Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ali.bilgenoglu adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Ali Bilgenoğlu

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 “Dağı Yerinden Oynatmak”: Necmettin Erbakan’ın Dış Politika Perspektifinde Türkiye Merkezli İslam Birliği’nin İmkânı
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

2021 Ahmet Ağaoğlu'na Göre Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Uluslararası Siyaset, Osmanlı Devleti ve İslam Dünyası
BELGİ DERGİSİ

2021 İran'ın Nükleerleşmesi: Sebepler, Aktörler ve Olasılıklar
Güvenlik Çalışmaları Dergisi

2020 A Historical Sociology Perspective on the Legacy of State Formation and Dynamics of Arab Revolts in Libya: From Elusive Authority of Qadhafi to Masses Craving for Democracy
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi
ALİ BİLGENOĞLU HİKMET MENGÜASLAN
2020 Sömürgeler Çağında ”Kralın Tacındaki Elmas”: Hindistan'ın İngiliz Sömürgeciliğindeki Yeri ve Önemi
Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi
ALİ BİLGENOĞLU
2018 Uzlaşma mı Çatışma mı? Küresel Barışa Bir Tehdit Olarak İslamofobi ve Temel Kaynakları
Yeni Fikir
ALİ BİLGENOĞLU
2018 Bir Batılı Seyyahın Hatıralarında Oryantalizmin İzlerini Sürmek: Edward William Lane’in Gözünden 19.yy Mısır Toplumu ve Kültürü
Tarih Okulu Dergisi
ALİ BİLGENOĞLU Selahattin Ertürk Çiftçi
2017 Hasan el-Benna ve Müslüman Kardeşler in Vatan ve Milliyetçilik Kavramlarına Bakışları
Yeni Fikir
ALİ BİLGENOĞLU
2016 İslam Düşüncesinde Bir Yenilenme ve Diriliş Arayışı Olarak İslam Modernizmi ve Vehhabilik
Yeni Türkiye
ALİ BİLGENOĞLU
2011 Mısır 26 Ocak 1952 Kahire de Kara Cumartesi
Toplumsal Tarih
ALİ BİLGENOĞLU
2010 Amerikan İç Savaşı ve Mısır Pamuk Örneğinde Mısır Modernleşmesi ve Amerikan İç Savaşı nın Sürece olan Katkısı
The Journal of International Social Research
ALİ BİLGENOĞLU
2010 Ortadoğu da Bir Öncü Modernite nin Mısır a İlk Taşıyıcısı Rifa a Rafi el Tahtavi 1801 1873
History Studies
ALİ BİLGENOĞLU
2008 100 Yıl Önce Amerika 1908 Başkanlık Seçimleri
Toplumsal Tarih
ALİ BİLGENOĞLU
Uluslararası Tam metin bildiri
08.12.2018 Uzlaşma mı Yoksa Çatışma mı? Arap Baharında Özgün Bir Örnek Olarak Tunus / Izceas 2018: New Trends In Economics and Administrative Sciences

Ulusal Tam metin bildiri
22.12.2022 İzmir'in İşgalinin Osmanlı Basınındaki İlk Yankılarına Dair Bir Değerlendirme: Sebilürreşad Örneği / Şehir Kültür ve Medeniyet: Çaka Bey'den Günümüze İzmir Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
Mehmet Akif'in Tercümelerinden 20. Yüzyılın Başında Alem-i İslam'a ve Müslümanların Durumuna Bir Bakış / İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
10.12.2018 Uzlaşma mı Çatışma mı? Arap Baharı’nda Özgün Bir Örnek Olarak Tunus / IZCEAS 2018 İzmir Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

Ulusal Özet bildiri
”Dağı Yerinden Oynatmak”: Necmettin Erbakan’ın Dış Politika Perspektifinde Türkiye Merkezli İslam Birliği’nin İmkanı / 2. Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu: Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan

Uluslararası 
Sorun ve Fırsat Değerlendirmesi Ekseninde Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler ve Göç Fenomeni / V. Uluslararası Mevlana Sempozyumu: Hz. Mevlana ve Göç

Uluslararası Tam metin bildiri
20.09.2019 Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Sudan’daki İngiliz Sömürge Yönetiminin Bir Analizi (1910-1914) / The International Congress on Afro-Eurasian Research V

Uluslararası Tam metin bildiri
11.12.2018 Türk ve Arap İslamcılığının Farkını Anlamada Bir Kritik İsim Olarak İbn Teymiyye: Dönemi, Yaklaşımı ve Günümüz İslamcılığına Etkileri / IKSAD - II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
11.12.2018 Osmanlı Devleti’nde Din Devlet İlişkisi Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme / IKSAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2018 Çok Taraflılığa Bir Geçiş Denemesi Olarak Muhammed Mursi Dönemi Mısır Dış Politikasına Retrospektif Bir Bakış / X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü

