Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


2023 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelerden Keyif Alma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Research in Sport Education and Sciences

2023 Farklı Liglerde Oynayan Basketbolcuların Liderlik Yönelimleri (Ege Bölgesi Örneği)
Türk Spor Bilimleri Dergisi

2021 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Düzeyleri
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2023 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Spora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi / 7. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2023 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / 7. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
15.09.2023 ÖĞRETMENLERİN DENETİM ODAKLARI İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ / 14. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YENİ YÖNELİMLER KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
14.11.2021 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zaman Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi / 19. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
SAĞLIK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ / 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
14.11.2020 BİRİNCİ SINIF MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUKLARI / 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ BAĞIMLILIK DURUMLARI / 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONU DÜZEYLERİ / 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2019 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAĞLANMA VE İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.10.2019 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ ÇEVRE BİLİNCİ ALGISI / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2019 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.07.2017 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’xx nda Eğitim Gören Öğrencilerin Spora Olan İlgi Düzeylerinin İncelenmesiVoleybol Örneği / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Eğitim Gören Öğrencilerin Spora Olan İlgi Düzeylerinin İncelenmesi: Voleybol Örneği / 1. Uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2017 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SPORA OLAN İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ:VOLEYBOL ÖRNEĞİ / I. ULUSLAR ARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

2023 Eğitim Bilimleri Modern Değerlendirmeler ve Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPORDA ETKİLİ İLETİŞİM
ERASLAN MERİÇ, DERECELİ EBRU, DERECELİ ÇAĞATAY
Livre de Lyon,
978-2-38236-575-5 Erişim Linki
2022 Disiplinler arası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kavramlar Araştırmalar ve Uygulama , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPORDA PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR VE SAĞLIK
DERECELİ ÇAĞATAY, DERECELİ EBRU, ERASLAN MERİÇ
LIVRE DE LYON,Prof. Dr. Nizami Duran Doç. Dr. Meriç Eraslan
978-2-38236-485-7 Erişim Linki