Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

alpery adu.edu.tr

Doç.Dr.
Eren Alper Yılmaz

Söke İşletme Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 BREXIT Sonrası Sürecin Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’a Mevcut ve Beklenen Etkileri
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2022 2016 Yılından Günümüze Türkiye-ABD İlişkilerinin Güvenlik Bağlamında Değerlendirilmesi
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2022 F-35 Crisis: Will Turkish-US Defense Cooperation Continue?
Middle East Policy

2022 İtme Çekme Kuramı Bağlamında Türkiye’deki Suriyelilere Yönelik Bir Alan Araştırması: Aydın İli Örneği
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2021 Arap Baharı Sonrası Avrupa Birliği'nin Göç Politikaları
Social Science Development Journal

2021 2009'dan Günümüze Türkiye'nin İnsan Hakları İhlalleri Karşısındaki Tutumu
UPA Strategic Affairs
EREN ALPER YILMAZ
2021 Turkish Foreign Policy in a Neorealist Framework: Bilateral Relations Since 2016
Middle East Policy

2020 Koronavirüs Sonrası Küreselleşme Hareketleri ve Ulus Devletlerin Konumu
Turkish Studies - Social Sciences
EREN ALPER YILMAZ
2020 Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler Doğrultusunda Türk Dış Politikası’nın Dünü ve Bugünü
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi
EREN ALPER YILMAZ
2020 Avrupa Birliği İle İlişkiler Bağlamında Türk Dış Politikasının Son 5 Yılı
Social Science Development Journal
EREN ALPER YILMAZ
2019 Uyum Teorileri Çerçevesinde Suriyelilerin Türkiye’ye Entegrasyon Süreci
Turkish Studies

2019 Batı Trakya Türklerinin Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
EREN ALPER YILMAZ
2019 Uluslararası Beyin Göçü Hareketleri Bağlamında Türkiye’deki Beyin Göçünün Durumu
European University of Lefke Journal of Social Sciences
EREN ALPER YILMAZ
2019 Evrensel Ahlaki Değerler ve Ulusal Çıkarlar Arasında AB’nin Göç Politikaları Çıkmazı
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
EREN ALPER YILMAZ
2018 Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Gelecek Hedefleri
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
EREN ALPER YILMAZ HATİCE CAN ÖZİÇ
2018 Uluslararası Örgütler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Türkiye’deki Suriyelilere İnsani Yardımları
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
EREN ALPER YILMAZ
2018 Türkiye’deki Kamu Politikalarının Suriyeli Sığınmacıların Uyum Süreçlerine Yansımaları
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
EREN ALPER YILMAZ SERHAN ÜNAL
2017 Dijital Çağda Davutoğlu Döneminden Günümüze Türk Dış Politikasının ”Sıfır Sorun Söylemi Bağlamında Analizi”
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
HALİM EMRE ZEREN EREN ALPER YILMAZ AHMET AKBULUT
2016 Küreselleşme Sürecinde Ulus Devletin Rolü: Ulus Devletler Güçleniyor Mu?
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
EREN ALPER YILMAZ AHMET AKBULUT
2016 Güvenlik Özgürlük Dengesi Bağlamında Türkiye’deki “İç Güvenlik Paketi” Tartışmaları
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2016 Kamu Yönetiminde Etik Algısı: Aydın Büyükşehir Belediyesi Uygulaması
Journal of Social and Humanities Sciences Research
HALİM EMRE ZEREN EREN ALPER YILMAZ MELEK YARDIMCIOĞLU
2015 I Dünya Savaşı Süresince İtilaf Devletleri Tarafından Uygulanan Propaganda Yöntemleri
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
EREN ALPER YILMAZ
2015 Nikaragua Divan Kararları Işığında Kuvvet Kullanma ve Meşru Müdafaa Sorunu
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
EREN ALPER YILMAZ ORHAN IRK
2015 Güvenlik ve Ekonomik Boyutuyla Nükleer Enerji Tartışmaları: Akkuyu Nükleer Santrali Örneği
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
EREN ALPER YILMAZ
Uluslararası Özet bildiri
25.06.2023 RISING FAR RIGHT IN THE CONTEXT OF MIGRATION MOVEMENTS: GERMANY AND TÜRKİYE CASES / 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Uluslararası Özet bildiri
20.04.2023 THE ROLE OF TÜRKİYE SINCE THE RUSSIA-UKRAINE WAR (2022) TO THE PRESENT / 7th INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
21.12.2022 Brexit Sürecinden Günümüze Birleşik Krallık’ın Göç Konusuna Bakışı / Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
15.08.2019 Uluslararası Beyin Göçü Hareketleri Bağlamında Türkiye’deki Beyin Göçünün Durumu / II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)

