldırma Davranışlarıyla Karşılaşma Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Bolu İli Örneği
tisk akademi
BAYRAM ŞAHİN TUĞBA DÜNDAR
2011 Sağlık Sektöründe Etik İklim ve Yıldırma Mobbing Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
BAYRAM ŞAHİN TUĞBA DÜNDAR
Uluslararası Tam metin bildiri
06.10.2019 Kadınların Tüpligasyonu Ve Eş İmzası Hakkındaki Düşünceleri: Nitel Bir Çalışm / 2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.10.2019 Breastfeeding Practices of Women in their Early Postpartum Period: Two Baby Friendly Hospitals / I. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
10.10.2019 KADINLARIN TÜP LİGASYONU VE EŞ İMZASI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA / 2. uluslararası 3. ulusal doğum sonu bakım kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.06.2018 Roy Adaptasyon Modelinin Kadın Sağlığı Çalışmalarındaki Yeri / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Annelerin Emzirmeye Yönelik Sosyal Medya Kullanım Durumları / 1st International Health Scıence and Life Congress

Uluslararası Özet bildiri
29.03.2018 SAÇ BOYALARI VE MEME KANSERİ RİSKİ / I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.03.2018 GÖRME ENGELLİ KADINLARDA MENSTRUAL HİJYEN YÖNETİMİ / I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
24.10.2017 Meme Kanseri Olan Kadınlar Arasında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımında Kültürlerarası (Kıtalararası) Karşılaştırmalar / 1. uluslararası 4. ulusal kültürlerarası hemşirelik kogresi

Uluslararası Özet bildiri
06.10.2017 GEBELİKTE YAŞANAN DİSTRESİN DOĞUM SONU DÖNEME ETKİSİ: VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI / 2. kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi

Uluslararası Özet bildiri
12.09.2017 PROFESSIONAL VALUES AND INFLUENCING FACTORS IN NURSING / INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Gebelerde sosyal destek durumu ve etkileyen faktörler / ı.uluslararası sağlık bilimleri kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Obstetrik özelliklerin gebelerde distres üzerine etkisi / ı.uluslararası sağlık bilimleri kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Gece çalışmanın meme kanseri üzerine etkisi / ı. uluslararası sağlık bilimeri kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.05.2017 Yaşlı kadınlarda cinsel hayat / uluslarasrası keyifli yaş alma kongresi

Uluslararası Özet bildiri
DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARININ ANNELERİN EMZİRMEYE İLİŞKİN BİLGİ VE DAVRANIŞLARINA ETKİSİ / I. uluslararası II. ulusal kadın hastalıkları ve ana çocuk sağlığı kongresi

Ulusal Özet bildiri
Öğrencilerin doğum sonu bakıma yönelik belirledikleri hemşirelik tanılarının NANDA ya göre değerlendirilmesi / 2. ulusal doğum sonu bakım kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
01.05.2010 Sağlık Çalışanlarının Yıldırmaya Mobbing Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi Bolu İli Hastanelerinde Bir Araştırma / . II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

2023 500 Soru 500 Yanıt Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği , Ders Kitabı , Bölüm(ler),DOĞUM SONU DÖNEME UYUM, DEĞERLENDİRME VE BAKIM
DÜNDAR TUĞBA, ÖZSOY SEVGİ
Çukurova Nobel Tıp Kitabevi,ERTEM Gül, TOPALOĞLU ÖREN Ekin Dila
978-605-335-669-1
2022 Evde Hasta Bakım İlke ve Uygulamalar II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sık Görülen Jinekolojik Problemler ve Hasta Bakımı
DÜNDAR TUĞBA, TOPTAŞ ACAR BELMA
Akademisyen Yayınevi,ÖZTÜRK Nazan, BALMUMCU Ayça, ERSUNGUR Ecem
978-625-8259-96-4
2022 Aile Planlaması Danışmanlığı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bariyer Yöntemler
DÜNDAR TUĞBA
Nobel Tıp Kitabevi,Aksu, Hilmiye
978-605-335-669-1
2021 Emzirme ve Anne Sütü ile Beslemede Danışmanlık / Güncel Yaklaşımlar - 2021 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Emzirmeyi Etkileyen Faktörler
DÜNDAR TUĞBA
TÜRKİYE KLİNİKLERİ,Özsoy, S
978-625-401-531-1 Erişim Linki
2021 Sıvı ve Elektrolit Dengesizliği ve Hemşirelik Yönetimi. , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gebelikte sıvı dengesi, dengesizlikleri vehemşirelik yönetimi
ÖZSOY SEVGİ, DÜNDAR TUĞBA
TÜRKİYE KLİNİKLERİ,Güneş Zeynep
978-625-401-238-9 Erişim Linki