Uluslararası Tam metin bildiri
24.12.2018 Bir Osmanlı-Türk Aydını Olarak Yusuf Akçura’nın Perspektifinden 20.yy Başında Büyük Güçler ve İslam Dünyası / Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2018 Ortadoğu’da Demokratikleşmenin Çıkmaz Sokağı: Otoriteryanizm ve Meşruiyet Krizi / 27 Mayıs 1960’tan 15 Temmuz 2016’ya Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü

Uluslararası Özet bildiri
15.03.2018 Positive Peace in the Western Balkans: A Shift from Negative Peace to Positive / International Conference Commemorating The Centennial Anniversary of the End of World War I: Historical, Legal, Political and Ethical Aspects of Contemporary Military and Non-Military Conflicts

Ulusal 
Türkiye ve Ortadoğu’da Kalkınma Anlayışı: İç ve Dış Dinamikler / Türkiye’nin Kalkınma Stratejisi Üzerine Entelektüel, Kurumsal ve Teknolojik Açık

Uluslararası Özet bildiri
A Critical Assessment of the European Union’s Regionalization Efforts towards Its Near Abroad Black Sea Synergy Reconsidered / Security Sovereignty in the 21st Century

2021 Çağdaş Balkan Siyaseti: Devletler, Halklar, Parçalanma ve Bütünleşme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Balkan Tarihi
BİLGENOĞLU ALİ
Seçkin Yayınevi,Murat Necip Arman, Nazif Mandacı
978-975-02-6769-7
2021 İpek Kumaşa Yazılmış Bir Ömürdü Tarih: Prof. Dr. Serap Yılmaz'a Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Büyük Güçler ve Memalik-i Osmaniye: Birinci Dünya Savaşı Sonunda Sir Mark Sykes'ın Yakındoğu Tasarımı
BİLGENOĞLU ALİ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,Aysun Sarıbey Haykıran, Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Tanju Demir, Hüseyin Üreten
978-605-73815-1-4
2019 Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sudan ve Darfur Sorunu
BİLGENOĞLU ALİ
Akçağ Yayınları,Mehmet Seyfettin Erol ve Muharrem Ekşi
978-605-342-509-0
2019 Küreselleşmenin Krizi: Yeni Güç Dengeleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Büyük Ortadoğu Projesi ve Arap Baharı Bağlamında Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeninin Ortadoğu’ya Yansımaları
BİLGENOĞLU ALİ
EfeAkademi Yayınları,Ali Ayata-Murat Ercan
9786052308561
2019 Türk-Amerikan İlişkileri: İki Yüzyıllık Süreç ve Ötesi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Soğuk Savaş Süresince Mısır ve İran Bağlamında Türk-Amerikan İlişkileri
BİLGENOĞLU ALİ
Barış Kitap,Serif Demir-Ayça Eminoğlu
9786057560285
2018 İzceas 2018: New Trends in Economics and Administrative Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Uzlaşma mı Yoksa Çatışma mı? Arap Baharında Özgün Bir Örnek Olarak Tunus
BİLGENOĞLU ALİ
Detay Yayıncılık,Tüğen Kamil, Yükçü Süleyman, Şanlısoy Selim, Aydın Ömer, Sarıbay Efe, Fidancı Nur, Orçun Çağatay, Çimen Ayşegül, Türkölmez Mehmetcan, Erbuğa Gökçe, Kılınç Furkan, Oldaç Burcu, Ergun İlteriş, Göğebakan Anıl
978-605-254-071-8
2018 Recent Researches on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Ideology of Muammar Al-Qaddafi and His Theory of New State Formation According to the Green Book
BİLGENOĞLU ALİ
Jagiellonian University Institute of Public Affairs,Dorczak Roman, Arslan Hasan, Musialik Rafat
978-83-65688-37-8
2017 Türk Dış Politikası: Aktörler, Krizler, Tercihler, Çözümler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),20.yy’ın Başından Günümüze Türkiye-Mısır İlişkileri
BİLGENOĞLU ALİ
Barış Kitap,Sertif Demir, Poyraz Gürson, Ayça Eminoğlu
978-605-82160-7-5
2007 Osmanlı Devleti nde Arap Milliyetçi Cemiyetleri , Bilimsel Kitap , Tümü,
BİLGENOĞLU ALİ
Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları,
9789944596657