Uluslararası Özet bildiri
01.06.2022 Perception and Politics of Europe About Migration After Ukraine- Russia War / 2nd International Migration Researches Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
05.05.2016 Türk Siyasal Hayatında Siyasal Propagandanın Kullanımı ve Etkisi / 2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongre Programı

Uluslararası Özet bildiri
27.12.2021 TURKEY-EU RELATIONS ON THE ROAD TO THE EUROPEAN COUNCIL MEETING / INTERNATIONAL MARMARA SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
10.12.2021 THE EFFECTS OF POST-BREXIT PERIOD ON THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED KINGDOM / TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
22.03.2021 IMMIGRATION POLICIES OF THE EUROPEAN UNION AFTER THE ARAB SPRING / SSD JOURNAL International Conference on Social Sciences & Humanities

Uluslararası Özet bildiri
05.10.2021 THE LAST TEN YEARS OF TURKISH FOREIGN POLICY IN THE CONTEXT OF POLITICAL RELATIONS WITH RUSSIA / MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-VI

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2019 1960’lardan Günümüze Avrupa’daki Türk Göçmenlerin Durumu ve Entegrasyon Süreci / II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS’xx19)

Uluslararası 
Toplumsal Kaos Yaratılması Sürecinde Medyanın Propaganda Gücü / Chaos, Complexity and Leadership Symposium (ICCSL 2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
15.11.2018 Arap Baharı Sonrası Avrupa Birliği’nin Güvenlik Odaklı Göç Politikaları / IV. Uluslararası Kafkasya- Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi

Uluslararası 
Uluslararası Örgütler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararası Göç Üzerindeki Etkileri: Türkiye’deki Suriyeliler Örneği / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
04.11.2017 Dijital Çağda Arap Baharı Sürecinden Günümüze Türk Dış Politikasının Sıfır Sorun Söylemi Bağlamında Analizi / KAYFOR 15

Uluslararası Tam metin bildiri
29.12.2016 Güvenlik Özgürlük Dengesi Bağlamında Türkiye’deki İç Güvenlik Paketi Tartışmaları / I.Uluslararası Afro-Avrasya Kongresi

Uluslararası 
Armament As a Global Issue / First Kadir Has University Conference on International Relations, Two Hundred Years since the Congress of Vienna: The State of International Relations as a Discipline and Alternative World Views

Ulusal 
Türk Dış Politikasında Afrika Açılımı : Somali Odaklı Bir Değerlendirme / Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Sempozyumu

2023 Cumhuriyetin 100. Yılında Nasıl Bir Dış Politika , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÖRMECİ OZAN, YILMAZ EREN ALPER
NOBEL YAYINEVİ,Ozan Örmeci, Eren Alper Yılmaz
978-625-397-027-7
2022 Cyber Environment and International Politics , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turkey's Cyber Security Policies
ÖRMECİ OZAN, YILMAZ EREN ALPER
Transnational Press London,Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Yaprak Civelek, Çağla Arslan Bozkuş
978-1-80135-146-1 Erişim Linki
2022 Arafta ve Mobil Göç Olgusuna Disiplinlerarası Bir Yaklaşım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ukrayna-Rusya Savaşıyla Birlikte Avrupa’nın Göç Politikalarındaki Paradigma Değişimi
YILMAZ EREN ALPER
BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINEVİ,Kadriye Şahin, Mustafa Çapar
978-625-7799-60-7 Erişim Linki
2022 Turkish-French Relations: History, Present, and the Future , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turkish-French Relations in the Post-Cold War Era
ÖRMECİ OZAN, YILMAZ EREN ALPER
SPRINGER LINK,Ozan Örmeci, Aurélien Denizeau
978-3-031-07988-7 Erişim Linki
2022 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler: Alanında Uluslararası Araştırmalar V , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),2017 Yılından Günümüze Fransa ile İlişkiler Bağlamında Türk Dış Politikası
YILMAZ EREN ALPER
EĞİTİM YAYINEVİ,Doç. Dr. Mehmet Yücenurşen
978-625-8341-32-4 Erişim Linki
2022 Current Approaches in Social, Human and Administrative Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Güncel Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikasında 2014 Ukrayna Krizinin Yansımaları
YILMAZ EREN ALPER
Duvar Yayınları,Hamza Koç
978-625-8109-07-8
2021 Multidisciplinary Perspectives in Educational and Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turkey-Russia Relations in The Context of Foreign Policy: Crises and Strategic Partnerships after The Arab Spring
YILMAZ EREN ALPER
IKSAD Publications,Mustafa KAHYAOĞLU, Safa ACAR
978-625-8061-95-6 Erişim Linki
2020 Sosyal Bilimlere Multidisipliner Bakış , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Entegrasyon Kuramları Bağlamında İzole Yaşamdan Uyuma Giden Süreçte Suriyeliler Üzerine Bir Alan Araştırması
YILMAZ EREN ALPER
iKSAD,Sanem Berkün
978-625-7139-63-2 Erişim Linki
2020 Covid-19 Süreci ve Örgütsel Yönetim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Pandemi Sürecinde Avrupa Birliği’nin Tutumu ve Yeni Küresel Düzen
YILMAZ EREN ALPER
İKSAD,Dr. Alper TUTCU, Dr. Serkan GÜN
978-625-7897-75-4 Erişim Linki
2019 Immigration Policy Studies , Bilimsel Kitap , Tümü,
BİNGÖL UFUK,AKSU KARGIN İNCİ,HAMZA ÇELİKYAY HİCRAN,YÜCEL BODUR MEHTAP,ÇITAK EMRE,YÜCEL ZEYNEP,YASIM YAVUZ KAĞAN,DURMAZ ATAKAN,TERZİOĞLU MEHMET KENAN,GENÇLER AYHAN,AYHAN DİDEM,YÜKSEL ÇİĞDEM,MERCAN NEŞE,BEYAZIT EYLEM,YAMAN ORTAŞ BANU,ŞAHİN HAYRETTİN,ÇİFTYILDIZ KEMAL,ÖRSELLİ ERHAN,BABAHANOĞLU VEYSEL,ARSLAN NESLİHAN,YILMAZ EREN ALPER
Peter Lang GmbH,Bingöl, Ufuk
978-3-631-80482-7 Erişim Linki
2019 Türkiye’deki Suriyelilerin Sorunları ve Toplumsal Uyum Süreçleri: Aydın İli Örneği , Bilimsel Kitap , Tümü,
YILMAZ EREN ALPER
EKİN YAYINEVİ,
978-605-327-953-2
2019 IMMIGRATION POLICY STUDIES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),A Study on the Integration Process of Syrians who Emigrated to Aydın Province after 2011
YILMAZ EREN ALPER
PETERLANG,UFUK BİNGÖL
978-3-631-80193-2 Erişim Linki
2015 Regional EconomicIntegration and the GlobalFinancial System , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),An Analysis of Potential Economic Benefits of Turkey’s Full EU Membership
AY HAKAN,YILMAZ EREN ALPER
IGI GLOBAL,Engin Sorhun, Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer
9781466673083 Erişim Linki